Szkolenie  Transport

Zarządzanie transportem po zmianach w prawie od 1 czerwca 2018 r.

24
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 24 Maja 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Szkolenie dla osób zarządzających firmami transportowymi

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Już pierwszego czerwca wejdzie nowelizacja ustawy transportowej. Jest to największa zmiana tych przepisów na przestrzeni ostatnich lat, która przynosi szereg nowych wymagań dla firm transportowych, zarządzających transportem oraz kierowców. Niestety wraz z tymi nowościami przewidziano znaczny wzrost kar za naruszenia transportowe, jak również wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności.  To wszystko w połączeniu z nowym rejestrem elektronicznym KRETPD oznacza, że już dziś firmy muszą podjąć radykalne działania w celu dostosowania się do nowych przepisów i nowych wymagań. Na szkoleniu skupimy się na omówieniu tych nowości, podpowiemy też jak prawidłowo prowadzić dokumentację kierowców żeby ustrzec się wysokich kar oraz nie trafić do nowego rejestru firm i zarządzających transportem.

Szkolenie poprowadzi inspektor transportu drogowego, wobec tego zaprezentowane zagadnienia zostaną przedstawione nie z teoretycznego, tylko praktycznego punktu widzenia, z przykładami z bogatego doświadczenia transportowego.

 

CEL SZKOLENIA:

Poznanie najnowszych zmian w prawie transportowym, które wchodzą w życie 1 czerwca oraz ich  konsekwencji dla firm transportowych i zarządzających transportem

Uzyskanie niezbędnych informacji na temat nowego podejścia ITD. w zakresie wystawiania urlopówek, sczytywania danych oraz innych wymagań kontrolerów               

Usystematyzowanie wiedzy na temat przepisów dotyczących wykonywania przewozów drogowych, sprawdzenie czy prowadzona działalność transportowa spełnia wymagania według aktualnego stanu prawnego i wymagań służb kontrolnych

Uzupełnienie oraz nabycie praktycznej wiedzy z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, czasu pracy kierowców oraz innych podstawowych przepisów regulujących zagadnienia dotyczące obowiązków kadry zarządzającej transportem

Przygotowanie do kontroli służb w kraju i za granicą

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę "Zatrudnianie kierowców w 2018 r.  oraz SELFIE  STICK pomocny w dokumentowaniu ważnych chwil 

         

 

 

   


Zarządzanie transportem po zmianach w prawie od 1 czerwca 2018 r.

Szkolenie odbędzie się: 24 Maja 2018r.

 • właściciele i kadra zarządzająca w firmach transportowych i wykonujących przewozy na potrzeby własne   
 • osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych
 • dyspozytorzy, specjaliści i kierownicy do spraw transportu 
 • personel różnego szczebla organizujący, nadzorujący i rozliczający pracę kierowców (planiści, księgowe, kadrowe)

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Wstęp: zaprezentowanie najnowszych zmian w przepisach i orzecznictwie regulujących problematykę związaną z wykonywaniem przewozów drogowych

Część I

Zmiana ustawy o transporcie drogowym

 1. Elektroniczny rejestr firm transportowych oraz zarządzających transportem KREPTD (dostęp do systemu, zasady działania, informacje o firmach i zarządzających)
 2. Zarządzanie transportem:
 • zarządzający transportem - podstawowe wymagania, umowy z zarządzającym transportem (rodzaje umów, wymagania konieczne w umowach, zapisy dodatkowe w umowach ważne dla zarządzających oraz firm)
 • nowe obowiązki właściciela i zarządzającego transportem z punktu widzenia kontroli ITD.
 • dokumenty potrzebne do kontroli drogowej oraz kontroli w przedsiębiorstwie.
 1. Uprawnienia transportowe po zmianach:
 • licencja/zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego
 • zmiany w uprawnieniach, zmiana taboru firmy - obowiązki wobec organu licencyjnego, terminy, wypisy
 • zabezpieczenie finansowe
 • kontrola bazy eksploatacyjnej przez ITD
 • dobra reputacja – nowe zasady sprawdzania dobrej reputacji, naruszenia poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze
 • co zrobić żeby nie stracić certyfikatu kompetencji zawodowych lub licencji czyli jak korzystać z nowych środków rehabilitacyjnych – nowe zasady obrony przed cofnięciem uprawnienia

Część II

Najnowsze zasady rozliczania czasu pracy kierowców oraz korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek

 • „właściwa organizacja i dyscyplina pracy” oraz „prawidłowe zasady wynagradzania kierowców” w przewozach drogowych, co to oznacza i jak z tego korzystać żeby nie płacić wysokich kar
 • kwalifikacje kierowców i dodatkowe wymagania podlegające kontroli ITD oraz PIP
 • nowe zasady rozliczania czasu pracy kierowców
 • normy czasu prowadzenia pojazdu
 • przerwy w jeździe oraz w czasie pracy, dzielenie przerw, okresy rozliczeniowe według ITD, okres prowadzenia pojazdu przekraczający 4,5h
 • odpoczynki kierowców – dzienny i tygodniowy odpoczynek, zasady wykorzystywania, rekompensaty, odpoczynki na promie kierowca pojedynczy i obsada, wyjątki
 • dopuszczalne limity przekroczeń norm czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków 
 • planowanie tras, organizacja pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców
 • rozporządzenie 165/2014 dotyczące użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
 • pojazdy nowe i przejazdy serwisowe – kiedy można jechać bez karty kierowcy?
 • jak prawidłowo sporządzać opisy naruszeń na wykresówkach i wydrukach na podstawie art. 12 rozp. 561/2006(WE) – granica, utrudnienia drogowe, przestawienia pojazdu na parkingu
 • zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek – kiedy i za jakie okresy należy wystawić kierowcy urlopówkę
 • nowe wytyczne dotyczące pobierania i archiwizowania danych cyfrowych

Część III Zmiany pozostałych przepisów transportowych

 1. Nowe zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej, najnowsze taryfikatory kar dla firm, zarządzających transportem oraz kierowców
 2. Wakacyjne i świąteczne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych
 3. Viatoll – obrona przed błędami systemu, zmiana zasad poboru opłat za drogi

 

 PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 24 Maja 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie kierowców w 2018 r. oraz SELFIE STICK.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka