Szkolenie  Zamówienia publiczne

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego?

26
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 26 Września 2019
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Warto wiedzieć co odróżnia rynek zamówień publicznych od rynku kontraktów prywatnych oraz na co przygotować się uzyskując zamówienia publiczne, aby uniknąć zaskoczenia w trakcie jego realizacji.

Szkolenie dedykowane jest wykonawcom, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia lub chcą zacząć swoją przygodę z rynkiem zamówień publicznych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze aspekty, o których powinien wiedzieć wykonawca i które należy uwzględnić decydując się na złożenie oferty. Zagadnienia zostaną omówione pod kątem praktycznym, przekazywane informacje będą dostosowane do potrzeb wykonawców.
Szkolenie zostanie poprowadzone przez doświadczoną specjalistkę, która zarówno bierze udział w udzielaniu zamówień publicznych jak i ubieganiu się o publiczne kontrakty, skutecznie je realizując. Informacje przekazywane podczas szkolenia zostaną podparte doświadczeniami własnymi trenerki.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: 

„Konsorcja i podwykonawcy w zamówieniach publicznych” (+ płyta z wideo-szkoleniem „Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich”)" wartości 49,90 zł.


Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego?

Szkolenie odbędzie się: 26 Września 2019r.

Adresaci szkolenia:

  • wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne w różnych branżach
  • osoby przygotowujące oraz składające oferty związane z realizacją zamówień publicznych

 

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 

1.    Krótka charakterystyka rynku zamówień publicznych w Polsce.

  • specyfika kontraktów publicznych,
  • współpraca z podmiotem zamawiającym.

2.    Źródła informacji o zamówieniach publicznych.


3.    Jakie warunki udziału w postępowaniu może postawić zamawiający i jak wykazywać ich spełnianie.

  • Jak wykorzystać potencjał podmiotów trzecich
  • Co wziąć pod uwagę zawiązując konsorcjum.

4.    Podstawowe oświadczenia i dokumenty w postępowaniu, których może wymagać zamawiający. 


5.    Jakie kryteria mogą zostać przyjęte do oceny oferty.

  • rodzaje możliwych do zastosowania kryteriów
  • sposoby oceny ofert

6.    Podstawowe terminy, które musi znać Wykonawca.


7.    W jaki sposób formułować pytania i wnioski do dokumentów zamówienia.


8.    Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa.


9.    Na co zwrócić uwagę wnosząc wadium w postępowaniu


10.    Jak skutecznie dostarczyć zamawiającemu ofertę.


11.    Jakie uprawnienia posiada wykonawca po złożeniu oferty.

  • Czy można zakwestionować ofertę konkurenta i w jaki sposób to zrobić.

12.    W jaki sposób wyjaśniać wysokość zaoferowanej ceny.


13.    Granice zmian umów o zamówienie publiczne.
 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Agata Hryc – Ląd

Agata Hryc – Ląd

Doświadczona specjalistka z zakresu zamówień publicznych. Tematyką zamówień publicznych zawodowo zajmuje się od 2003 roku. Pracuje zarówno dla podmiotów zamawiających jak i wykonawców. Przez lata związana z największym beneficjentem środków unijnych w Polsce, działającym w branży inwestycji infrastrukturalnych, gdzie koordynowała proces udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE o kilkuset milionowych wartościach. Uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp w 2016 r. Członkini Grupy Roboczej ds. Pzp działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Ekspert zewnętrzny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Autorka licznych komentarzy i publikacji z zakresu ustawy Pzp. Prowadzi szkolenia oraz doradza podmiotom zamawiającym i wykonawczym. Od 2012 roku członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Obecnie prowadzi własną działalność doradczą i uczestniczy w realizacji projektów informatycznych na rzecz strony publicznej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 26 Września 2019
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 września 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT, kwota brutto: 725,70 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka