Szkolenie  Transport

Zarządzanie transportem po zmianach w prawie, w 2018 r.

22
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 22 Lutego 2018
Cena: 726 zł netto (892,98 zł brutto)

Organizator

Szkolenie dla osób zarządzających firmami transportowymi

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Poznanie zasad działania rejestru firm transportowych KREPTD oraz naruszeń, które będą powodowały ocenę dobrej reputacji

Uzyskanie wiedzy na temat nowych uregulowań transportowych i nowych zasad odpowiedniości kadry zarządzającej, które wchodzą w życie na początku 2018r. oraz skutecznych zasad obrony przed przypadkowym trafieniem na czarną listę

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji zadań kierowcy oraz nadzoru nad jego pracą.

Uniknięcie błędów związanych z brakiem odpowiedniej wiedzy lub błędną interpretacją przepisów.

Przygotowanie się kontroli drogowej w szczególności jak przygotować kierowcę w trasę.

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie oraz zaprezentowania i skonsultowania swoich problemów ze szkolącym i innymi uczestnikami szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie TABLET

   


Zarządzanie transportem po zmianach w prawie, w 2018 r.

Szkolenie odbędzie się: 22 Lutego 2018r.

- zarządzający transportem

- osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych

- właściciele oraz kadra kierownicza firm transportowych

- osoby nadzorujące i organizujące pracę kierowców

Program

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w godz. 10:00-16:00

Wstęp, omówienie najnowszych zmian w prawie transportowym oraz planowanych zmian przepisów o czasie pracy kierowców.

1. Elektroniczny rejestr firm transportowych oraz zarządzających transportem KREPTD (dostęp do systemu, zasady działania, informacje o firmach i zarządzających)

2. Zarządzanie transportem:

 • zarządzający transportem - podstawowe wymagania, umowy z zarządzającym transportem (rodzaje umów, wymagania konieczne w umowach, zapisy dodatkowe w umowach ważne dla zarządzających oraz firm)
 • ograniczenia w wykonywaniu obowiązków zarządzającego transportem (limity dotyczące liczby firm i taboru, kiedy można zatrudnić zarządzającego na podstawie umowy cywilnoprawnej, a kiedy musi być umowa o pracę?)
 • podstawowe obowiązki właściciela i zarządzającego transportem z punktu widzenia kontroli ITD

3. Uprawnienia transportowe po zmianach:

 • licencja/zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego
 • zmiany w uprawnieniach, zmiana taboru firmy - obowiązki wobec organu licencyjnego, terminy, wypisy
 • zabezpieczenie finansowe
 • baza eksploatacyjna - nowe obowiązki ITD, ocena spełnienia warunku licencyjnego
 • dobra reputacja – nowe zasady sprawdzania dobrej reputacji przez ITD, naruszenia poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze
 • co zrobić żeby nie stracić certyfikatu kompetencji zawodowych lub licencji czyli jak korzystać z nowych środków rehabilitacyjnych – nowe zasady obrony przed cofnięciem uprawnienia

4. Obowiązki zarządzających transportem wobec kierowców:

 • „właściwa organizacja pracy”, „właściwa dyscyplina pracy” oraz „prawidłowe zasady wynagradzania kierowców” w przewozach drogowych, co to oznacza i jak z tego korzystać żeby nie płacić wysokich kar
 • aktualne przepisy w umowach z kierowcami, kwalifikacje kierowców i wymagania dodatkowe podlegające kontroli ITD oraz PIP
 • obowiązki kadry zarządzającej wynikające z przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
 • normy czasu prowadzenia pojazdu
 • przerwy w jeździe oraz w czasie pracy, dzielenie przerw, okresy rozliczeniowe według ITD, okres prowadzenia pojazdu przekraczający 4,5h
 • odpoczynki kierowców – dzienny i tygodniowy odpoczynek, zasady wykorzystywania, rekompensaty, odpoczynki na promie kierowca pojedynczy i obsada, wyjątki
 • planowanie tras, organizacja pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców)
 • rozporządzenie 165/2014 dotyczące użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
 • pojazdy nowe i przejazdy serwisowe – kiedy można jechać bez karty kierowcy?
 • jak prawidłowo sporządzać opisy naruszeń na wykresówkach i wydrukach na podstawie art. 12 rozp. 561/2006(WE) – granica, utrudnienia drogowe, przestawienia pojazdu na parkingu
 • zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek – kiedy i za jakie okresy należy wystawić kierowcy urlopówkę
 • nowe wytyczne dotyczące pobierania i archiwizowania danych cyfrowych
 • wymagane dokumenty podczas kontroli drogowej oraz kontroli w przedsiębiorstwie.

Podsumowanie: najczęstsze uchybienia firm, zarządzających transportem i kierowców, nowe zasady odpowiedzialność kadry zarządzającej, kary na firmy i ich wpływ na dalszą działalność, odpowiedzialność za błędy kierowcy – prawidłowa organizacja i dyscyplina w firmie, czy zawsze kara na firmę?PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 22 Lutego 2018
Cena: 726 zł netto (892,98 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 726 zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie tablet.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka