Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY 2020

09
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 09 Marca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY 2020

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia: Aktualizacja wiedzy zmian w zakresie przepisów prawa pracy, które przekazywane są pracownikom w trakcie szkoleń okresowych bhp.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Zatrudnianie cudzoziemców – 56 najciekawszych pytań i procedur" o wartości 69 zł oraz "Kodeks pracy 2020. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" o wartości 78,89 zł.

 

 


 


ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY 2020

Szkolenie odbędzie się: 09 Marca 2020r.

Adresaci: pracownicy służb bhp, prowadzący szkolenia z zakresu bhp

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.


1)    RODO w kadrach – zmiany w Kodeksie pracy i innych przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych
a.    Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych /przepisy prawa, kiedy wymagana jest zgoda? Jakie są skutki braku zgody, wycofanie zgody na przetwarzanie danych/
b.    Katalog danych osobowych jakich można żądać od kandydata do pracy i od pracownika; kwestionariusze osobowe; badania profilaktyczne a dane osobowe
c.    Obowiązki informacyjne pracodawcy
d.    Obowiązek aktualizowania przetwarzanych danych osobowych pracowników pod kątem ich konieczności przetwarzania w związku z zatrudnieniem
e.    Dane wrażliwe i ich przetwarzanie przez pracodawcę /dane o niekaralaności, niepełnosprawność, dane biometryczne/
f.    Monitoring wizyjny – kiedy i na jakich zasadach może być stosowany
g.    Pozostałe zagadnienia dotyczące danych osobowych w stosunkach pracy – jak powinna wyglądać lista obecności, czy można dane pracowników zamieszczać na stronach internetowych, monitoring poczty e-mail i przeglądanych stron internetowych, przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym
h.    ZFŚS a dane osobowe – zmiany w ustawie o zfśs


2)    Dokumentacja pracownicza po zmianach – interpretacje i wyjaśnienia najważniejszych wątpliwości
a.    Przepisy prawa regulujące zasady przetwarzania dokumentacji pracowniczej
b.    Papierowa i elektroniczna forma przetwarzania dokumentów – jaką formę wybrać, jakie warunki należy spełnić, aby prowadzić dokumentację w formie elektronicznej
c.    Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – 10 i 50 lat; możliwość skrócenia okresu przechowywania – jakie warunki muszą być spełnione
d.    Niszczenie dokumentacji pracowniczej – warunki jakie musi spełnić pracodawca
e.    Obowiązki informacyjne pracodawcy
f.    Dokumentacja pracownicza – odpowiedzi na najważniejsze pytania i wątpliwości


3)    Zmiany dotyczące świadectw pracy
a.    Zasady wydawania świadectwa pracy
b.    Sankcje za niewydanie świadectwa pracy w terminie
c.    Sąd i świadectwo pracy


4)    Mobbing i dyskryminacja – najnowsze zmiany
a.    Szersze uprawnienia pracowników związane z mobbingiem
b.    Zmiana zakresu katalogu przyczyn dyskryminacji


5)    Ochrona stosunku pracy
a.    Ochrona członków najbliższej rodziny, którzy korzystają z uprawnień rodzicielskich
b.    Ochrona przedemerytalna /kiedy pracownik podlega ochronie; nowe uprawnienia pracowników


6)    Przedawnienie roszczeń – skutki zmiany przepisów prawa


 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Beata Naróg

Beata Naróg

Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz Europejskich Studiów Specjalnych na Politechnice Gdańskiej. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo Pracy” na Uniwersytecie Gdańskim”, „Zarządzanie Ludźmi w Firmie” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Gdańskiej. Prawem pracy zawodowo zajmuje się od ponad 20 lat. Obecnie prowadzi własną firmę z zakresu usług i doradztwa kadrowego oraz szkoleń. Doświadczony szkoleniowiec z tematyki prawa pracy. Szkolenia, które prowadzi charakteryzują się wysokimi ocenami uczestników. Jako specjalista i praktyk w swojej dziedzinie biegle prowadzi zajęcia warsztatowe urozmaicając je praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, które ukazały się na łamach Wydawnictw: ODDK, INFOR, Wiedza i Praktyka, CH BECK, Praca i Zdrowie, Rzeczpospolita (Dodatek Dobra Firma). Współautorka książek: „Vademecum kierowcy w firmie”, „Jak zmniejszyć koszty pracy w oparciu o rozwiązania pakietu antykryzysowego i innych regulacji” oraz Komentarza do Kodeksu Pracy wydawnictwa CH Beck.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 09 Marca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 2 marca 2020 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka