Szkolenie  Transport

Transport odpadów komunalnych

12
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 12 Listopada 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Transport odpadów komunalnych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

W ostatnim czasie niespodziewanie Inspekcja Transportu Drogowego wprowadziła nowe zasady dotyczące stosowania tachografów w firmach wykonujących przewozy odpadów komunalnych. Dotychczas taka działalność, co do zasady była zwolniona z obowiązku używania tachografów, natomiast już dziś nawet w standardowej śmieciarce musi być tachograf, a kierowca powinien go używać. Te rewolucyjne zmiany powodują, że firmy muszą podjąć natychmiastowe działania aby przygotować się do nowych wymagań ITD.

Dlatego na szkoleniu przybliżymy nowe obowiązki w przewozach odpadów, powiemy także o dodatkowych dokumentach i innych wymogach, które weszły w życie w ostatnim czasie. Dodatkowo zostanie przybliżona najnowsza nowelizacja ustawy transportowej, która wprowadziła sporo nowych obowiązków dla firm w zakresie przepisów transportowych oraz zasad rozliczania czasu pracy kierowcy i obsługi tachografów.

 

CEL SZKOLENIA:

  • Zaprezentowanie nowych wymagań ITD. w zakresie konieczności stosowania tachografów w przewozach odpadów.
  • Przybliżenie najważniejszych zmian w przepisach i omówienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących transportu w zakładach komunalnych oraz firmach przewożących odpady.
  • Przedstawienie użytecznych przykładów z praktyki kontrolnej oraz zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przez kierowców, firmy i osoby z kadry kierowniczej. 


 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Kary nakładane przez ITD na firmę transportową." o wartości 69,00 zł oraz inne przydatne gratisy!


 


Transport odpadów komunalnych

Szkolenie odbędzie się: 12 Listopada 2019r.

Szkolenie specjalistyczne skierowane do zakładów komunalnych oraz firm przewożących odpady komunalne z zakresu najważniejszych zmian w prawie transportowym, tachografach i czasie pracy kierowców.

Adresatami szkolenia są w szczególności:
- kadra zarządzająca firmą oraz transportem
- kierownicy i specjaliści do spraw transportu
- dyspozytorzy
- kadry i księgowość
- kierowcy
 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp:                                                                                                                                  
- nowe wytyczne ITD dotyczące tachografów w przewozach odpadów                       
- rozporządzenie w sprawie transportu odpadów                                                    
- nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

1. Najnowsze wymagania transportowe

- aktualne stanowisko ITD - transport czy przewóz na potrzeby własne, czyli kiedy wymagana jest licencja, a kiedy wystarcza zaświadczenie na potrzeby własne?
- nowe dokumenty transportowe - konieczność wymiany dokumentów, termin, obowiązki firm, sankcje za niedokonanie zmian według nowelizacji ustawy transportowej  
- obowiązek wyznaczenia zarządzającego transportem – zgłoszenie do właściwych organów, wymagania, ograniczenia, umowy na zarządzanie transportem
- dodatkowe dokumenty w przewozach odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- odpady komunalne oraz podobne do odpadów komunalnych – jak to interpretuje ITD?
- najnowsze wymagania kontrolerów ITD – wyposażenie pojazdów, oznakowanie i inne dodatkowe wymagania                                                                                                                                           
- nowe uprawnienia ITD do kontroli kierowców, pojazdów i firm                                                               
- wpływ zmienionego kodeksu drogowego na działalność transportową                                                          
- załadunki odpadów – nowe przepisy o przewozie ładunków2. Obowiązki dla kierowców:

- obowiązkowe szkolenia i badania kierowców
- tachograf w przewozie odpadów komunalnych – nowe stanowisko ITD
- czas pracy kierowców – kiedy i w jakim zakresie obowiązuje?
- praca w godzinach nadliczbowych, pora nocna, praca w niedzielę i święta
- karty pojazdów i prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców
- rejestracja pracy kierowcy w systemie mieszanym
- podstawowe przepisy rozporządzenia (WE) 561/2006 - normy czasu jazdy, przerw i odpoczynków
- najnowsze zasady użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
- zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek
- najczęściej popełniane błędy kierowców oraz kadry kierowniczej

3. Dodatkowe wymagania dla firm przewożących odpady:

- wymagane dokumenty podczas kontroli drogowej i na kontroli w przedsiębiorstwie
- zezwolenie na przewoź odpadów, czy jeszcze obowiązuje na kontrolach drogowych?
- kontrola stanu technicznego pojazdów – nowe kary za brak przeglądu technicznego i nieodpowiedni stan techniczny
- dodatkowe wymagania dla pojazdów specjalnych (śmieciarki, hakowce, pojazdy asenizacyjne, pojazdy zimowego utrzymania dróg)

4. Odpowiedzialność za naruszenia transportowe

- kto i co może kontrolować w firmie transportującej odpady
- odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji kierowcy
- omówienie nowych taryfikatorów kar z uwzględnieniem kiedy odpowiada kierowca, kadra zarządzająca, a kiedy firma

5. Podsumowanie szkolenia, dyskusja
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 12 Listopada 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,

  • materiały szkoleniowe,

  • serwis kawowy,

  • lunch,

  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka