Szkolenie  Transport

Pakiet mobilności – czas pracy kierowców i tachografy

24
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 24 Listopada 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Organizator

Godziny: 10.00 - 11.15

Koniec rejestracji 24 Listopada 2020 pozostało: 

O szkoleniu

O szkoleniu:

Pakiet mobilności to nie tylko delegowanie pracowników, ale przede wszystkim ważne zmiany przepisów o tachografach i czasie pracy kierowców. Zmiany te są niezwykle istotne, jak również zasadniczo zmieniają dotychczasowe reguły, do których od lat przyzwyczaili się kierowcy i kadra zarządzająca. Warto także zaznaczyć, iż zdecydowana większość nowych zapisów odnosi się nie tylko do ruchu międzynarodowego, ale właśnie do przewozów krajowych, niezależnie od tego czy jest to typowy transport, czy też przewóz na potrzeby własne. Niestety pierwsze tygodnie obowiązywania zmienionych przepisów wskazują, że kierowcy popełniają błędy w ich stosowaniu, a ich konsekwencje już odczuwają firmy w postaci kar. Przepisy pakietu mobilności nie są jasne i łatwe, zawierają szereg niuansów i pułapek, na które narażone są głównie firmy i zarządzający transportem, dlatego na szkoleniu wyjaśnimy te wątpliwości oraz powiemy jak prawidłowo stosować i interpretować nowe przepisy.

Korzyści dla uczestników:

- uzyskanie najważniejszych informacji związanych ze zmianami

- uniknięcie błędów wynikających z nieznajomości nowych przepisów lub błędnej interpretacji 

- nabycie praktycznej wiedzy oraz wypracowanie nowych rozwiązań dla firm i kierowców

- wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia

- możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie

 


Pakiet mobilności – czas pracy kierowców i tachografy

Szkolenie odbędzie się: 24 Listopada 2020r.

Adresaci szkolenia:

- właściciele oraz kadra zarządzająca w firmach transportowych i wykonujących przewozy na potrzeby własne  

- osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych

- dyspozytorzy, specjaliści, kierownicy do spraw transportu 

- personel różnego szczebla organizujący, nadzorujący i rozliczający pracę kierowców (planiści, księgowe, kadrowe)

- kierowcy

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Część 1 – aspekty prawne oraz założenia pakietu mobilności  

- regulacje prawne wchodzące w skład pakietu mobilności

- kalendarium zmian – czyli kiedy i jakie przepisy wejdą w życie

- nowe definicje

- dodatkowe zwolnienia z obowiązku stosowania tachografu

- zmiany w dostępie do rynku i zawodu przewoźnika drogowego

Część 2 – czas pracy kierowców po zmianach

- jazda dzienna, tygodniowa i dwutygodniowa

- przerwy w trakcie prowadzenia pojazdu

- odpoczynki dzienne i odpoczynki na promie – nowe zasady przerwania odpoczynku  

- odpoczynki tygodniowe – możliwość wykorzystania dwóch kolejnych skróconych odpoczynków tygodniowych, kto i na jakich zasadach może z tego skorzystać, warunki socjalne, nieprawidłowości, odpowiedzialność, dokumentowanie odpoczynku na bazie lub miejscu zamieszkania kierowcy

- odpoczynek w kabinie pojazdu – zmiany

- wydłużenie jazdy dziennej i tygodniowej w celu dojazdu do firmy lub miejsca zamieszkania kierowcy

- artykuł 12 rozp. 561/2006 (WE) po zmianach – jak go stosować w różnych sytuacjach, wydruki i opisy, błędy kierowców w sporządzaniu opisów na wydrukach, przechowywanie, podejście kontrolerów z praktyki    

- nowe zasady rekompensaty wydłużonej jazdy i skróconego odpoczynku

- aktualne podejście kontrolujących do niewielkich przekroczeń norm czasu pracy

- dopuszczalne tolerancje na tachografie oraz według kontrolerów

- czas pracy kierowcy w ruchu krajowym i międzynarodowym – podsumowanie zmian

Część 3 – tachografy

- przypomnienie podstawowych zasady używania kart kierowców oraz wykresówek

- dodatkowe uprawnienia ITD do kontroli tachografów

- nowe zasady wprowadzania danych na karcie kierowcy i wykresówkach – rozpoczęcie i zakończenie cyklu pracy, symbol kraju po przekroczeniu granicy, obowiązkowe wpisy ręczne za wszystkie aktywności kierowcy, co dalej z urlopówkami po wejściu w życie pakietu mobilności

- rejestracja aktywności kierowcy w systemie mieszanym

- urlopy  i zwolnienia lekarskie – jak je prawidłowo dokumentować według zmienionych przepisów

- nowe tachografy – kiedy obowiązkowa wymiana wszystkich tachografów? 

- skutki wprowadzonych przepisów dla firm i kierowców

- tachografy w pojazdach o dmc powyżej 2,5 tony – obniżenie z 3,5 tony!

- tachografy, karty i wykresówki – podsumowanie zmian

Część 4 – odpowiedzialność za nieprzestrzeganie nowych przepisów

- sankcje dla kierowcy, firmy oraz zarządzającego transportem

- błędy kierowców w stosowaniu nowych przepisów

- wyłączenie odpowiedzialności firmy i zarządzającego transportem za naruszenia kierowcy

Podsumowanie szkolenia, indywidualne konsultacje z tematyki transportowej oraz najnowszych zmian.
Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.
 

Weź udział w wydarzeniu   »


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji:
Termin: 24 Listopada 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

 Cena obejmuje:

  •     udział w szkoleniu,
  •     materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  •     certyfikat ukończenia szkolenia,
  •     serwisy kawowe
  •     lunch.


UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 570 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka