Szkolenie  Transport

Przewóz na potrzeby własne – zmiany 2019/20 r.

16
Grudnia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 16 Grudnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Przewóz na potrzeby własne – zmiany 2018/2019r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Ubiegłoroczna zmiana ustawy transportowej wprowadziła sporo nowych wymagań dla firm wykonujących przewozy na potrzeby własne. Wraz z tymi nowościami przewidziano znaczny wzrost kar dla firm oraz osób z kadry zarządzającej, dlatego podpowiemy jakie przyjąć rozwiązania, żeby uniknąć wysokich sankcji nie tylko na firmę, ale przede wszystkim na osoby odpowiedzialne za kierowców. Na szkoleniu wyjaśnimy aktualne i planowane zmiany dla firm wykonujących niezarobkowe przewozy drogowe oraz powiemy jaki będą miały wpływ na prowadzoną działalność. Zaprezentujemy także aktualne obwiązki transportowe i zasady rozliczania czasu pracy kierowców. Wyjaśnimy również wątpliwości dotyczące pracy w porze nocnej, omówimy nowe przepisy w zakresie tachografów, a także powiemy o innych ważnych kwestiach będących skutkiem nowych regulacji w zakresie przewozu ładunków, oznaczania i dokumentacji pojazdów.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poznanie najnowszych wymagań do wykonywania przewozu na potrzeby własne
 • uzyskanie niezbędnej wiedzy do prawidłowego zarządzania kierowcami i pojazdami
 • uniknięcie błędów związanych z brakiem odpowiedniej wiedzy lub błędną interpretacją przepisów
 • przygotowanie się do nowych wymogów kontrolerów w zakresie kontroli drogowych
 • możliwość rozwiązania własnych problemów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie oraz zaprezentowania i skonsultowania swoich wątpliwości ze szkolącym i innymi uczestnikami szkolenia.
   

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Kary nakładane przez ITD na firmę transportową." o wartości 69,00 zł oraz inne przydatne gratisy!

 

 


Przewóz na potrzeby własne – zmiany 2019/20 r.

Szkolenie odbędzie się: 16 Grudnia 2019r.

Adresaci szkolenia:

 • Właściciele i pracownicy firm wykonujących przewozy na potrzeby własne w szczególności firm dystrybucyjnych, hurtowni, zakładów komunalnych jak też rodzinnych firm mających liczne problemy w zakresie obowiązków wynikających przepisów krajowych lub unijnych
 • Pracownicy na co dzień zmagający się z tematyką przewozów drogowych w tym organizujący pracę kierowców jak też ich nadzorujących i rozliczających

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

 1. Podstawowe przepisy transportowe                                                                                                              
(wykład, prezentacja multimedialna): 
- dokumenty wymagane na kontrolach drogowych oraz w firmie
- obowiązki w przypadku zmiany danych firmy lub taboru                                                                                                        
- zarządzający transportem - kiedy wymagany jest certyfikat CKZ?
- wyposażenie pojazdów, oznakowanie i dodatkowe wymagania                                                                                                                                              
- nowe uprawnienia ITD. w stosunku do kierowców, pojazdów i firm                                                               
- wpływ zmienionego kodeksu drogowego na działalność przewozową
- zakazy tonażowe na drogach (znak B 5, B 18, B 19) – jak ich uniknąć?
- załadunki towarów – mocowanie ładunków, odpowiedzialność za przeładowanie pojazdu i przekroczenie nacisku osi
- nowe rozporządzenie w sprawie weekendowych i świątecznych zakazów ruchu

2. Wymagania dla kierowców zatrudnionych w firmie wykonującej przewóz na potrzeby własne (wykład, prezentacja multimedialna, praktyczne przykłady):
- wymagane badania i kwalifikacje kierowców                                                                                                        
- obowiązki w zakresie uprawnień kierowcy                                                                                                             
- umowy z kierowcami                                                                                                                                                   
- dodatkowe dokumenty wymagane przy zatrudnieniu kierowcy oraz obowiązki firmy przy zwalnianiu kierowcy z pracy
- błędy w dokumentacji kierowcy i ich konsekwencje – kontrola PIP i ITD

3. Czas pracy kierowców i tachografy (wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia):
- aktualne zasady rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków                                                                                                                                                                                              
- pora nocna – kiedy obowiązuje, jak ją wyznaczyć i jakie ma skutki dla organizacji pracy kierowcy
- rozpoczęcie i zakończenie pracy na tachografie, wpisy manualne                                                                       
- urlopówki                                                                                                                                        
- rozporządzenie 561/2006 i ustawa o czasie pracy kierowców                                                                                           
- rejestracja aktywności w systemie mieszanym – z tachografem i bez tachografu                                                                                                                       
- dodatkowe dokumenty wymagane przez kontrolerów                                                                                                              
- dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu                                                           
- przerwy w czasie pracy i w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu                                                                                  
- odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
- jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych lub nieprzewidzianych – art. 12 rozp. 561/2006 (WE)                                                                                                                                                   
- archiwizowanie dokumentacji i ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy                                     
- podstawowe zasady użytkowania urządzeń rejestrujących aktywność kierowców                                                                                                                                                          
- wkładanie i wyjmowanie karty kierowcy w trakcie dziennego okresu pracy i na odpoczynku                                                                                                                       
- obowiązek wymiany tachografu na inteligentny                                                                                              
- błędy kierowców oraz firm w zakresie obsługi tachografów

4. Taryfikatory i zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej i firm – jak uniknąć wysokich kar w świetle nowych przepisów (przykłady z orzecznictwa i praktyki kontrolnej).

5. Indywidualne konsultacje w prowadzącym szkolenie.
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 16 Grudnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka