Webinar  Ochrona środowiska

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

03
Czerwca

Termin: 03 Czerwca 2020
Cena: 105 zł netto (129,15 zł brutto)

Webinarium odbędzie się w godzinach 11.00 - 12.30

Organizator

Ostatnie dni rejestracjii

Koniec rejestracji 03 Czerwca 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Pierwsza godzina poświęcona będzie na omówienie podstawowych zagadnień przez prowadzącego. W drugiej części uczestnicy webiarium będą mieli możliwość zadania pytań prowadzącemu, za pośrednictwem czatu. Po zakończeniu webinarium, każdy uczestnik będzie miał możliwość ściągnięcia nagrania z jego przebiegu.

 


Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Szkolenie odbędzie się: 03 Czerwca 2020r.

 

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected]. Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Część I - Omówienie zagadnień  (1 godzina)


1. Zmiany prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów w tym:
2. Projekt ustawy wdrażający zmienione przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań, w tym proponowany sposób wdrożenia do polskiego prawa ROP, w tym:
3. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.
4. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki
5. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
6. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach
7. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe
8. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania oraz przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych
9. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
10. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań
11. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
12. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku
13. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
14. Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
15. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych
16. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku
17. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu
18. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia, zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku
19. Publiczne kampanie edukacyjne:
20. Jednostkowe stawki opłat produktowych
21. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejne

 

Cześć II - Pytania do prowadzącego (30 minut)


    

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Całka

Paweł Całka

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 2008 r.). Obecnie odpowiada za dział ochrony środowiska na terenie jednego z parków przemysłowych i wraz z zespołem specjalistów środowiskowych nadzoruje funkcjonowanie parku przemysłowego zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie i opracowaniu dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji do powietrza, monitoringu gazów cieplarnianych czy recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów. Powadzi szkolenia dla wielu firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.


Weź udział w wydarzeniu   »

Ostatnie dni zapisów

Ostatnia szansa - zapisz się już teraz   »

Co obejmuje cena

  •     1 godzinę webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Państwa pytań na czacie,
  •     30 minutową sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium
  •     Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  •     Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 105,00 zł  + 23% VAT, 

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka