Szkolenie  Transport

Zarządzanie transportem – zmiany 2018/2019

29
Stycznia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 29 Stycznia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Zarządzanie transportem – zmiany 2018/2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Wdrożona kilka miesięcy temu nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadza nowe wymagania zarówno w dokumentacji transportowej, ale też wprowadza zmienione zasady rozliczania czasu pracy kierowców oraz zupełnie zmienione wymagania w obsłudze tachografów. Jest to  niewątpliwie największa zmiana  przepisów transportowych na przestrzeni ostatnich lat, która przynosi szereg dodatkowych obowiązków dla firm transportowych, zarządzających transportem oraz kierowców. Niestety wraz z tymi nowościami przewidziano znaczny wzrost kar za naruszenia, jak również wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności. To wszystko w połączeniu z rejestrem elektronicznym KRETPD oznacza, że już dziś firmy muszą podjąć radykalne działania w celu dostosowania się do nowych przepisów i nowych wymagań.

Na szkoleniu:

 • skupimy się na omówieniu tych nowości,
 • podpowiemy też jak prawidłowo prowadzić dokumentację kierowców, żeby ustrzec się wysokich kar oraz nie trafić do czarnego  rejestru firm i zarządzających transportem
 • powiemy także jak skutecznie odwołać się od ewentualnych kar nakładanych przez służby kontrolne.

Szkolenie poprowadzi doświadczony inspektor transportu drogowego, a zaprezentowane zagadnienia zostaną przedstawione z praktycznego punktu widzenia popartego przykładami z bogatego doświadczenia transportowego.

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie najnowszych zmian w prawie transportowym oraz ich konsekwencji dla firm transportowych i zarządzających transportem
 • Uzyskanie niezbędnych informacji na temat nowego podejścia ITD. w zakresie wystawiania urlopówek, sczytywania danych oraz innych wymagań kontrolerów               
 • Zapoznanie z nowymi wymaganiami dotyczącymi tachografów oraz nowymi zasadami rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców
 • Uzupełnienie oraz nabycie praktycznej wiedzy z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, czasu pracy kierowców oraz innych podstawowych przepisów regulujących zagadnienia dotyczące obowiązków kadry zarządzającej transportem
 • Przygotowanie do kontroli na drodze oraz w firmie


 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Zatrudnianie kierowców 2018. Umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja".

Szkolenie: Pora nocna i czas pracy kierowców według najnowszych przepisów


Zarządzanie transportem – zmiany 2018/2019

Szkolenie odbędzie się: 29 Stycznia 2019r.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele i kadra zarządzająca firm transportowych oraz wykonujących przewozy na potrzeby własne   
 • osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych
 • dyspozytorzy, specjaliści, kierownicy do spraw transportu i personel różnego szczebla odpowiedzialny za pracę kierowców
 • pracownicy firm załadunkowych i spedycyjnych nadzorujący załadunki pojazdów oraz organizujący transport

 

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: zaprezentowanie najnowszych zmian w przepisach transportowych


Część I Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

1. Elektroniczny rejestr firm transportowych oraz zarządzających transportem KREPTD (dostęp do systemu, zasady działania, informacje o firmach i zarządzających)
2. Zarządzanie transportem:

 • zarządzający transportem - podstawowe wymagania, umowy z zarządzającym transportem (rodzaje umów, wymagania konieczne w umowach, zapisy dodatkowe w umowach ważne dla zarządzających oraz firm)
 • nowe obowiązki właściciela i zarządzającego transportem z punktu widzenia kontroli ITD
 • dokumenty potrzebne do kontroli drogowej oraz kontroli w przedsiębiorstwie

3. Uprawnienia transportowe po zmianach:

 • licencja/zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego
 • kontrola bazy eksploatacyjnej przez ITD
 • dobra reputacja – nowe zasady sprawdzania dobrej reputacji, naruszenia poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze
 • co zrobić żeby nie stracić certyfikatu kompetencji zawodowych lub licencji - jak można skorzystać z nowych środków obrony przed cofnięciem uprawnienia

Część II Najnowsze zasady rozliczania czasu pracy kierowców oraz korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek

 • „właściwa organizacja i dyscyplina pracy” oraz „prawidłowe zasady wynagradzania kierowców” w przewozach drogowych, co to oznacza i jak z tego korzystać żeby nie płacić wysokich kar
 • kwalifikacje kierowców i dodatkowe wymagania podlegające kontroli ITD oraz PIP
 • nowe zasady rozliczania czasu pracy kierowców – tolerancje w jeździe i odpoczynkach
 • przerwy w jeździe oraz w czasie pracy, dzielenie przerw, okresy rozliczeniowe według ITD, okres prowadzenia pojazdu przekraczający 4,5h
 • odpoczynki kierowców – dzienny i tygodniowy odpoczynek, zasady wykorzystywania, rekompensaty, odpoczynki na promie kierowca pojedynczy i obsada, wyjątki
 • dopuszczalne limity przekroczeń norm czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków  
 • pora nocna – kontrola ITD. oraz PIP
 • rozporządzenie 165/2014 dotyczące użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
 • pojazdy nowe i przejazdy serwisowe – kiedy można jechać bez karty kierowcy?
 • opisy naruszeń na wykresówkach i wydrukach na podstawie art. 12 rozp. 561/2006 (WE) – granica, utrudnienia drogowe, przestawienia pojazdu na parkingu
 • zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek – kiedy i za jakie okresy należy wystawić kierowcy urlopówkę
 • nowe wytyczne dotyczące pobierania i archiwizowania danych cyfrowych


Część III Zasady odpowiedzialności po zmianach

1. Nowe zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej i najnowsze taryfikatory kar dla firm, zarządzających transportem oraz kierowców
2. Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych – nowe kary, kiedy można jechać na wakacyjnym i świątecznym zakazie ruchu
3. Zasady skutecznego odwoływania się od kar transportowych


Podsumowanie szkolenia

  


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 29 Stycznia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka