Webinar  Zamówienia publiczne

Nowe przepisy wykonawcze do Prawa zamówień publicznych

12
Stycznia

Termin: 12 Stycznia 2021
Cena: 159 zł netto (195,57 zł brutto)

Godziny 9:00-10:15

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia.

Zaprezentowanie uczestnikom nowych przepisów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia.

- uzyskanie informacji związanych ze zmianami jakie w procedurze postępowań o zamówienie publiczne wprowadzają nowe rozporządzenia do Prawa zamówień publicznych,

 

Profil uczestnika.

- Osoby zainteresowanie zwiększeniem wiedzy nt praktyki ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego,

- Osoby zainteresowanie zwiększeniem wiedzy nt udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 130.000 zł.

 

Program szkolenia.

 

1. Katalog zmian w przepisach wykonawczych do Prawa zamówień publicznych uregulowane w rozporządzeniach obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

2. Jak zmienił się od 1 stycznia 2021 r. katalog dokumentów, których może wymagać zamawiający od firm ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego,

3. Wpływ rozporządzenia określającego sposób sporządzania i przekazywania informacji w formie dokumentów elektronicznych na procedury ubiegania się o zamówienie publiczne,

4. Nowy zakres informacji publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,

5. Jak dotrzeć do zamówień publicznych o wartości poniżej tzw. progu bagatelności.

 


Nowe przepisy wykonawcze do Prawa zamówień publicznych

Szkolenie odbędzie się: 12 Stycznia 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Marek Okniński

Marek Okniński

Praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostkach kultury, sportu, administracji samorządowej, administracji państwowej oraz spółkach skarbu państwa. Posiada doświadczenie w organizacji i zarządzaniu w zakresie udzielania zamówień publicznych uzyskane między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st Warszawy, Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o., Dyrektor Działu Organizacji Zakupów i Zamówień Publicznych Pl.2012=sp. z o.o. Autor komentarzy i porad z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi na studiach podyplomowych organizowanych przez Główną Szkołę Handlową, studia magisterskich w PWSTiF w Łodzi, Politechnice Lubelskiej, Wyższej Szkole Administracji i Prawa w Lublinie, Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Członek komisji przetargowych oraz sędzia w Sądach konkursowych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: online
Miejsce szkolenia: online
Termin: 12 Stycznia 2021
Cena: 159 zł netto (195,57 zł brutto)

Co obejmuje cena

  • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Udział w sesji odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 159,00 zł  + 23% VAT. 
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka