Szkolenie  Instalacje elektryczne

Szkolenie elektroenergetyczne (G1)

05
Czerwca

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: SALEOMEGA.pl
Termin: 05 Czerwca 2020
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 29 kwietnia 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

przygotowanie do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych G1.

Koniec rejestracji 05 Czerwca 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych G1

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:
"Przepisy i normy elektryczne - kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń" o wartości 89 zł.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie Badanie Instalacji Elektrycznych


Szkolenie elektroenergetyczne (G1)

Szkolenie odbędzie się: 05 Czerwca 2020r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 10:00-17:00

Program szkolenia obejmuje:

1. Przepisy związane z organizacją bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
     a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.96.89.62],
     b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04. 2003 roku, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.[Dz.U. nr 89, poz 828],
     c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118],
     d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.10.239.1597],
e)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych1) (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.),


2. Wybrane wiadomości z podstaw elektrotechniki.
     - Definicje, prąd, napięcie, moc, rezystancja, impedancja, jednostki,
     - Prawo Ohma,
     - Prawa Kirchhoffa,
     - aparatura kontrolno- pomiarowa,
     - prace kontrolno-pomiarowe.
 
3. Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.
     a) Zjawisko porażenia:  
          - dotyk bezpośredni,
          -dotyk pośredni,
          -napięcia bezpieczne dla człowieka,
          - części czynne,
          - części obce dostępne,
          - połączenia wyrównawcze
     b) Ochrona przeciwporażeniowa:
          - Norma PN-HD- 60364-4-41.
     c) strefy zagrożenia wybuchem,
     d) urządzenia przeciwwybuchowe.


4. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplą i gazową.
     a) podział urządzeń, instalacji i  sieci elektrycznych,
     b) układy sieci i  instalacji elektrycznych.


5. Zabezpieczenia stosowane w instalacjach elektrycznych, energetycznych i gazowych.
     a) Zabezpieczenia stosowane w instalacjach elektrycznych:
          - Zabezpieczania nadmiarowo prądowe.
          -Wyłączniki różnicowoprądowe.
          -BM.
          -Bezpieczniki topikowe.
         - wyłączniki, rozłączniki ,odłączniki.


6. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
      a) zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
      b) sprzęt p.poż.
     c) Pierwsza pomoc.
 
7. Egzamin państwowy przed Komisją kwalifikacyjną URE.
 
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

 

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Marcin Juszczyk

Marcin Juszczyk

Wykształcenie Wyższe Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej, posiadam blisko 25 letnie doświadczenie związane z urządzeniami, instalacjami, sieciami elektrycznymi, uprawnienia G1/2/3 E,D. Certyfikat systemów sterowania napędów elektrycznych, liczny udział w szkoleniach i seminariach, spotkania związane z tematyką OZE, sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń URE mających na celu uzyskanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych. 2


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: SALEOMEGA.pl
Termin: 05 Czerwca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • egzamin
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 29 maja 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Polecamy również

Szkolenie elektroenergetyczne (G1)
Szkolenie Instalacje elektryczne

Szkolenie elektroenergetyczne (G1)

Wrocław, 28 Maja 2020

przygotowanie do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych G1.

Czytaj więcej   »

Szkolenie elektroenergetyczne (G1)
Szkolenie Instalacje elektryczne

Szkolenie elektroenergetyczne (G1)

Warszawa, 26 Maja 2020

przygotowanie do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych G1.

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka