Szkolenie  Transport

Kontrola ITD według nowego rozporządzenia

23
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 23 Maja 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Kontrola ITD według nowego rozporządzenia

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Tylko w maju - podziel się z nami swoja opinią i skorzystaj ze specjalnej ceny za szkolenie! Zgłoś się na szkolenie, skorzystaj z wiedzy naszego eksperta i dzięki swemu doświadczeniu zaoszczędź 270 zł netto. Dołącz do grona naszych ekspertów - podziel się znimi swoim doświadczeniem i opinią o naszym nowym produkcie a w zamian odbierz pakiet warościowych podarunków książkowych oraz gadżetów komunikacyjnych - niezbędnych w każdej firmie transportowej.

Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego w najbliższym czasie zastąpi dotychczasowe zasady przeprowadzania kontroli przez inspekcję drogową, a ten zmieniony zakres obowiązków wynika z przyjętych niedawno regulacji, które są między innymi konsekwencją ubiegłorocznej nowelizacji ustawy transportowej. Zmiany te wprowadzą nie tylko dodatkowe uprawnienia dla kontrolerów, ale przede wszystkim nowe obowiązki dla firm.

Na szkoleniu powiemy jak przygotować się do kontroli drogowych w zakresie nowych wymagań dotyczących dokumentacji kierowcy, pojazdu oraz firmy, a także koniecznego wyposażenia i przygotowania pojazdu do trasy. Powiemy także jak prawidłowo prowadzić i przechowywać dokumentację w firmie oraz jak przygotować się do ewentualnej kontroli w przedsiębiorstwie. Szkolenie poprowadzi doświadczony inspektor transportu drogowego.

Zaprezentowane zagadnienia zostaną przedstawione z praktycznego punktu widzenia popartego przykładami z bogatego doświadczenia transportowego.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie nowych uprawnień inspektorów ITD oraz dodatkowych obowiązków firm w aspekcie zmienionego rozporządzenia o kontroli
 • Przybliżenie najnowszych zmian w prawie transportowym oraz ich konsekwencji dla firm i zarządzających transportem
 • Uzyskanie niezbędnych informacji na temat aktualnego podejścia ITD w zakresie wymagań dla kierowców, pojazdów i firm                 
 • Zapoznanie z nowymi zasadami dotyczącymi tachografów oraz rozliczania czasu pracy kierowców
 • Wypracowanie optymalnych rozwiązań dla prawidłowego zarządzania transportem
 • Przygotowanie się do kontroli na drodze oraz w firmie


 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Warunki wykonywania transportu" o wartości 69,00 zł

 


Kontrola ITD według nowego rozporządzenia

Szkolenie odbędzie się: 23 Maja 2019r.

Adresaci szkolenia:

- właściciele i kadra kierownicza firm przewozowych    
- osoby posiadające CKZ - certyfikat kompetencji zawodowych
- dyspozytorzy, specjaliści/kierownicy do spraw transportu, kadrowe, księgowe i personel różnego szczebla odpowiedzialny za pracę kierowców
- kierowcy 
 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 9:00-16:00

Wstęp: najnowsze oraz planowane zmiany prawa transportowego

Część I Nowe rozporządzenie o kontroli ITD
1. Uprawnienia ITD na kontrolach drogowych według nowych przepisów
2. Prawa i obowiązki kontrolowanego kierowcy
3. Dokumentacja kierowcy, pojazdu i firmy według najnowszych wymagań
4. Protokół kontroli i jego skutki dla firmy oraz zarządzającego transportem
5. Rejestr KREPTD i Centralna Ewidencja Naruszeń  

Część II Przygotowanie pojazdu do kontroli
1. Kontrola stanu technicznego według nowych przepisów – normy techniczne, kontrola wstępna i szczegółowa
2. Sankcje za nieodpowiedni stan techniczny oraz brak przeglądu
3. Załadunki towarów – gabaryty, masy, naciski osi, zamocowanie ładunku i odpowiedzialność po zmianie przepisów
4. Zakazy ruchu i ograniczenia w poruszaniu się pojazdów po drogach – rozporządzenie z 2018 roku
5. Viatoll po przejęciu systemu przez GITD
6. Dodatkowe wyposażenie i oznakowanie pojazdów

Część III Tachografy i czas pracy kierowców według najnowszych wymagań
1. rozporządzenie 165/2014 – nowe tachografy i najważniejsze zasady dotyczące obsługi tachografów
2. przejazdy OUT – kiedy można jechać bez karty kierowcy?
3. opisy naruszeń na wykresówkach i wydrukach na podstawie art. 12 rozp. 561/2006 (WE) – granica, utrudnienia drogowe, przestawienia pojazdu na parkingu
4. zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek – kiedy i za jakie okresy należy wystawić kierowcy urlopówkę
5. nowe wytyczne dotyczące pobierania i archiwizowania danych cyfrowych
6 „właściwa organizacja i dyscyplina pracy” oraz „prawidłowe zasady wynagradzania kierowców” w przewozach drogowych, co to oznacza i jak z tego korzystać żeby nie płacić wysokich kar
7 kwalifikacje kierowców i dodatkowe wymagania podlegające kontroli ITD oraz PIP
8. przerwy w jeździe oraz w czasie pracy, dzielenie przerw, okresy rozliczeniowe według ITD
9. odpoczynki kierowców – dzienny i tygodniowy odpoczynek, zasady wykorzystywania, rekompensaty, odpoczynki na promie kierowca pojedynczy i obsada, wyjątki
10. nowe zasady rozliczania czasu pracy kierowców – dopuszczalne limity przekroczeń norm czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków  
11. pora nocna – kontrola ITD oraz PIP

Część IV Kontrola ITD w firmie
1. Nowe zasady prowadzenia kontroli w firmach według prawa przedsiębiorców
2. Dokumentacja sprawdzana w firmie
3. Sprawdzanie wymogów licencyjnych na kontroli  w przedsiębiorstwie – siedziba, baza eksploatacyjna, dobra reputacja
4. Weryfikacja zarządzającego transportem – umowa, związek z firmą, zadania, odpowiedzialność, cofnięcie certyfikatu CKZ   
5. Prawa i obowiązki kontrolowanego
6. Najczęstsze błędy ujawniane na kontrolach przedsiębiorstw
7. Nowe zasady odpowiedzialności i aktualne taryfikatory kar dla firm, zarządzających transportem oraz kierowców

Część V Sesja specjalna - podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami o nowym produkcie. W trakcie 1,5 godzinnego panelu dyskusyjnego podziel się z nami swoimi opiniami i spostrzeżeniami o naszym nowym produkcie. Dołącz do grona naszych ekspertów, odbierz cenne podarunki przygotowane za udział w spotkaniu.

Część VI - Podsumowanie szkolenia, indywidulane konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 23 Maja 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto:350 zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka