Szkolenie  Transport

Przewóz na potrzeby własne po zmianie przepisów transportowych.

28
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Lutego 2018
Cena: 726 zł netto (892,98 zł brutto)

Organizator

Również w zakładach komunalnych i przewożących odpady.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

Poznanie najnowszych zmian transportowych w tym nowych wymagań dla firm wprowadzonych nowelizacją ustawy o transporcie drogowym.

Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie obowiązków wynikających ze zmienionych  przepisów transportowych.

Uniknięcie błędów związanych z brakiem odpowiedniej wiedzy lub błędną interpretacją przepisów.

Przygotowanie się do najnowszych wymagań kontrolerów w zakresie kontroli drogowych.

Możliwość rozwiązania własnych problemów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie oraz zaprezentowania i skonsultowania swoich wątpliwości ze szkolącym i innymi uczestnikami szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie TABLET

   


Przewóz na potrzeby własne po zmianie przepisów transportowych.

Szkolenie odbędzie się: 28 Lutego 2018r.

Szkolenie adresowane jest do:

Firm wykonujących przewozy na potrzeby własne w szczególności firm dystrybucyjnych, hurtowni, zakładów komunalnych jak też rodzinnych firm mających liczne problemy w zakresie obowiązków wynikających przepisów transportowych oraz regulujących problematykę czasu pracy kierowców. Zapraszamy nie tylko właścicieli, ale również pracowników na co dzień zmagających się z tematyką przewozów drogowych w tym organizujących pracę kierowców jak też ich nadzorujących i rozliczających. 

Program

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w godz. 10:00-16:00

 1. Wstęp, omówienie najnowszych zmian przepisów transportowych oraz planowanych w najbliższym czasie - przybliżenie nowych rozwiązań prawnych i wymagań do jakich należy się przygotować
 2. Przepisy transportowe ogólne:
 • warunki wykonywania przewozów na podstawie zaświadczenia na potrzeby własne – zmiany danych firmy, co zrobić przy wymianie taboru
 • kiedy firma musi dodatkowo uzyskać licencję i wyznaczyć zarządzającego transportem
 • dokumenty kontrolowane na drodze przez ITD. oraz Policję – odpowiedzialność kierowcy za braki w dokumentacji
 • obowiązki kierowcy w zakresie stanu technicznego pojazdu, obsługa codzienna, co sprawdza ITD i za co może zatrzymać dowód rejestracyjny lub skierować pojazd na parking, praktyczne porady dotyczące odzyskiwania zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 1. 3.   Wymagania dla kierowców zatrudnionych w firmie wykonującej przewóz na potrzeby własne:
 • obowiązek/zwolnienie z badań lekarskich i psychologicznych kierowców
 • kiedy kwalifikacja wstępna, a kiedy szkolenie okresowe?
 • obowiązek wymiany prawa jazdy kierowcy
 • umowy z kierowcami w świetle aktualnych przepisów prawa pracy
 • dodatkowe dokumenty wymagane przy zatrudnieniu kierowcy oraz obowiązki firmy przy zwalnianiu kierowcy z pracy
 • błędy w dokumentacji kierowcy i ich konsekwencje
 1. 4.     Podstawowe przepisy regulujące czas pracy kierowców
 • rozporządzenie 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców
 • wyłączenia i zwolnienia od stosowania przepisów krajowych i międzynarodowych
 • rejestracja aktywności w systemie mieszanym – z tachografem i bez tachografu
 • dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu
 • przerwy w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu
 • odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
 • czy jeszcze obowiązują urlopówki kierowców? Jak prawidłowo dokumentować odpoczynki kierowcy według aktualnego stanowiska ITD.?
 • jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych lub nieprzewidzianych
 • praktyczne ćwiczenia oraz najczęściej popełniane błędy przez kierowców
 • ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy
 1. 5.     Nowe tachografy i zasady używania tachografów
 • obowiązek wymiany na tachograf nowej generacji,
 • podstawowe zasady użytkowania tachografów:
 • analiza zapisów na wykresówkach
 • rodzaje oraz używanie kart kierowców
 • nowe wytyczne GITD w spawie sczytywania danych cyfrowych
 • błędy kierowców oraz firm
 1. 6.     Podsumowanie: najczęściej popełniane błędy przez firmy wykonujące przewóz na potrzeby własne, odpowiedzialność firmy, kierowcy oraz kadry zarządzającej, jak ustrzec się wysokich kar (przykłady z praktyki kontrolnej)
 2. Indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Lutego 2018
Cena: 726 zł netto (892,98 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 726 zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie tablet.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Polecamy również

Przewóz na potrzeby własne po zmianie przepisów transportowych.
Szkolenie Transport

Przewóz na potrzeby własne po zmianie przepisów transportowych ...

Poznań, 26 Marca 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Również w zakładach komunalnych i przewożących odpady.

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka