Webinar  Zamówienia publiczne

Tryb podstawowy – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

17
Marca

Termin: 17 Marca 2021
Cena: 139 zł netto (170,97 zł brutto)

Godziny 9:30-10:45 / Marek Okniński

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Temat webinarium: Tryb podstawowy – jak przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w nowym stanie prawnym.
 
Cel szkolenia.
Przekazanie informacji niezbędnych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
 
Korzyści dla uczestników szkolenia.
- wskazanie elementów procedury trybu podstawowego, których niewłaściwe zastosowanie zagrożone jest odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- uzyskanie informacji nt. praktyki prowadzenia negocjacji w procedurze trybu podstawowego,
- pozyskanie przykładowych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia związanych z trybem podstawowym,
- uzyskanie wiedzy nt doboru kryteriów oceny ofert po nowelizacji Prawa zamówień publicznych dla trybu podstawowego.
 
Profil uczestnika.
- Osoby zainteresowanie zwiększeniem wiedzy nt praktyki ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego,
- Osoby zainteresowanie zwiększeniem wiedzy nt udzielania zamówień publicznych,
 
Program szkolenia.
1. Tryb podstawowy – jak nie popełnić błędów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych,
2. Tryb podstawowy – w jakich przypadkach warto przewidzieć możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty oraz jak się przygotować się i prowadzić negocjacje aby nie naruszyć zasad udzielania zamówień publicznych.
3. Zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia związane z trybem podstawowym, w tym dotyczące kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu.

 


Tryb podstawowy – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Szkolenie odbędzie się: 17 Marca 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Marek Okniński

Marek Okniński

Praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostkach kultury, sportu, administracji samorządowej, administracji państwowej oraz spółkach skarbu państwa. Posiada doświadczenie w organizacji i zarządzaniu w zakresie udzielania zamówień publicznych uzyskane między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st Warszawy, Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o., Dyrektor Działu Organizacji Zakupów i Zamówień Publicznych Pl.2012=sp. z o.o. Autor komentarzy i porad z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi na studiach podyplomowych organizowanych przez Główną Szkołę Handlową, studia magisterskich w PWSTiF w Łodzi, Politechnice Lubelskiej, Wyższej Szkole Administracji i Prawa w Lublinie, Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Członek komisji przetargowych oraz sędzia w Sądach konkursowych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: online
Miejsce szkolenia: online
Termin: 17 Marca 2021
Cena: 139 zł netto (170,97 zł brutto)

Co obejmuje cena

  • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Udział w sesji odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 139,00 zł  + 23% VAT. 
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. po 7 dniach od zapisu na webinarium.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka