Szkolenie  Zamówienia publiczne

Kryteria oceny ofert i rażąco niska cena w praktyce

25
Kwietnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 25 Kwietnia 2017
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Kryteria oceny ofert i rażąco niska cena w praktyce

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

 

Program szkolenia ma charakter warsztatowy i został tak przygotowany, aby uczestnicy zdobyli, poszerzyli lub ugruntowali od strony praktycznej umiejętność kształtowania kryteriów oceny ofert według wymogów znowelizowanej w 2016 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych.  W oparciu o rzeczywiste przykłady wzięte z praktyki, symulacje, analizę najczęściej popełnianych błędów zostanie wskazany właściwy wzorzec działania. Dodatkowym atutem szkolenia jest przedstawiane w każdym z bloków tematycznych najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


Kryteria oceny ofert i rażąco niska cena w praktyce

Szkolenie odbędzie się: 25 Kwietnia 2017r.

Szkolenie jest skierowane do pracowników komórek merytorycznych zamawiającego oraz członków komisji przetargowych.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 10:00-16:00

 

I. Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1. Jak rozumieć ofertę najkorzystniejszą 
2. Ograniczenie w stosowaniu ceny – kogo dotyczy i jak sprostać wymogom ustawowym, praktyczne przykłady zapisów do załącznika do protokołu postępowania 
3. Opis kryterium oceny ofert, podkryteriów i prawidłowe określenie ich wag
4. Kiedy kryterium odnosi się do przedmiotu zamówienia
5. Jak właściwie dobrać pozacenowe kryteria oceny ofert – kryteria powszechnie stosowane i mniej znane
6. Koszt cyklu życia i rachunek kosztów cyklu życia – jak umiejętnie z tego korzystać 
7. Kryteria wymierne i niewymierne – charakterystyka na przykładach
8. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert, w tym związane z terminem realizacji zamówienia, gwarancją jakości – czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”
9. Kryteria społeczne 
10. Kryteria oceny ofert w zamówieniach do 30 000 euro
11. Jak wypełnić obowiązki dokumentacyjne dotyczące oceny ofert w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
II. Rażąco niska cena 
 
1. Pojęcie oferty z rażąco niską ceną – czy tania oferta to oferta z rażąco niską ceną?
2. Okoliczności uzasadniające badanie ceny oferty pod względem rażąco niskiej ceny
3. Czy i kiedy można odstąpić od badania oferty co do rażąco niskiej ceny lub kosztu
4. Możliwości badania części składowych ceny lub kosztu – praktyka i orzecznictwo
5. Procedura wezwania do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu – treść wezwania, termin, forma, ocena, dowody
6. Klauzule umowne zabezpieczające przed rażąco niską ceną na etapie realizacji umowy 

 


 

 

 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 25 Kwietnia 2017
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 kwietnia 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka