Szkolenie  Transport

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR - 2019/20

11
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 11 Października 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR - 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Firmy zaangażowane w przewozy towarów niebezpiecznych, a w szczególności przewoźnicy, mają szereg dodatkowych obowiązków wynikających z krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych. Złożoność oraz duża liczba przepisów w tym zakresie sprawia, że pracownicy muszą stale aktualizować swoją wiedzę w tym obszarze.

Nowe wymagania ADR 2019 oraz zmienione taryfikatory kar sprawiają, że za wszelkie naruszenia nakładane są wysokie kary pieniężne, a od ubiegłego roku informacja o nieprawidłowościach trafia także do rejestru KREPTD.

Ponadto w przypadku naruszenia przepisów umowy ADR może dojść do zatrzymania pojazdu, co w konsekwencji oznacza dodatkowe sankcje wynikające chociażby z nieterminowego wykonania zlecenia. Wobec tego każdy pracownik, który w swojej pracy ma styczność z towarami niebezpiecznymi, powinien posiadać niezbędną wiedzę w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, dlatego szkolenie dotyczy zarówno osób organizujących i nadzorujących przewóz (np. nadawców, pracowników biurowych, spedytorów) odpowiedzialnych za wystawianie dokumentów, ale także bezpośrednio uczestniczących w napełnianiu, ładowaniu, transporcie czy rozładunku.

CEL SZKOLENIA:

 • Przybliżenie najnowszych zmian prawnych w zakresie przewozu ADR
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnymi wymaganiami ITD. w transporcie towarów niebezpiecznych  
 • Nabycie przydatnej i praktycznej wiedzy w zakresie nowych przepisów obowiązujących od lipca 2019r.
 • Poznanie najnowszych zasad odpowiedzialności za naruszenia przepisów w przewozie towarów niebezpiecznych oraz konsekwencji z tytułu naruszenia tych przepisów
   

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Kary nakładane przez ITD na firmę transportową." o wartości 69,00 zł oraz inne przydatne gratisy!

 

 


Przewóz towarów niebezpiecznych ADR - 2019/20

Szkolenie odbędzie się: 11 Października 2019r.

Szkolenie skierowane jest dla właścicieli oraz pracowników firm zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych (przewoźników, nadawców, spedytorów) oraz dla osób rozpoczynających pracę jak również szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych, a w szczególności przeznaczone jest dla:
- pracowników biurowych różnego szczebla mających najczęściej tylko pośredni związek z przewozem towarów niebezpiecznych
- kierowców posiadających zaświadczenie ADR oraz nieposiadających takiego dokumentu  
- pracowników bezpośrednio wykonujących czynności załadunkowe (kierowników magazynu, operatorów wózków widłowych, pracowników magazynu itp.)
 

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: zaprezentowanie najnowszych zmian w przepisach regulujących tematykę związaną z przewozem towarów niebezpiecznych: umowa ADR 2019, ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych, nowe taryfikatory kar


1. Ogólne zasady przewozu ADR
1.1. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych ADR 2019
1.2 Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – podstawowe zasady
1.3 Wyłączenia ze stosowania przepisów ADR
1.4 Obowiązki uczestników przewozu materiałów niebezpiecznych (przewoźnik, załadowca, nadawca) oraz nowe wymagania dla załadowców
1.5 Zasady korzystania z tabeli A umowy ADR
1.6 Monitorowanie przewozu towarów wrażliwych SENT – dodatkowe obowiązki w przewozach niektórych materiałów niebezpiecznych   

2. Zasady szczególne w przewozach towarów niebezpiecznych:
2.1 Szkolenia i kwalifikacje kierowców oraz szkolenia innych pracowników
2.2 Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA (umowa, odpowiedzialność)
2.3 Zadania i obowiązki doradcy ds. przewozu ADR
2.4 Wymagania dla pojazdów (dokumenty, oznakowanie, wyposażenie)
2.5 Przewóz towarów wysokiego ryzyka
2.6 Przewóz w cysternach, luzem i w sztukach przesyłki
2.7 Manipulowanie ładunkiem – załadunek/rozładunek, mocowanie ładunku, ograniczenia ilościowe, zakazy ładowania razem
2.8 Problem przeciążania osi napędowej w cysternach  

3. Dokumentacja transportu ADR:
3.1 Dokument przewozowy
3.2 Instrukcje pisemne kierowcy
3.3 Dokumentacja w przewozach ilości ograniczonych oraz po rozładunku
3.4 Dokumentacja firmy – sprawozdania roczne, raporty powypadkowe, plan ochrony  

4. Kontrola transportu ADR
4.1 Prawa i obowiązki kontrolerów i kontrolowanych
4.2 Kontrola drogowa oraz kontrola w firmie – zakres i zasady
4. 3 Nowe kary za naruszenia ADR  
4.4 Zasady odpowiedzialności kierowcy, firmy, doradcy DGSA oraz zarządzającego transportem  
4.5 Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenia ADR - prawidłowa organizacja i dyscyplina pracy, czyli jak uniknąć kar za zaniedbania swoich pracowników oraz firm załadunkowych
4.6 Rejestr KREPTD - skutki naruszeń dla działalności firmy oraz zarządzającego transportem      

Podsumowanie zajęć oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 11 Października 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka