Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

ZFŚS w 2019 r.- zmiany w Ustawie o ZFŚS - wysokość odpisu od 01.08.2019 r.

24
Października

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 24 Października 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

ZFŚS w 2019 r.- zmiany w Ustawie o ZFŚS w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomić uczestników z najnowszymi zmianami, które zaszły w ustawie o ZFŚS.

Wykładowca prowadzi szkolenie w sposób praktyczny. Akcentuje zwłaszcza najnowsze zmiany, które zaszły w ustawie o ZFŚS. Kontrowersyjne zagadnienia ilustruje życiowymi przykładami, najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów. Analizuje sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z funduszem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


 


ZFŚS w 2019 r.- zmiany w Ustawie o ZFŚS - wysokość odpisu od 01.08.2019 r.

Szkolenie odbędzie się: 24 Października 2019r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi i płacowymi.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

ZFŚS  w 2019 r.- zmiany związane  wprowadzeniem zmian w Ustawie o ZFŚS w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Uwaga!!!! Zmiany w wysokości odpisu od 01.08.2019 r.
Zmiana terminu przekazania II raty odpisu.

1.    Zasady tworzenia ZFŚS przez pracodawców

2.    Świadczenia z ZFŚS oraz ich opodatkowanie i oskładkowanie.

3.    ZFŚS a koszty uzyskania przychodu

4.    Działalność socjalna a VAT

5.    Świadczenia z ZFŚS w ewidencji księgowej

6.    Świadczenia urlopowe

7. Ustawo o opiece nad dziećmi do lat 3  a ZFŚS

 8. Lokowanie środków ZFŚS

 9.Dopuszczalność egzekucji z ZFŚS

10.Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS. Zmiany w 2019 r. - wprowadzenie zmian w Ustawie o ZFŚS w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


11. Zmiany od 01 sierpnia 2019 r.

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Teresa Janiec

Biegły rewident. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Ponad 19-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych. Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 24 Października 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 17 października 2019 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka