Szkolenie  Transport

Czas pracy kierowców w teorii i praktyce

27
Kwietnia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 27 Kwietnia 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Czas pracy kierowców w teorii i praktyce

Koniec rejestracji 27 Kwietnia 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Ustawa o czasie pracy i rozporządzenie 561 - jak to pogodzić? Czy i kiedy kierowca może jechać bez karty, jak usprawiedliwić nieudokumentowane przejazdy i podjazdy? Wystawić urlopówkę, czy kierowca musi zrobić wpis manualny? Co zrobić, gdy kierowca nawet przypadkowo naruszy normy czasu pracy? Pomyłka w obsłudze tachografu, jak się zachować? Czy stracę licencję lub certyfikat za naruszenia z winy kierowcy? Na te i inne pytania, które nawet doświadczonym osobom sprawiają wiele problemów, odpowiemy na szkoleniu. Powiemy także, którzy kierowcy od tego roku nie muszą przestrzegać czasu pracy, a także o planach całkowitej wymiany tachografów na urządzenia nowej generacji – II generacja tachografów inteligentnych już niebawem. Na szkoleniu skupimy się na omówieniu nowości, podpowiemy też jak prawidłowo prowadzić dokumentację kierowców, żeby ustrzec się wysokich kar za naruszenia kierowców oraz nie trafić do „czarnego” rejestru firm i zarządzających. Szkolnie będzie prowadzone w formie wykładu z licznymi przykładami  z praktyki.

Cel szkolenia:

 • Poznanie najnowszych oraz planowanych zmian przepisów  – zmiany 2020, założenia pakietu mobilności w zakresie czasu pracy i tachografów
 • Poszerzenie, uzupełninie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej czasu pracy kierowców
 • Nabycie wiedzy w zakresie nowych wymagań dotyczących obsługi tachografów oraz zasad korzystania z kart kierowców i wykresówek
 • Poznanie najnowszych zasad odpowiedzialności za naruszenia czasu pracy kierowców oraz reguł działania nowego rejestru firm transportowych i zarządzających transportem KREPTD
 • Pozyskanie praktycznej wiedzy w najbardziej problematycznych zagadnieniach 

 

 


Czas pracy kierowców w teorii i praktyce

Szkolenie odbędzie się: 27 Kwietnia 2020r.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele i kadra zarządzająca w firmach typowo transportowych oraz wykonujących przewozy na potrzeby własne  
 • osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych
 • dyspozytorzy, specjaliści i kierownicy do spraw transportu, kadry  
 • kierowcy 
   

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

 Wstęp: zaprezentowanie najnowszych i planowanych zmian w przepisach regulujących problematykę związaną z czasem pracy kierowców oraz użytkowaniem tachografów/

Czas pracy i kwalifikacje kierowców                                                                                                       

 1. Ustawa o czasie pracy kierowców – zmiany od 1 stycznia 2020
 2. Kwalifikacje, uprawnienia, dokumenty i oświadczenia kierowców – co nas czeka po  23 maja 2020
 3. Normy, systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
 4. Czas pracy/dyżur kierowcy – rozliczanie na podstawie tachografu
 5. Praca w porze nocnej, rozliczanie, ograniczenia – kontrola ITD. oraz PIP
 6. Praca w systemie mieszanym z tachografem i bez tachografu  
 7. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców
 8. Zasady wystawiania urlopówek od 4 września 2018r., dokumentowanie różnych aktywności kierowcy w jednym okresie – urlop/zwolnienie/inna praca/weekend, nowy kierowca, długie nieobecności w pracy

Najnowsze zasady korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek:

 1. Rejestracja aktywności kierowców – nowości
 2. Syntetyczna charakterystyka urządzeń rejestrujących – tachograf, karta, wykresówka 
 3. Tachografy inteligentne we wszystkich pojazdach po 2025 roku – założenia pakietu mobilności 
 4. Zasady użytkowania tachografów według najnowszych przepisów: 
 • na co zwraca uwagę ITD.
 • używanie wykresówek i kart kierowców – włożenia i wyjęcia kary w trakcie dziennego okresu pracy i na odpoczynku 
 • rozpoczęcie pracy na bazie i wymiana kierowców na trasie   
 • odczyt i analiza zapisów na wykresówkach i wydrukach 
 • tolerancje na tachografach obowiązujące przy sporządzaniu ewidencji czasu pracy kierowców – prawidłowe korzystanie z zasady „złotej minuty”                                                          
 • pobieranie i archiwizowanie danych cyfrowych w świetle najnowszych wytycznych ITD.
 1. Najczęstsze błędy w obsłudze urządzeń rejestrujących popełniane  przez kierowców, błędy firm w analizie i odczytach zapisów na wykresówkach i  tachografach 
 2. Zalety i wady zdalnych odczytów

Czas jazdy, przerwy i odpoczynki kierowcy
 

 1. Rozporządzenie 561/2006 (WE) – podstawowe zasady, przejazdy wyłączone OUT  
 2. Najnowsze zasady rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków:
 • dzienny okres jazdy
 • przerwy w trakcie pracy i prowadzenia pojazdu, przerwy dzielone, odcinanie okresów rozliczeniowych
 • odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
 • podjazdy w trakcie przerwy lub odpoczynku
 • okresy prowadzenia pojazdu tygodniowe i dwutygodniowe
 1.  Praca w załodze wieloosobowej
 2. Odstępsta od przepisów o czasie pracy kierowców - jak prawidłowo stosować art. 12 rozp. 561/2006 (WE), opisy na wykresówkach i wydrukach, błędy kierowców na wydrukach i opisach, przykłady prawidłowych opisów
 3. Sytuacje awaryjne/nieprzewidziane - utrudnienia drogowe, brak parkingu, awaria tachografu, uszkodzenie, zagubienie karty kierowcy
 4. Jazda bez karty kierowcy kiedy jest dozwolona i na jakich zasadach
 5. Nowe zasady odpowiedzialności kierowcy, zarządzającego transportem oraz firmy za naruszenia norm czasu pracy kierowców oraz tachografy
 6. Za jakie naruszenia norm czasu pracy kierowców może być cofnięta licencja lub certyfikat kompetencji zawodowych – rejestr KREPTD
 7. Wyłączenie odpowiedzialności firmy i zarządzającego transportem za naruszenia kierowcy


Podsumowanie zajęć oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 27 Kwietnia 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł + 23% VAT  

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka