Szkolenie  Transport

Zarządzanie transportem 2019r.

16
Września

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 16 Września 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Zarządzanie transportem 2019r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Wdrożona kilka miesięcy temu nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadza nowe wymagania zarówno w dokumentacji transportowej, ale też wprowadza zmienione zasady rozliczania czasu pracy kierowców oraz zupełnie zmienione wymagania w obsłudze tachografów.

Jest to niewątpliwie największa zmiana  przepisów transportowych na przestrzeni ostatnich lat, która przynosi szereg dodatkowych obowiązków dla firm transportowych, zarządzających transportem oraz kierowców. Niestety wraz z tymi nowościami przewidziano znaczny wzrost kar za naruszenia, jak również wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności. To wszystko w połączeniu z rejestrem elektronicznym KRETPD oznacza, że już dziś firmy muszą podjąć radykalne działania w celu dostosowania się do nowych przepisów i nowych wymagań.

Na szkoleniu skupimy się na omówieniu tych nowości, podpowiemy też jak prawidłowo prowadzić dokumentację kierowców, żeby ustrzec się wysokich kar oraz nie trafić do czarnego rejestru firm i zarządzających transportem. Powiemy także jak skutecznie odwołać się od ewentualnych kar nakładanych przez służby kontrolne.
Szkolenie poprowadzi doświadczony inspektor transportu drogowego, a zaprezentowane zagadnienia zostaną przedstawione z praktycznego punktu widzenia popartego przykładami z bogatego doświadczenia transportowego.
 

CEL SZKOLENIA:

  • Poznanie najnowszych zmian w prawie transportowym oraz ich konsekwencji dla firm transportowych i zarządzających transportem
  • Uzyskanie niezbędnych informacji na temat nowego podejścia ITD. w zakresie wystawiania urlopówek, sczytywania danych oraz innych wymagań kontrolerów               
  • Zapoznanie z nowymi wymaganiami dotyczącymi tachografów oraz nowymi zasadami rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców
  • Uzupełnienie oraz nabycie praktycznej wiedzy z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, czasu pracy kierowców oraz innych podstawowych przepisów regulujących zagadnienia dotyczące obowiązków kadry zarządzającej transportem
  • Przygotowanie do kontroli na drodze oraz w firmie

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Kary nakładane przez ITD na firmę transportową." o wartości 69,00 zł oraz inne przydatne gratisy!


 


Zarządzanie transportem 2019r.

Szkolenie odbędzie się: 16 Września 2019r.

Adresaci szkolenia:

- właściciele i kadra zarządzająca firm transportowych oraz wykonujących przewozy na potrzeby własne   
- osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych
- dyspozytorzy, specjaliści, kierownicy do spraw transportu i personel różnego szczebla odpowiedzialny za pracę kierowców
- pracownicy firm załadunkowych i spedycyjnych nadzorujący załadunki pojazdów oraz organizujący transport

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: zaprezentowanie najnowszych zmian w przepisach transportowych


Część I Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

1. Elektroniczny rejestr firm transportowych oraz zarządzających transportem KREPTD (dostęp do systemu, zasady działania, informacje o firmach i zarządzających)
2. Zarządzanie transportem:
- zarządzający transportem - podstawowe wymagania, umowy z zarządzającym transportem (rodzaje umów, wymagania konieczne w umowach, zapisy dodatkowe w umowach ważne dla zarządzających oraz firm)
- nowe obowiązki właściciela i zarządzającego transportem z punktu widzenia kontroli ITD.
- dokumenty potrzebne do kontroli drogowej oraz kontroli w przedsiębiorstwie.
3. Uprawnienia transportowe po zmianach:
- licencja/zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego
- kontrola bazy eksploatacyjnej przez ITD
- dobra reputacja – nowe zasady sprawdzania dobrej reputacji, naruszenia poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze
- co zrobić żeby nie stracić certyfikatu kompetencji zawodowych lub licencji - jak można skorzystać z nowych środków obrony przed cofnięciem uprawnienia


Część II Najnowsze zasady rozliczania czasu pracy kierowców oraz korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek

- „właściwa organizacja i dyscyplina pracy” oraz „prawidłowe zasady wynagradzania kierowców” w przewozach drogowych, co to oznacza i jak z tego korzystać żeby nie płacić wysokich kar
- kwalifikacje kierowców i dodatkowe wymagania podlegające kontroli ITD oraz PIP
- nowe zasady rozliczania czasu pracy kierowców – tolerancje w jeździe i odpoczynkach
- przerwy w jeździe oraz w czasie pracy, dzielenie przerw, okresy rozliczeniowe według ITD, okres prowadzenia pojazdu przekraczający 4,5h
- odpoczynki kierowców – dzienny i tygodniowy odpoczynek, zasady wykorzystywania, rekompensaty, odpoczynki na promie kierowca pojedynczy i obsada, wyjątki
- dopuszczalne limity przekroczeń norm czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków  
- pora nocna – kontrola ITD. oraz PIP
- rozporządzenie 165/2014 dotyczące użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
- pojazdy nowe i przejazdy serwisowe – kiedy można jechać bez karty kierowcy?
- opisy naruszeń na wykresówkach i wydrukach na podstawie art. 12 rozp. 561/2006 (WE) – granica, utrudnienia drogowe, przestawienia pojazdu na parkingu
- zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek – kiedy i za jakie okresy należy wystawić kierowcy urlopówkę
- nowe wytyczne dotyczące pobierania i archiwizowania danych cyfrowych


Część III Zasady odpowiedzialności po zmianach

1. Nowe zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej i najnowsze taryfikatory kar dla firm, zarządzających transportem oraz kierowców
2. Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych – nowe kary, kiedy można jechać na wakacyjnym i świątecznym zakazie ruchu – zmiana rozporządzenia o zakazach ruchu
3. Zasady skutecznego odwoływania się od kar transportowych


Podsumowanie szkolenia
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 16 Września 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,

  • materiały szkoleniowe,

  • serwis kawowy,

  • lunch,

  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka