Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zmiany w prawie pracy z 2019 r. – jak je stosować w praktyce?

13
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 13 Stycznia 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Zmiany w prawie pracy z 2019 r. – jak je stosować w praktyce (przykłady, wzory, stanowiska)

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

W 2019 roku mieliśmy przede wszystkim rewolucyjne zmiany w zakresie akt osobowych i innych dokumentacji pracowniczych – np. dokumentacji ewidencjonującej czas pracy lub urlopowej.
Rodzą one wiele wątpliwości czy problemów np.:
- z odróżnieniem ewidencji czasu pracy od teczki ewidencyjnej
- z tym, w jaki sposób uprościć sobie nowy obowiązek odnotowywania godzin rozpoczynania i kończenia pracy
- z tym, do której części akt włożyć dany dokument (a może trzymać go poza aktami)
- jak obecnie numerować dokumenty
- z rozstrzygnięciem, co należy umieszczać w dokumentacji urlopowej.


Wiele problemów sprawia wystawianie informacji o okresie przechowywania dokumentacji. Błędy dotyczą tu liczenia samych okresów, podawania informacji w niewłaściwym miejscu, czy błędnego oznaczania długości okresu przechowywania akt w przypadku kontynuowania zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy o pracę.
Nie zapomnijmy też, że z końcem 2019 r. mija czas na dostosowanie warunków przechowywania akt do nowych wymogów. Co to oznacza i co z tego wynika dla pracodawców?

Przyjrzyjmy się też innym zmianom z prawa pracy z 2019 r. Po kolei:
Wiosną mieliśmy zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Zmienił się zakres danych, jakie możemy pobierać od pracownika i od kandydata. Na przykład, pojawiły się dylematy typu: które informacje o przebiegu wykształcenia czy stażu są niezbędne na etapie kandydowania na stanowisko. W związku z tym zmieniły się też kwestionariusze osobowe (i przy okazji pomocniczy wzór umowy o pracę)
Wkrótce potem mieliśmy zmiany w świadectwie pracy – najpierw zmiany z czerwca, a potem kolejne – z września.
Mieliśmy też we wrześniu kilka zmian „rodzicielskich” w Kodeksie pracy. Jednak ważniejsze w skutkach mogą być zmiany w zakresie równego traktowania (znacznie więcej przypadków może być uznane za dyskryminację) oraz mobbingu (np. pracownik nie musi już zwalniać się z pracy, by pozwać pracodawcę o odszkodowanie za mobbing).


W międzyczasie pojawiało się wiele ważnych interpretacji urzędowych. Na przykład stanowisko ministerstwa pracy w sprawie sytuacji, gdy jeden pracownik ma umowy ze starego i nowego stanu prawnego, a w związku z tym różne okresy przechowywania akt – i osobne teczki osobowe dla różnych umów. Ministerstwo wypowiedziało się, czy w takim przypadku dokumenty z jednej teczki musimy wkładać do innej teczki.
Inne stanowisko wskazywało sposób liczenia 3-letniego okresu przechowywania dokumentacji urlopowej lub ewidencyjnej czasu pracy w przypadku osób, które mają „stare” okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Mieliśmy też kilka bardzo istotnych wyroków Sądu Najwyższego.


Chcemy wyjaśnić, jak to wszystko zastosować w praktyce – na przykładach i wzorach. Rozrysujemy trudniejsze przypadki na tablicy. I chętnie odpowiemy na Państwa dodatkowe pytania.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Czas pracy – 93 pytania i odpowiedzi z praktyki" o wartości 69 zł oraz "Kodeks pracy 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" o wartości 69 zł.


Zmiany w prawie pracy z 2019 r. – jak je stosować w praktyce?

Szkolenie odbędzie się: 13 Stycznia 2020r.

Program

Program
Godz. 10:00-16:00


Program szkolenia:
1.    Prowadzenie papierowych akt osobowych po zmianach z 2019 r., w tym m.in.:
•    Jakie dokumenty przechowujemy w poszczególnych częściach akt osobowych
•    Jak obecnie wolno – i jak nie należy – numerować dokumentów (przykłady)
•    Co z aktami osobowymi w przypadku kolejnej umowy o pracę -bez przerwy lub po przerwie, albo w przypadku równoległego zatrudnienia
•    Przechowywanie oryginałów czy kopii dokumentów
•    Kiedy musimy wydać pracownikowi (byłemu pracownikowi) kopię z dokumentacji pracowniczej i w jaki sposób musimy ją oznaczyć (z dokumentacji papierowej i elektronicznej), kto ponosi tu koszty
•    W jakich warunkach należy obecnie przechowywać akta – pracodawcy mają do końca 2019 r. czas na dostosowanie warunków do nowych zasad


2. Okres przechowywania dokumentacji, w tym m.in.:
•    Jak przechowywać dokumenty, gdy są dwie kolejne umowy o pracę (bez przerwy i po przerwie) – jedna sprzed a druga zawarta już po 1 stycznia 2019 r.
•    Kiedy skrócenie okresu przechowywania akt może oznacza jednoczesne wydłużenie okresu przechowywania ewidencji czasu pracy
•    Czy można skrócić 50-letni okres przechowywania akt osobowych w przypadku gdy była umowa zawarta przed 1 stycznia 2019 r. i druga została zawarta już po tym dniu – bez ani dnia przerwy (stanowisko ministerstwa pracy)
•    Jak liczyć 3-letni okres przechowywania dokumentacji ewidencyjnej czy urlopowej w przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r. – stanowisko ministerstwa pracy
•    Co zapisać w informacji o okresie przechowywania dokumentacji, jak powinna ona wyglądać oraz dla których umów należy ją wystawiać

3.    Ewidencjonowanie czasu pracy po zmianach z 2019 roku w tym m.in.:
•    Ewidencja czasu pracy – co i komu należy obecnie ewidencjonować
•    Jak uprościć obowiązek wskazywania godzin rozpoczynania i kończenia pracy
•    Co to jest indywidualna teczka ewidencyjna czasu pracy i w jakiej formie należy ją prowadzić
•    Jakie dokumenty trzeba obecnie dołączać do ewidencji
•    Czy trzeba drukować do teczki ewidencyjnej mailowe polecenia nadgodzin (i jakie stanowisko zajęło w tej tematyce ministerstwo pracy)
•    Lista obecności a ewidencja czasu pracy
•    Uproszczona ewidencja czasu pracy
•    Jak obecnie ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy

4.    Przetwarzanie danych kadrowych po zmianach z maja 2019 r. (i wcześniejszych z 2018 r.), w tym m.in.:
•    Jakich danych można zażądać po zmianach od pracownika, a jakich od kandydata do pracy i na jakich zasadach,
•    Jakie dane pracownik może dostarczyć dobrowolnie – i na jakich zasadach
•    Czy można przechowywać w aktach kserokopię dowodu osobistego, prawa jazdy, dyplomów i innych dokumentów (jakich?)
•    Na jakich zasadach możemy przetwarzać tzw. wrażliwe (i jakie to są dane)
•    Monitoring pracowników (oraz ich maili, stron www itd.) po zmianach

5.    Świadectwo pracy po zmianach z czerwca i września 2019 r., w tym m.in.:
•    Na jakich zasadach wydajemy świadectwo i jaką datą je oznaczamy
•    Co się zmieniło we wzorze świadectwa pracy
•    W jakim trybie poprawiamy świadectwo pracy
•    Jak obecnie sporządzamy i oznaczamy duplikat świadectwa pracy
•    Czy możemy przechowywać w aktach dawną, błędną wersję świadectwa (albo jak inaczej oznaczyć, że była poprawka

6.    Wypełnianie poszczególnych części świadectwa pracy po zmianach, w tym m.in.:
•    Jak odnotować przejście zakładu lub zmianę nazwy pracodawcy
•    Jak opisać przyczynę rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy
•    Jak – i kiedy – wskazać w świadectwie urlopy związane z rodzicielstwem
•    Co zamieszczamy w informacjach dodatkowych na końcu, a co w punktach świadectwa

7.    Zmiany w Kodeksie pracy z września 2019 r.:
•    Co się zmieniło w zakresie przepisów „rodzicielskich”,
•    Co się zmieniło w zakresie dyskryminacji (i jakie przypadki mogą zostać uznane za dyskryminację)
•    Co się zmieniło w zakresie mobbingu (dlaczego pracodawcy może być łatwiej wyegzekwować odszkodowanie za mobbing)

8.    Ważne wyroki Sądu Najwyższego z 2019 roku
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciSzymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.

Opinie uczestników o prelegencie i szkoleniach:

 • ,,Komplet informacji w związku ze zmianami przepisów.”  Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • ,,Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Organizacja szkolenia jest na wysokim poziomie.”  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
 • ,,Doskonałe materiały szkoleniowe, świetne przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie i sposób przekazania wiedzy. Świetna atmosfera i komunikacja z uczestnikami.”  Twins Sp. z o.o.
 • ,,Szkolenie na najwyższym poziomie, wykładowca świetnie przygotowany.” Gmina Wrocław
 • ,,Bardzo duża porcja przydatnych informacji przekazanych w sposób przystępny i zrozumiały. Uzyskałam odpowiedzi na dodatkowe pytania.”  Ferrex Sp. z o.o.
 • ,,Z chęcią skorzystamy jeszcze raz z Państwa szkoleń!”  PGK Sp. z o.o.
 • „Super!”  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • ,,Przekaz bardzo jasny, ciekawy.”  About You.Pl Sp. z o.o.
 • ,,Bardzo dobre, zgodne z moimi oczekiwaniami, świetne materiały szkoleniowe. Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego.”  LS AIRPORT SERVICES S.A.
 • ,,Szkolenie bardzo profesjonalne. Jestem na drugim szkoleniu kadrowym w tej firmie. Z obydwu jestem bardzo zadowolona. Będę śledziła tematy kolejnych szkoleń.”  Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 13 Stycznia 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 7 stycznia 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka