Szkolenie  Transport

Najważniejsze sprawy kadrowe w transporcie w 2016 roku

27
Kwietnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 27 Kwietnia 2016
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Organizator

KONTROLA I ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenia z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców pod kątem PIP skierowane są przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców jak i dla właścicieli firm w celu uświadomienia jakimi obszarami dokumentacji kierowców zainteresowani są inspektorzy PIP.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • najczęściej popełniane błędy w zapisach regulaminów pracy obowiązujących u pracodawców
 • akta osobowe, jakie powinny zawierać specyficzne dokumenty
 • teczka kierowcy – czy trzeba ją tworzyć?
 • harmonogramy, karty drogowe, druki delegacji
 • pomocniczo kontrola wykresówek, czy wydruków z tachografu cyfrowego
 • najczęstsze błędy w dokumentacji
 • sankcje za błędy w poszczególnych dokumentach,
 • zawiadomienia do prokuratury – w jakich przypadkach są kierowane?
 • zasady naliczania i rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych

Najważniejsze sprawy kadrowe w transporcie w 2016 roku

Szkolenie odbędzie się: 27 Kwietnia 2016r.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób bezpośrednio zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców
 • właścicieli firm

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

 • Kto podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
 • Zakres kontroli PIP, różnice w stosunku do kontroli ITD.
 • Uprawnienia Inspektora PIP, podstawy prawne działania PIP.
 • Lista obszarów sprawdzanych przez PIP podczas kontroli w przedsiębiorstwie.
 • Symulacja przeprowadzenia kontroli przez inspektora PIP.
 • Akta osobowe pracowników – na co zwraca uwagę inspektor PIP podczas kontroli akt osobowych kierowców.
 • Specyficzne dokumenty, które muszą znaleźć się w aktach osobowych kierowców.
 • Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie badań kierowców – zmiany od 01.04.2015r.
 • Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie umów zawieranych na czas określony – zmiany od 02.2016r.
 • Kontrola PIP w zakresie legalności zatrudnienia.
 • Kontrola PIP w zakresie wynagrodzeń za pracę.
 • Rozkład, wymiar, system czasu pracy i długości okresów rozliczeniowych – najkorzystniejsze rozwiązania.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - sposób naliczania.
 • Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - sposób naliczania.
 • Wynagrodzenie za czas choroby - sposób naliczania.
 • Strategia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców.
 • Zasady kontroli PIP w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców.
 • Skutki uchwały Sądu Najwyższego w zakresie ryczałtów za nocleg oraz jej wpływ na kontrole PIP i orzeczenia sądów pracy.
 • Jak wypłacać należności z tytułu podróży służbowych kierowcy zgodnie z aktualnymi wytycznymi PIP?
 • Możliwe scenariusze po stwierdzeniu naruszeń przez Inspektora PIP.
 • Stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące czasu pracy kierowców.

WYNAGRODZENIE MINIMALNE ZA PRACĘ NA TERENIE UE

 • 8,5 Euro niemiecka minimalna krajowe MiLoG
 • 9,61 Euro francuska ustawa o płacy minimalnej Loi Macron
 • 158,32 NOK - płaca minimalna norweska
 • wyłączenia i różnice w naliczaniu dodatków
 • sposoby naliczania wynagrodzenia minimalnego w różnych krajach
 • aktualny stan prawny ustawy o MiLoG, 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Bartłomiej Muc

Bartłomiej Muc

Bartłomiej Muc − założyciel i współwłaściciel Kancelarii Transportowej KOBEN, ekspert w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, naliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, wykładowca wielu renomowanych ośrodków szkoleniowych, autor licznych artykułów z zakresu czasu pracy kierowców. Zajmuje się obroną przewoźników przed niesłusznie nałożonymi karami przez polskie i zagraniczne służby kontrolne oraz przygotowuje firmy do kontroli służb kontrolnych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 27 Kwietnia 2016
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Formularz zwolnienia z VAT można pobrać w zakładce: Materiały do pobrania

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 576 zł + 23% VAT, kwota brutto: 708,48 zł..

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej firmy cena za jednego uczestnika 518 zł netto + 23% VAT, kwota brutto: 637,14 zł.z o.o. W oknie KOD PROMOCYJNY prosimy wpisać ilość zgłaszanych osób,

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.3MB
   Pobierz   
Oświadczenie o zwolnieniu z VAT
Waga: 0.13MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka