Szkolenie  Transport

Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

06
Listopada

Miejscowość: Katowice
Adres: Katowice
Miejsce szkolenia: Katowice
Termin: 06 Listopada 2013
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Organizator

ITD skontroluje czas pracy samozatrudnionych kierowców! Zobacz, jak prawidłowo stosować nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców!   Poznaj wszystkie konsekwencje zmian, by uniknąć płacenia wysokich kar!

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

ITD skontroluje czas pracy samozatrudnionych kierowców! Zobacz, jak prawidłowo stosować nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców!

 

Poznaj wszystkie konsekwencje zmian, by uniknąć płacenia wysokich kar!

 

Czas pracy kierowców to jedno z najtrudniejszych zagadnień, z jakim musi zmierzyć się właściciel firmy transportowej. Aż trzy regulacje prawne obowiązują w tym zakresie, ponadto ta krajowa właśnie została znowelizowana! Nowe przepisy nakładają kolejne obowiązki na przewoźników.
Od 16 lipca 2013 r. muszą prowadzić ewidencję czasu pracy dla wszystkich kierowców, którzy wykonują dla nich przewozy. Oznacza to, że kierowcy pracujący na podstawie umowy zlecenia lub prowadzący własną działalność gospodarczą również muszą mieć ewidencjonowany czas pracy. Co więcej, jeśli przewoźnik osobiście kieruje pojazdem, ma obowiązek prowadzić ewidencję także dla siebie.

Do taryfikatora kar Inspekcji Transportu Drogowego zostały dodane nowe sankcje, którym podlegają zarówno kierowcy, zarządzający transportem, jak i przedsiębiorcy. ITD ma więc dużo powodów do przeprowadzania kontroli. Najchętniej sprawdzają właśnie, czy obowiązki dotyczące czasu pracy kierowców są prawidłowo wypełniane.

 

Weź udział w praktycznym szkoleniu warsztatowym

 

Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

Szkolenie odbędzie się: 
24 października 2013 r., godz. 10.00-16.00 w Warszawie | Zarejestruj się
6 listopada 2013 r., godz. 10.00-16.00 w Katowicach | Zarejestruj się

W czasie szkolenia zdobędziesz praktyczne umiejętności rozliczania czasu pracy kierowców zawodowych i samozatrudnionych, dzięki czemu unikniesz płacenia kar nakładanych przez ITD i PIP.

 

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • właścicieli firm transportowych,
 • przedsiębiorców wykonujących przewozy na potrzeby własne,
 • osób zarządzających transportem,
 • osób odpowiedzialnych za nadzór nad pracą kierowców,
 • kierowników transportu,
 • specjalistów ds. transportu,
 • dyspozytorów oraz
 • pracowników kadry biurowej zajmujących się analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców.

 

CEL SZKOLENIA:

Na szkoleniu uczestnicy:

 • uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu czasu pracy kierowców oraz prawidłowej obsługi tachografów,
 • przygotują się do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych służb kontrolnych w kraju i za granicą,
 • dowiedzą się, jak uniknąć kar za nieprzestrzeganie przepisów,
 • poznają sposoby na radzenie sobie w nieprzewidzianych sytuacjach.

 

METODYKA SZKOLENIA:

Wykład uzupełniony prezentacją multimedialną. Dyskusja z Uczestnikami na temat ich własnych doświadczeń i wątpliwości związanych z kontrolami przewozów.


Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

Szkolenie odbędzie się: 06 Listopada 2013r.

Program


Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

 

Omówione zostaną szczegółowo obowiązki, które nakładają przepisy krajowe oraz międzynarodowe w zakresie czasu pracy kierowców. Uczestnicy szkolenia uzyskają lub usystematyzują swoją wiedzę na temat obowiązujących zasad. Zdobędą praktyczne informacje, w jaki sposób prawidłowo rozliczać czas prowadzenia pojazdu, wymagane przerwy i odpoczynki kierowców. Dowiedzą się również, jak ITD oraz sądy rozpatrują odpowiedzialność przedsiębiorstw za naruszenia kierowców.

Bardzo ważnym aspektem są nowe uregulowania w ustawie o czasie pracy kierowców.
Na szkoleniu zostaną omówione więc zasady rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy kierowców samozatrudnionych:

 

 1. Co regulują przepisy nowej ustawy o czasie pracy kierowców, rozporządzenia nr 561/2006 oraz umowy AETR
 2. Kogo obejmują wyłączenia od stosowania przepisów krajowych oraz międzynarodowych
 3. Jak przestrzegać wymaganych okresów prowadzenia pojazdu, przerw oraz odpoczynków
 4. Jak wykonywać pracę w załodze
 5. Co robić w sytuacjach awaryjnych lub nieprzewidzianych
 6. Jak używać tachografów cyfrowych oraz analogowych
 7. Za jakie naruszenia odpowiada kierowca, przedsiębiorca oraz zarządzający transportem
 8. Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów
 9. Jak ewidencjonować i rozliczać czas pracy kierowców
 10. Jak przygotować się do kontroli ITD
 11. Dyskusja omówienie innych, interesujących uczestników przepisów oraz zagadnień związanych z czasem pracy kierowców.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: Katowice
Miejsce szkolenia: Katowice
Termin: 06 Listopada 2013
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 576 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 708,48 zł.

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej placówki cena za jednego uczestnika wynosi 519 zł netto + 23% VAT,  kwota brutto: 638,37 zł.

 

 

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.