Szkolenie  Transport

Przewóz na potrzeby własne.

27
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 27 Października 2016
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Organizator

Przykłady rozwiązań problemów oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów w przewozach.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie będącą działalnością transportową lecz tylko pomocniczą w stosunku do swojej podstawowej działalności musi mieć świadomość braku dowolności w wykonywaniu takich przewozów i konieczności spełnienia określonych prawem wymagań. W przeciwnym razie może ponieść dotkliwą karę finansową. Firmy takie nie zawsze mają obowiązek posiadania osoby zarządzającego transportem, natomiast szereg obowiązków jest analogiczny jak w przypadku typowych firm transportowych. Uregulowania prawne zawarte są w dużej ilości przepisów zarówno krajowych jak i międzynarodowych, co często powoduje ich nieznajomość lub brak wiedzy, które przepisy należy stosować. Dodatkowo sytuację komplikuje brak przejrzystości, częste zmiany oraz problemy z prawidłową ich interpretacją. Dla firm, które tylko pomocniczo wykorzystują transport występuje duża trudność i lęk przed wysokimi karami, które często wynikają właśnie z braku odpowiednich szkoleń. Standardowo organizowane szkolenia skierowane są najczęściej do firm typowo transportowych, natomiast firmy wykonujące przewozy tylko pomocniczo nie są w stanie w pełni skorzystać z takich szkoleń.  Dlatego też zakres i poziom szkolenia zostanie odpowiednio dostosowany do podmiotów wykonujących przewozy na potrzeby własne. Dodatkowo zostaną przedstawione praktyczne przykłady rozwiązań problemów oraz zaprezentowane będą najczęściej popełniane błędy przez kierowców jak też osoby ich nadzorujące. 

CEL SZKOLENIA:

1. Nabycie niezbędnej wiedzy w jakich przypadkach firmy mają dodatkowe obowiązki wynikające z przepisów transportowych, a kiedy są z nich zwolnieni.

2. Poznanie różnic pomiędzy transportem drogowym, a przewozem na potrzeby własne.

3. Uniknięcie błędów związanych z brakiem odpowiedniej wiedzy lub błędną interpretacją przepisów.

4. Przygotowanie się kontroli drogowej w tym jak przygotować kierowcę w trasę.

5. Możliwość konsultacji indywidualnych z prowadzącym szkolenie oraz zaprezentowania i skonsultowania swoich problemów ze szkolącym i innymi uczestnikami szkolenia

 


Przewóz na potrzeby własne.

Szkolenie odbędzie się: 27 Października 2016r.

- firm wykonujących przewozy na potrzeby własne w szczególności firm dystrybucyjnych, hurtowni,

- zakładów komunalnych jak też rodzinnych firm mających liczne problemy w zakresie obowiązków wynikających przepisów krajowych lub unijnych

Zapraszamy nie tylko właścicieli, ale również pracowników na co dzień zmagających się z tematyką przewozów drogowych w tym organizujących pracę kierowców jak też ich nadzorujących i rozliczających. 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wstęp, omówienie przepisów wprowadzonych w 2016r. oraz planowanych na przyszły rok, przybliżenie nowych rozwiązań prawnych i wymagań do jakich należy się przygotować
 2. Przepisy transportowe ogólne (wykład, prezentacja multimedialna, orzecznictwo):
 • warunki wykonywania przewozów na podstawie zaświadczenia na potrzeby własnezmiana danych firmy, zmiana taboru
 • kiedy firma musi dodatkowo uzyskać licencję i wyznaczyć zarządzającego transportem
 • dokumenty kontrolowane na drodze przez ITD. oraz Policję – odpowiedzialność kierowcy za braki w dokumentacji
 • obowiązki kierowcy w zakresie stanu technicznego pojazdu, obsługa codzienna, co sprawdza ITD i za co może zatrzymać dowód rejestracyjny lub skierować pojazd na parking, praktyczne porady dotyczące odzyskiwania zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

3.     Wymagania dla kierowców zatrudnionych w firmie wykonującej przewóz na potrzeby własne (wykład, prezentacja multimedialna, praktyczne przykłady):

 • obowiązek/zwolnienie z badań lekarskich i psychologicznych kierowców
 • kiedy kwalifikacja wstępna, a kiedy szkolenie okresowe?
 • obowiązek wymiany prawa jazdy kierowcy
 • umowy z kierowcami, zmiany 2016r.
 • dodatkowe dokumenty wymagane przy zatrudnieniu kierowcy oraz obowiązki firmy przy zwalnianiu kierowcy z pracy
 • błędy z dokumentacji kierowcy i ich konsekwencje

4.     Podstawowe przepisy regulujące czas pracy kierowców (wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia):

 • rozporządzenie 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców
 • wyłączenia i zwolnienia od stosowania przepisów krajowych i międzynarodowych
 • rejestracja aktywności w systemie mieszanym – z tachografem i bez tachografu
 • dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu
 • przerwy w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu
 • odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
 • czy jeszcze obowiązują urlopówki kierowców? Jak prawidłowo dokumentować odpoczynki kierowcy po zmianach w 2016r.
 • jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych lub nieprzewidzianych
 • praktyczne ćwiczenia oraz najczęściej popełniane błędy przez kierowców
 • ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy

5.     Nowe zasady używania tachografów, które weszły w życie 2016r. (wykład, prezentacja multimedialna, praktyczne przykłady):

 • obowiązek wymiany na tachograf nowej generacji,
 • podstawowe zasady użytkowania tachografów:
 • legalizacja tachografu, zabezpieczenia tachografu
 • analiza zapisów na wykresówkach
 • rodzaje oraz używanie kart kierowców
 • nowe wytyczne GITD w spawie sczytywania danych cyfrowych
 • błędy kierowców oraz firm

6.     Podsumowanie: najczęściej popełniane błędy przez firmy wykonujące przewóz na potrzeby własne, odpowiedzialność firmy, kierowcy oraz kadry zarządzającej, jak ustrzec się wysokich kar (przykłady z praktyki kontrolnej).

Indywidualne konsultacje z prowadzącym szkoleniePrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 27 Października 2016
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Co obejmuje cena

 

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 576 zł + 23% VAT, kwota brutto: 708,48 zł..

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej firmy cena za jednego uczestnika 518 zł netto + 23% VAT, kwota brutto: 637,14 zł.z o.o. W oknie KOD PROMOCYJNY prosimy wpisać ilość zgłaszanych osób,

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka