Szkolenie  Transport

Zarządzanie transportem po zmianach przepisów w 2017 roku

09
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 09 Lutego 2017
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Organizator

Zarządzanie transportem po zmianach przepisów.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

O SZKOLENIU

Dla wielu firm transportowych rok 2017 przyniesie wiele zmian, do których firmy muszą się dostosować. Taka sytuacja jest konsekwencją uchwalonej w listopadzie zmiany ustawy o transporcie drogowym, która przewiduje między innymi utworzenie nowego rejestru firm i ich naruszeń. Docelowo do rejestru wgląd będą miały zarówno krajowe jak i zagraniczne służby kontrolne. Najważniejszą zmianą dla firm oraz zarządzających transportem są rygorystyczne zasady utraty certyfikatu kompetencji zawodowych lub licencji. Od początku nowego roku wystarczy jedna poważna wpadka i można stracić certyfikat kompetencji zawodowych lub licencję, a za naruszenia mniejszej wagi organy licencyjne będą mogły cofnąć część wypisów z licencji lub czasowo zawiesić  wydawanie nowych wypisów.

Na szkoleniu dowiesz się co zrobić żeby nie trafić na czarną listę podejrzanych firm i nie stracić certyfikatu lub licencji. Dodatkowo zostaną zaprezentowane najważniejsze zmiany w prawie transportowym oraz zmiany w przepisach regulujących zatrudnianie kierowców i czas pracy kierowców w aspekcie najnowszych wytycznych europejskich. Powiemy również o zupełnie nowych tachografach, kartach kierowców i przepisach o ich stosowaniu, które weszły w życie w 2016 roku. Dowiesz się także czy w dalszym ciągu musisz wystawiać urlopówki kierowcy oraz jak wyglądają i czym grożą kontrole drogowe i kontrole w firmie. Omówione zostaną także zmienione wytyczne GITD w sprawie sczytywania danych z kart kierowców i tachografów.

CEL SZKOLENIA:

Poznanie zmian w prawie transportowym, które wchodzą w życie 1 stycznia 2017r. oraz ich  konsekwencji dla firm transportowych i zarządzających transportem.

Uzyskanie informacji na temat nowego podejścia ITD. do sczytywania danych oraz wystawiania urlopówek.                  

Usystematyzowanie wiedzy na temat przepisów dotyczących wykonywania przewozów drogowych, sprawdzenie czy prowadzona działalność transportowa spełnia wymagania według aktualnego stanu prawnego i wymagań służb kontrolnych.

Uzupełnienie oraz nabycie praktycznej wiedzy z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, czasu pracy kierowców oraz innych podstawowych przepisów regulujących zagadnienia dotyczące obowiązków kadry zarządzającej transportem.

Przygotowanie do kontroli służb w kraju i za granicą.

METODYKA SZKOLENIA:

Forma warsztatowa uzupełniona prezentacją multimedialną z praktycznymi przykładami 


Zarządzanie transportem po zmianach przepisów w 2017 roku

Szkolenie odbędzie się: 09 Lutego 2017r.

- zarządzający transportem

- osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych

- właściciele oraz kadra kierownicza firm transportowych

- osoby nadzorujące i organizujące pracę kierowców

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

 1.  Wstęp, omówienie najnowszych zmian w prawie transportowym.
 1. Zarządzanie transportem od 1 stycznia 2017r.
 • zarządzający transportem, podstawowe wymagania
 • umowy z zarządzającym transportem (rodzaje umów, wymagania konieczne w umowach, zapisy dodatkowe w umowach ważne dla zarządzających oraz firm
 • ograniczenia w wykonywaniu obowiązków zarządzającego transportem (limity dotyczące liczby firm i taboru, kiedy można zatrudnić zarządzającego na podstawie umowy cywilnoprawnej, a kiedy musi być umowa o pracę?)
 • podstawowe obowiązki właściciela i zarządzającego transportem z punktu widzenia kontroli ITD
 1. Uprawnienia transportowe po zmianach:
 • licencja/zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego
 • krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców
 • zmiana taboru firmy - obowiązki wobec organu licencyjnego, terminy, wypisy
 • zabezpieczenie finansowe
 • baza eksploatacyjna - nowe obowiązki ITD. od 2017r.
 • dobra reputacja – nowe zasady sprawdzania dobrej reputacji, naruszenia poważne i bardzo poważne
 • co zrobić żeby nie stracić certyfikatu kompetencji zawodowych lub licencji czyli jak korzystać z nowych środków rehabilitacyjnych – nowe zasady obrony przed cofnięciem uprawnienia
 1. Obowiązki zarządzających transportem wobec kierowców:
 • aktualne przepisy w umowach z kierowcami, kwalifikacje kierowców i wymagania dodatkowe podlegające kontroli ITD oraz PIP
 • obowiązki kadry zarządzającej wynikające z przepisów dotyczących czasu pracy kierowców (normy czasu jazdy, przerw i odpoczynków, planowanie tras, organizacja pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców)
 • rozporządzenie 165/2014 dotyczące użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
 • jak prawidłowo sporządzać opisy naruszeń na wykresówkach i wydrukach na podstawie art. 12 rozp. 561/2006(WE)
 • zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek
 • nowe wytyczne dotyczące pobierania i archiwizowania danych cyfrowych
 • wymagane dokumenty podczas kontroli drogowej oraz kontroli w przedsiębiorstwie.
 1. Podsumowanie: najczęstsze uchybienia firm, zarządzających transportem i kierowców, odpowiedzialność kadry zarządzającej, kary na firmy i ich wpływ na dalszą działalność, odpowiedzialność za błędy kierowcy – czy zawsze kara na firmę?
 2. Indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 09 Lutego 2017
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Co obejmuje cena

 

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 576 zł + 23% VAT, kwota brutto: 708,48 zł..

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej firmy cena za jednego uczestnika 518 zł netto + 23% VAT, kwota brutto: 637,14 zł.z o.o. W oknie KOD PROMOCYJNY prosimy wpisać ilość zgłaszanych osób,

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka