Szkolenie  Transport

Przewozy autobusowe i autokarowe w świetle aktualnych przepisów

11
Maja

Miejscowość: Katowice
Adres: Ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group
Termin: 11 Maja 2017
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Organizator

Prawa pasażerów i obowiązki przewoźników w transporcie autobusowym i autokarowym po zmianach przepisów.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

O SZKOLENIU

Szkolenie skierowane jest dla firm wykonujących przewóz osób na liniach regularnych i turystycznych oraz trudniących się dowozem dzieci do szkół. Omówimy wymagania i przepisy dotyczące różnego rodzaju przewozów w tym uchwalone i planowane zmiany w przepisach o publicznym transporcie drogowym. Dodatkowo zostaną zaprezentowane najważniejsze zmiany w prawie transportowym oraz zmiany w przepisach regulujących zatrudnianie kierowców i czas pracy kierowców w aspekcie najnowszych wytycznych europejskich. Powiemy również o zupełnie nowych tachografach, kartach kierowców i przepisach o ich stosowaniu. Dowiesz się także czy w dalszym ciągu musisz wystawiać urlopówki kierowcy oraz jak wyglądają i czym grożą kontrole drogowe i kontrole w firmie. Omówione zostanie także aktualne wytyczne GITD oraz orzecznictwo sądowe w zakresie przewozu osób.  

CEL SZKOLENIA:

Poznanie najważniejszych zmian przepisów transportowych z uwzględnieniem ich  konsekwencji dla firm transportowych i zarządzających transportem.

Uzyskanie informacji na temat nowego podejścia ITD do sczytywania danych z kart kierowców i tachografów oraz wystawiania urlopówek.                 

Usystematyzowanie wiedzy na temat przepisów dotyczących wykonywania przewozów autobusowych i autokarowych, sprawdzenie czy prowadzona działalność transportowa spełnia wymagania według aktualnego stanu prawnego i wymagań służb kontrolnych.

Uzupełnienie oraz nabycie praktycznej wiedzy z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, czasu pracy kierowców oraz innych podstawowych przepisów regulujących zagadnienia dotyczące obowiązków kadry zarządzającej transportem.

Przygotowanie do kontroli służb w kraju i za granicą.

METODYKA SZKOLENIA:

Forma warsztatowa uzupełniona prezentacją multimedialną z praktycznymi przykładami 


Przewozy autobusowe i autokarowe w świetle aktualnych przepisów

Szkolenie odbędzie się: 11 Maja 2017r.

- zarządzający transportem

- osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych

- właściciele oraz kadra kierownicza firm transportowych

- osoby nadzorujące i organizujące pracę kierowców

Program

Szkolenie odbędzie się w godz. 10:00-16:00

PROGRAM SZKOLENIA:

Wstęp – omówienie specyfiki przewozu osób, najnowsze i planowane zmiany prawa w przewozach autobusowych i autokarowych 

Część I Zagadnienia ogólno – transportowe

 • regulacje prawne w zakresie transportu autobusowego i autokarowego
 • uprawnienia przewozowe
 • zastosowanie rozp. UE 1073/2009 do krajowych przewoźników 
 • dokumenty wymagane podczas przewozu regularnego, wahadłowego i okazjonalnego na trasach krajowych i międzynarodowych
 • zasady wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych
 • jak wypełniać formularze podróży i książki Interbus
 • warunki wykonywania przewozu dzieci do szkół
 • wymagania wobec kierowców 
 • konsekwencje z tytułu przewozu zbyt dużej liczby pasażerów – kiedy można zatrzymać prawo jazdy kierowcy za takie wykroczenie
 • dodatkowe warunki techniczne dla autobusów
 • obowiązki kierowcy i kadry zarządzającej w zakresie stanu technicznego pojazdu
 • jak wyglądają oraz jak przygotować się do kontroli prowadzonych przez ITD oraz Policję

Część II Prawa pasażerów i obowiązki przewoźników w świetle przepisów krajowych   i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011

 • zakres zastosowania i podstawowe definicje rozp. 181
 • prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym
 • obowiązki odszkodowawcze przewoźnika i pomoc w razie wypadków
 • prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej:
 •  prawo do transportu
 • warunki specjalne
 • obowiązki w zakresie zapewnienia wymaganych informacji
 • prawo do uzyskania pomocy w wyznaczonych terminalach i na pokładzie pojazdu
 • szkolenie personelu w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych

Część III Tachografy, czas pracy kierowców

 • czas pracy kierowców w transporcie osób
 • zakres zastosowania rozp. 561/2006 – kiedy obowiązuje tachograf w transporcie osób?
 • czas pracy kierowców obsługujących linie regularne do 50 km
 • rejestracja pracy kierowcy w systemie mieszanym z tachografem i bez tachografu
 • najnowsze zasady użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
 • podstawowe przepisy rozp. 561/2006 - normy czasu jazdy, przerw i odpoczynków
 • praca w załogach wieloosobowych
 • odpoczynki tygodniowe w przewozach okazjonalnych – omówienie wyjątków na praktycznych przykładach - błędy kierowców 
 • odstępstwa od przepisów o czasie pracy kierowców w przewozach autokarowych - jak prawidłowo stosować art. 12 rozp. 561/2006 (WE)
 • zasady wystawienia urlopówek według aktualnego stanu prawnego  
 • nowe wytyczne GITD w sprawie sczytywania danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych
 • zasady odpowiedzialności kierowcy, firmy i kadry zarządzającej

Podsumowanie szkolenia, dyskusja indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenia PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: Ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group
Termin: 11 Maja 2017
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Co obejmuje cena

 

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 576 zł + 23% VAT, kwota brutto: 708,48 zł..

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej firmy cena za jednego uczestnika 518 zł netto + 23% VAT, kwota brutto: 637,14 zł.z o.o. 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.