Szkolenie  Transport

Przewóz na potrzeby własne po zmianie przepisów transportowych.

26
Marca

Miejscowość: Poznań
Adres: ul.Dąbrowskiego 79A, 11 piętro
Miejsce szkolenia: Biurowiec OMEGA
Termin: 26 Marca 2018
Cena: 726 zł netto (892,98 zł brutto)

Organizator

Również w zakładach komunalnych i przewożących odpady.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

Poznanie najnowszych zmian transportowych w tym nowych wymagań dla firm wprowadzonych nowelizacją ustawy o transporcie drogowym.

Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie obowiązków wynikających ze zmienionych  przepisów transportowych.

Uniknięcie błędów związanych z brakiem odpowiedniej wiedzy lub błędną interpretacją przepisów.

Przygotowanie się do najnowszych wymagań kontrolerów w zakresie kontroli drogowych.

Możliwość rozwiązania własnych problemów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie oraz zaprezentowania i skonsultowania swoich wątpliwości ze szkolącym i innymi uczestnikami szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie TABLET

   


Przewóz na potrzeby własne po zmianie przepisów transportowych.

Szkolenie odbędzie się: 26 Marca 2018r.

Szkolenie adresowane jest do:

Firm wykonujących przewozy na potrzeby własne w szczególności firm dystrybucyjnych, hurtowni, zakładów komunalnych jak też rodzinnych firm mających liczne problemy w zakresie obowiązków wynikających przepisów transportowych oraz regulujących problematykę czasu pracy kierowców. Zapraszamy nie tylko właścicieli, ale również pracowników na co dzień zmagających się z tematyką przewozów drogowych w tym organizujących pracę kierowców jak też ich nadzorujących i rozliczających. 

Program

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w godz. 10:00-16:00

 1. Wstęp, omówienie najnowszych zmian przepisów transportowych oraz planowanych w najbliższym czasie - przybliżenie nowych rozwiązań prawnych i wymagań do jakich należy się przygotować
 2. Przepisy transportowe ogólne:
 • warunki wykonywania przewozów na podstawie zaświadczenia na potrzeby własne – zmiany danych firmy, co zrobić przy wymianie taboru
 • kiedy firma musi dodatkowo uzyskać licencję i wyznaczyć zarządzającego transportem
 • dokumenty kontrolowane na drodze przez ITD. oraz Policję – odpowiedzialność kierowcy za braki w dokumentacji
 • obowiązki kierowcy w zakresie stanu technicznego pojazdu, obsługa codzienna, co sprawdza ITD i za co może zatrzymać dowód rejestracyjny lub skierować pojazd na parking, praktyczne porady dotyczące odzyskiwania zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 1. 3.   Wymagania dla kierowców zatrudnionych w firmie wykonującej przewóz na potrzeby własne:
 • obowiązek/zwolnienie z badań lekarskich i psychologicznych kierowców
 • kiedy kwalifikacja wstępna, a kiedy szkolenie okresowe?
 • obowiązek wymiany prawa jazdy kierowcy
 • umowy z kierowcami w świetle aktualnych przepisów prawa pracy
 • dodatkowe dokumenty wymagane przy zatrudnieniu kierowcy oraz obowiązki firmy przy zwalnianiu kierowcy z pracy
 • błędy w dokumentacji kierowcy i ich konsekwencje
 1. 4.     Podstawowe przepisy regulujące czas pracy kierowców
 • rozporządzenie 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców
 • wyłączenia i zwolnienia od stosowania przepisów krajowych i międzynarodowych
 • rejestracja aktywności w systemie mieszanym – z tachografem i bez tachografu
 • dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu
 • przerwy w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu
 • odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
 • czy jeszcze obowiązują urlopówki kierowców? Jak prawidłowo dokumentować odpoczynki kierowcy według aktualnego stanowiska ITD.?
 • jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych lub nieprzewidzianych
 • praktyczne ćwiczenia oraz najczęściej popełniane błędy przez kierowców
 • ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy
 1. 5.     Nowe tachografy i zasady używania tachografów
 • obowiązek wymiany na tachograf nowej generacji,
 • podstawowe zasady użytkowania tachografów:
 • analiza zapisów na wykresówkach
 • rodzaje oraz używanie kart kierowców
 • nowe wytyczne GITD w spawie sczytywania danych cyfrowych
 • błędy kierowców oraz firm
 1. 6.     Podsumowanie: najczęściej popełniane błędy przez firmy wykonujące przewóz na potrzeby własne, odpowiedzialność firmy, kierowcy oraz kadry zarządzającej, jak ustrzec się wysokich kar (przykłady z praktyki kontrolnej)
 2. Indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul.Dąbrowskiego 79A, 11 piętro
Miejsce szkolenia: Biurowiec OMEGA
Termin: 26 Marca 2018
Cena: 726 zł netto (892,98 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 726 zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie tablet.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka