Szkolenie  Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

24
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 24 Maja 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Zamówienia publiczne do 30 000 euro z uwzględnieniem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r.”

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia: Przygotowanie do prawidłowego, a jednocześnie sprawnego i pozbawionego niepotrzebnych trudności, udzielania zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych (zamówień podprogowych). 

Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu pozwoli na szybkie i praktyczne przyswojenie reguł udzielania zamówień „bagatelnych” od etapu identyfikacji ich potrzeby aż po skuteczne udzielenie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenie interesów zamawiającego i dochowanie rygorów przepisów o finansach publicznych. Zajęcia będą prowadzone z nastawieniem na praktyczny aspekt, ze wskazaniem właściwego wzorca postępowania.


Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Szkolenie odbędzie się: 24 Maja 2016r.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zamawiających, w szczególności tych, którzy w większości udzielają tylko zamówień do 30 000 euro. Dotyczy to m.in. instytucji kultury (np. muzea, domy kultury, biblioteki, teatry), uczelni wyższych, administracji samorządowej, sądów, szpitali, „instytucji” wojskowych, policyjnych, pożarniczych.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00
 
„Zamówienia publiczne do 30 000 euro z uwzględnieniem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r.”
 
I. Planowanie i szacowanie zamówień
 
1. definicja jednego zamówienia w rozumieniu ustawy Pzp (kryteria tożsamościowe)
2. znaczenie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
3. zamówienia odrębne, zamówienia nieplanowane
4. zamówienia w częściach/powtarzające się okresowo
5. zamówienia wieloletnie a szacunek
6. prawo opcji
7. szacowanie wartości zamówień współfinansowanych ze środków unijnych i ze środków własnych
8. plan zamówień a plan finansowy (budżet), w tym nowe wymogi dotyczące planowania
9. termin ustalenia wartości
 
II. Opis przedmiotu zamówienia do 30 000 euro
 
1. znaki towarowe, nazwy własne?
2. oferty równoważne?
3. opis w zamówieniach współfinansowanych ze środków unijnych
 
III. Zasady udzielania zamówień bagatelnych
 
1. wewnętrzny regulamin udzielania zamówień – wybór czy obowiązek, stopień szczegółowości?
2. regulamin wewnętrzny a wytyczne instytucji zarządzającej
3. wniosek, zapotrzebowanie?
 
IV. Metody pozyskania zamówienia bagatelnego
 
1. sondaż rynkowy
2. zapytanie ofertowe
3. transakcja bezpośrednia
 
V. Zasada konkurencyjności
 
1. czy tylko zamówienia „unijne”?
2. kiedy ma zastosowanie
3. podstawowe wymagania do spełnienia
 
VI. Jak udokumentować czynności:
 
1. notatka
2. rejestr zamówień
3. rejestr wydatków
 
VII. Umowy na zamówienia bagatelne
 
1. forma 
2. termin obowiązywania
3. zmiana umowy – czy możliwa?
 
VIII. Kwestie odpowiedzialności:
 
1. z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
2. korekty finansowe
 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 24 Maja 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 maja 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   

Polecamy również

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka