Szkolenie  Transport

Transport autobusowy i autokarowy

09
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 09 Stycznia 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Transport autobusowy i autokarowy

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

O SZKOLENIU
Przewóz osób stanowi specyficzną część transportu drogowego, która w zasadniczy sposób różni się od transportu towarów. Ta specyfika przejawia się nie w zasadzie we wszystkich aspektach dotyczących zarówno dokumentacji, warunków technicznych pojazdów, czy też czasu pracy kierowcy. W szczególności ten ostatni element przysparza wielu problemów, ponieważ często nawet tego samego dnia pracy, trzeba stosować różne przepisy do jednego kierowcy. Mieszany system pracy z tachografem i bez tachografu sprawia, że często pojawiają się błędy w prawidłowym stosowaniu przepisów i rozliczeniu czasu pracy. Dodatkowo niedawna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wdrożyła nowe wymagania zarówno w dokumentacji transportowej, ale też wprowadza zmienione zasady rozliczania czasu pracy kierowców oraz zmiany w obsłudze tachografów. Niestety wraz z tymi nowościami przewidziano znaczny wzrost kar za naruszenia, jak również wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności. To wszystko w połączeniu z rejestrem elektronicznym KRETPD oznacza, że firmy muszą podjąć dodatkowe działania w celu dostosowania się do nowych wymagań. Na szkoleniu skupimy się głównie na omówieniu nowości, podpowiemy też jak prawidłowo prowadzić dokumentację kierowców, żeby ustrzec się wysokich kar oraz nie trafić do czarnego rejestru firm i zarządzających transportem.
Szkolenie poprowadzi doświadczony inspektor transportu drogowego, a zaprezentowane zagadnienia zostaną przedstawione z praktycznego punktu widzenia popartego przykładami z bogatego doświadczenia transportowego.

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie przepisów oraz praktyki służb kontrolnych w przewozach pasażerskich
 • Uzyskanie niezbędnych informacji na temat nowego podejścia ITD. w zakresie wystawiania urlopówek, sczytywania danych, sporządzania i wypełniania dokumentów oraz innych wymagań w transporcie osób               
 • Zapoznanie z najnowszymi przepisami dotyczącymi tachografów oraz czasu pracy kierowców
 • Uzupełnienie oraz nabycie praktycznej wiedzy z zakresu transportu drogowego oraz podstawowych przepisów regulujących zagadnienia dotyczące obowiązków firmy i kadry zarządzającej
 • Przygotowanie się do kontroli ITD oraz innych służb kontrolnych 
   

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Kary nakładane przez ITD na firmę transportową." o wartości 69,00 zł oraz inne przydatne gratisy!

 

 


Transport autobusowy i autokarowy

Szkolenie odbędzie się: 09 Stycznia 2020r.

ADRESACI SZKOLENIA
- właściciele i kadra zarządzająca firm przewożących osoby
- osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych
- dyspozytorzy, specjaliści i kierownicy do spraw transportu, personel różnego szczebla odpowiedzialny za transport
- kierowcy 
 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Część I Zasady ogóle transportu osób
- regulacje prawne w zakresie transportu autobusowego i autokarowego
- uprawnienia do transportu osób – przewozy regularne/okazjonalne, krajowe i zagraniczne
- ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – kiedy i w jakim kształcie wejdzie w życie?
- dokumenty sprawdzane na drodze oraz w firmie 
- wymagania dla kierowców
- kontrola na drodze przez ITD oraz Policję
- obowiązki kierowcy i firmy w zakresie stanu technicznego pojazdu - obsługa codzienna, co sprawdza ITD i za co może zatrzymać dowód rejestracyjny lub zatrzymać pojazd, konsekwencje niezrealizowania przewozu 


Część II Szczegółowe wymagania w transporcie pasażerskim
- dodatkowe warunki techniczne dla autobusów na liniach regularnych oraz okazjonalnych
- przewozy dzieci do szkół oraz wycieczki szkolne
- przewozy mieszane na liniach do 50 km i powyżej oraz okazjonalne
- rozporządzenie 181/2011 – zastosowanie do przewoźników krajowych
- obowiązki firmy wynikające z prawa przewozowego
- opłaty za przejazd – bilety, ulgi, konsekwencje niewydania potwierdzenia dla pasażera
- regulamin przewozu osób
- formularz jazdy/książka podróży – zasady wypełniania


Część III Najnowsze zasady rozliczania czasu pracy kierowców oraz korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek
- jazda w systemie mieszanym z tachografem i bez tachografu
- nowe zasady rozliczania czasu pracy kierowców – tolerancje w jeździe i odpoczynkach
- przerwy w jeździe oraz w czasie pracy, dzielenie przerw, okresy rozliczeniowe według ITD, okres prowadzenia pojazdu przekraczający 4,5h
- odpoczynki kierowców – dzienny i tygodniowy, zasady wykorzystywania, rekompensaty, odpoczynki jeden kierowca i obsada, odpoczynek tygodniowy po 12 dniach pracy 
- dopuszczalne limity przekroczeń norm czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków 
- pora nocna – kontrola ITD oraz PIP
- rozporządzenie 165/2014 dotyczące użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
- pojazdy nowe i przejazdy serwisowe – kiedy można jechać bez karty kierowcy?
- opisy naruszeń na wykresówkach i wydrukach na podstawie art. 12 rozp. 561/2006 (WE)
- zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek – kiedy i za jakie okresy należy wystawić kierowcy urlopówkę
- nowe wytyczne dotyczące pobierania i archiwizowania danych cyfrowych
- „właściwa organizacja i dyscyplina pracy” oraz „prawidłowe zasady wynagradzania kierowców” w przewozach drogowych, co to oznacza i jak z tego korzystać żeby nie płacić wysokich kar


Część IV Zasady odpowiedzialności po zmianach
- najnowsze zasady odpowiedzialności i taryfikatory kar dla firm, zarządzających transportem oraz kierowców
- KREPTD – nowy rejestr firm i zarządzających
- dobra reputacja w przewozie osób – utrata licencji lub certyfikatu za naruszenia transportowe
- przedawnienie kar transportowych


Podsumowanie szkolenia, indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie                                                                                                                                                                                                                                                                             


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciPrawnik – praktyk, Inspektor ITD z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach transportowych, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej zakres szkolenia.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 09 Stycznia 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT  

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka