Kim jesteśmy

Rozwiń skrzydła: Poszerzaj wiedzę i zdobywaj praktykę!

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka kompleksowo wspiera profesjonalny rozwój swoich Klientów.
Aby uczynić go kompletnym, nieustannie rozszerza swoją ofertę o specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa, księgowości, rachunkowości, zarządzania, podatków oraz ubezpieczeń.
Za ich realizację na najwyższym możliwym poziomie odpowiada od 20 lat Akademia Wiedza i Praktyka. Programy szkoleniowe powstają we współpracy z najlepszymi w kraju specjalistami z poszczególnych dziedzin. Wszystkie szkolenia są dostosowane do polskich realiów rynkowych, a także na bieżąco reagują na zmiany w przepisach. W ramach Akademii Wiedza i Praktyka odbywają się seminaria, warsztaty, konferencje, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia internetowe - webinary.

To wszystko, aby dostarczyć fachowcom dbającym o rozwój kompetencji zawodowych praktyczną wiedzę niezbędną w ich codziennej pracy.

 

Na niepowtarzalnie wysoką jakość szkoleń Akademii Wiedza i Praktyka składają się:

 • najlepsi, doświadczeni wykładowcy i trenerzy,
 • sprawdzona metodologia akademicka,
 • przyjazna forma wsparta metodyką ułatwiającą przyswajanie wiedzy,
 • skondensowana treść podporządkowana formule oszczędzania czasu uczestników
 • starannie przygotowane materiały szkoleniowe,
 • programy oparte na szczegółowej analizie potrzeb naszych Klientów,
 • nowoczesne technologie (audiowizualne, online),
 • luksusowe ośrodki szkoleniowe
 • fachowa i sympatyczna obsługa.

Najcenniejszym kapitałem każdej firmy są kompetentni i zaangażowani pracownicy. Od tego, jak są wykształceni, przygotowani do pracy i jak bardzo w nią zaangażowani, zależy skuteczność ich działania, mierzona wynikami ekonomicznymi i pozycją firmy na rynku. Szczególnie dziś, w epoce opierania gospodarki na wiedzy, kluczem do sprostania dynamice procesów rynkowych są pracownicy - stale doskonalący swoje kwalifikacje, dynamiczni, energiczni i kreatywni.

 

W Akademii Wiedza i Praktyka traktujemy jako swoją misję:

 • wspierać pracowników w ich rozwoju i osiąganiu sukcesów,
 • pomagać w rozwiązywaniu codziennych problemów zawodowych,
 • dostarczać najbardziej aktualną wiedzę,
 • dbać o satysfakcję naszych Klientów, owocujący trwałością relacji opartej na zaufaniu.

 

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka