Szkolenie  Transport

Nowe taryfikatory kar Inspekcji transportu Drogowego 2018

27
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 27 Września 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Szkolenie dla osób zarządzających firmami transportowymi

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Piątego lipca Sejm ostatecznie uwalił zmianę ustawy o transporcie drogowym. Jest to niewątpliwie największa zmiana tych przepisów na przestrzeni ostatnich lat, która przynosi szereg nowych wymagań dla firm transportowych, zarządzających transportem oraz kierowców. Niestety wraz z tymi nowościami przewidziano znaczny wzrost kar za naruszenia transportowe, jak również wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności. To wszystko w połączeniu z nowym rejestrem elektronicznym KRETPD oznacza, że już dziś firmy muszą podjąć radykalne działania w celu dostosowania się do nowych przepisów i nowych wymagań. Na szkoleniu skupimy się na omówieniu tych nowości, podpowiemy też jak prawidłowo prowadzić dokumentację kierowców żeby ustrzec się wysokich kar oraz nie trafić do czarnego  rejestru firm i zarządzających transportem. Powiemy także jak skutecznie odwołać się od ewentualnych kar nakładanych przez krajowe służby kontrolne.

Szkolenie poprowadzi doświadczony inspektor transportu drogowego, wobec tego zaprezentowane zagadnienia zostaną przedstawione z praktycznego punktu widzenia, z przykładami z bogatego doświadczenia transportowego

CEL SZKOLENIA:

Poznanie najnowszych zmian w prawie transportowym oraz ich konsekwencji dla firm transportowych i zarządzających transportem

Uzyskanie niezbędnych informacji na temat nowego podejścia ITD. w zakresie wystawiania urlopówek, sczytywania danych oraz innych wymagań kontrolerów               

Zapoznanie z nowymi wymaganiami dotyczącymi tachografów oraz nowymi zasadami rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców

Uzupełnienie oraz nabycie praktycznej wiedzy z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, czasu pracy kierowców oraz innych podstawowych przepisów regulujących zagadnienia dotyczące obowiązków kadry zarządzającej transportem

Przygotowanie do kontroli służb w kraju i za granicą

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę "Zatrudnianie kierowców w 2018 r.  

         

 

 

   


Nowe taryfikatory kar Inspekcji transportu Drogowego 2018

Szkolenie odbędzie się: 27 Września 2018r.

 • właściciele i kadra zarządzająca w firmach transportowych i wykonujących przewozy na potrzeby własne   
 • osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych
 • dyspozytorzy, specjaliści i kierownicy do spraw transportu 
 • personel różnego szczebla organizujący, nadzorujący i rozliczający pracę kierowców (planiści, księgowe, kadrowe)

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Część I Zmiana ustawy o transporcie drogowym

 1. Elektroniczny rejestr firm transportowych oraz zarządzających transportem KREPTD (dostęp do systemu, zasady działania, informacje o firmach i zarządzających)
 2. Zarządzanie transportem:
 • zarządzający transportem - podstawowe wymagania, umowy z zarządzającym transportem (rodzaje umów, wymagania konieczne w umowach, zapisy dodatkowe w umowach ważne dla zarządzających oraz firm)
 • nowe obowiązki właściciela i zarządzającego transportem z punktu widzenia kontroli ITD.
 • dokumenty potrzebne do kontroli drogowej oraz kontroli w przedsiębiorstwie.
 1. Uprawnienia transportowe po zmianach:
 • licencja/zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego
 • kontrola bazy eksploatacyjnej przez ITD
 • dobra reputacja – nowe zasady sprawdzania dobrej reputacji, naruszenia poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze
 • co zrobić żeby nie stracić certyfikatu kompetencji zawodowych lub licencji czyli jak korzystać z nowych środków rehabilitacyjnych – nowe zasady obrony przed cofnięciem uprawnienia

Część II Najnowsze zasady rozliczania czasu pracy kierowców oraz korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek

 •  „właściwa organizacja i dyscyplina pracy” oraz „prawidłowe zasady wynagradzania kierowców” w przewozach drogowych, co to oznacza i jak z tego korzystać żeby nie płacić wysokich kar
 • kwalifikacje kierowców i dodatkowe wymagania podlegające kontroli ITD oraz PIP
 • nowe zasady rozliczania czasu pracy kierowców –tolerancje w jeździe i odpoczynkach
 • przerwy w jeździe oraz w czasie pracy, dzielenie przerw, okresy rozliczeniowe według ITD, okres prowadzenia pojazdu przekraczający 4,5h
 • odpoczynki kierowców – dzienny i tygodniowy odpoczynek, zasady wykorzystywania, rekompensaty, odpoczynki na promie kierowca pojedynczy i obsada, wyjątki
 • dopuszczalne limity przekroczeń norm czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków 
 • planowanie tras, organizacja pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
 • rozporządzenie 165/2014 dotyczące użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
 • pojazdy nowe i przejazdy serwisowe – kiedy można jechać bez karty kierowcy?
 • opisy naruszeń na wykresówkach i wydrukach na podstawie art. 12 rozp. 561/2006 (WE) – granica, utrudnienia drogowe, przestawienia pojazdu na parkingu
 • zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek – kiedy i za jakie okresy należy wystawić kierowcy urlopówkę
 • nowe wytyczne dotyczące pobierania i archiwizowania danych cyfrowych

Część III Zasady odpowiedzialności po zmianach

 1. Nowe zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej, najnowsze taryfikatory kar dla firm, zarządzających transportem oraz kierowców
 2. Wakacyjne i świąteczne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych – nowe kary, kiedy można jechać na wakacyjnymi świątecznym zakazie ruchu
 3. Zasady skutecznego odwoływania się od kar transportowych
 4. Odpowiedzialność załadowcy w świetle nowych przepisów kodeksu drogowego

Podsumowanie szkolenia

 PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 27 Września 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka