Szkolenie  Transport

Jak przygotować kierowcę i firmę do kontroli ITD?

10
Lutego

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 10 Lutego 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Jak przygotować kierowcę i firmę do kontroli ITD?

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Przedsiębiorco, czy na pewno wiesz wszystko o przygotowaniu kierowcy, pojazdu oraz twojej firmy do kontroli? Niezależnie od tego czy wykonujesz wyłącznie krajowe przewozy, czy jeździsz w międzynarodówce musisz być czujny, bo przepisów i wymagań kontrolerów jest mnóstwo.
Jak nie pogubić się w tych wszystkich regulacjach, obowiązkach i biurokracji?
Co się zmieniło ostatnio, a co nas czeka w przyszłym roku?
Na pytania dotyczące aktualnych i planowanych wymagań odpowie ekspert – inspektor ITD z wieloletnim doświadczeniem.


W szczególności powiemy o:
- najnowszych i planowanych zmianach ważnych dla przewoźników
- konsekwencjach nowelizacji ustawy transportowej czyli co jest, a nie było dotychczas wymagane?
- obowiązkowych dokumentach kierowcy oraz firmy
- co i jak jest sprawdzane przez ITD?
-  błędach kierowców i kadry zarządzającej oraz jak ich uniknąć?
Szkolenie poprowadzi doświadczony inspektor ITD, a zaprezentowane zagadnienia zostaną przedstawione z praktycznego punktu widzenia popartego przykładami z bogatego doświadczenia kontrolnego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Przygotowanie się do kontroli ITD na drodze oraz w firmie
 • Poznanie nowych uprawnień inspektorów ITD oraz dodatkowych obowiązków firm w świetle nowego rozporządzenia o kontroli
 • Uzyskanie niezbędnych informacji na temat aktualnego podejścia inspektorów w zakresie wymagań dla kierowców, pojazdów i firm                
 • Wypracowanie optymalnych rozwiązań dla prawidłowego zarządzania transportem
 • Wymiana informacji i innymi uczestnikami szkolenia oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym
   

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Kary nakładane przez ITD na firmę transportową." o wartości 69,00 zł oraz inne przydatne gratisy!

 

 


Jak przygotować kierowcę i firmę do kontroli ITD?

Szkolenie odbędzie się: 10 Lutego 2020r.

ADRESACI SZKOLENIA
- właściciele i kadra kierownicza firm przewozowych    
- osoby posiadające CKZ (certyfikat kompetencji zawodowych)
- personel każdego szczebla odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji w firmie oraz nadzorujący pracę kierowców
- kierowcy 
 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00


Wstęp: najnowsze zmiany i co nas czeka w przyszłym roku, czyli kolejna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, nowe normy techniczne, co z ustawą o czasie pracy kierowców oraz inne planowane i oczekiwane nowości

Część I Kontrola ITD na drodze
1. Kontrola po 4 września 2019r. – nowe wymagania
2. Dokumenty na drogę kierowcy, pojazdu i firmy 
3. Jak powinien zachować się kierowca na kontroli, żeby nie narazić firmy na wysokie kary?
4. Protokół kontroli i jego skutki dla firmy oraz zarządzającego transportem
5. Rejestr KREPTD i Centralna Ewidencja Naruszeń, co zrobić żeby nie trafić do czarnego rejestru?

Część II Przygotowanie pojazdu do kontroli
1. Kontrola stanu technicznego – nowe normy techniczne od 7 listopada 2019
2. Sankcje za nieodpowiedni stan techniczny oraz brak przeglądu
3. Nacisk na oś napędową po wyroku TSUE, załadunki towarów, dopuszczalne gabaryty i masy, oznakowanie elementów wystających poza obrys pojazdu
4. Zakazy ruchu i ograniczenia w poruszaniu się pojazdów po drogach – zmiana rozporządzenia z czerwca 2019 roku
5. Dodatkowe wyposażenie i oznakowanie pojazdów

Część III Przygotowanie kierowcy do kontroli 
1. rozporządzenie 165/2014 – nowe tachografy i najważniejsze zasady dotyczące obsługi tachografów
2. przejazdy OUT – kiedy można jechać bez karty kierowcy?
3. opisy naruszeń na wykresówkach i wydrukach na podstawie art. 12 rozp. 561/2006 (WE) – granica, utrudnienia drogowe, przestawienia pojazdu na parkingu
4. zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek – kiedy i za jakie okresy należy wystawić kierowcy urlopówkę?
5. nowe wytyczne dotyczące pobierania i archiwizowania danych cyfrowych
6 „właściwa organizacja i dyscyplina pracy” oraz „prawidłowe zasady wynagradzania kierowców” w przewozach drogowych, co to oznacza i jak z tego korzystać żeby nie płacić wysokich kar
7 kwalifikacje kierowców i dodatkowe wymagania podlegające kontroli ITD oraz PIP
8. przerwy i odpoczynki kierowców
9. dopuszczalne limity przekroczeń norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków 
10. pora nocna – kontrola ITD oraz PIP

Część IV Kontrola ITD w firmie
1. Typowanie firm do kontroli po 4 września 2019
2. Zasady prowadzenia kontroli w firmach według prawa przedsiębiorców
3. Dokumentacja sprawdzana w firmie
4. Sprawdzanie wymogów licencyjnych na kontroli  w przedsiębiorstwie – siedziba, baza eksploatacyjna, dobra reputacja
5. Weryfikacja zarządzającego transportem – umowa, związek z firmą, zadania, odpowiedzialność, cofnięcie certyfikatu CKZ  
6. Najczęstsze błędy ujawniane na kontrolach przedsiębiorstw
7. Nowe zasady odpowiedzialności i aktualne taryfikatory kar dla firm, zarządzających transportem oraz kierowców


Podsumowanie szkolenia – indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie

                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciPrawnik – praktyk, Inspektor ITD z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach transportowych, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej zakres szkolenia.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 10 Lutego 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł + 23% VAT  

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka