Webinar  Podatki i finanse

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach tarczy finansowej PFR 2.0.

19
Lutego

Termin: 19 Lutego 2021
Cena: 159 zł netto (195,57 zł brutto)

Godziny 9:30-10:45 / Barbara Dąbrowska

Organizator

Koniec rejestracji 19 Lutego 2021 pozostało: 

O szkoleniu

Celem webinarium jest kompleksowe zaprezentowanie ważnych kwestii dotyczącej wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej 2.0, w tym możliwości umorzenia otrzymanej subwencji dedykowanej do wybranych branż.
 
Omówione zostaną procedury dotyczące otrzymania wykorzystania i kalkulacji wsparcia w ramach subwencji finansowej PFR 2.0.
Podczas webinarium przedstawimy zasady korzystania z tarczy finansowej PFR 2.0.
 
Program webinarium obejmuje następujące zagadnienia:
 
1. Tarcza finansowa PFR 2.0 dla mikro firm,
 
2. Tarcza finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm
 
3. Otrzymanie pożyczki płynnościowej – wydłużenie programu,
 
4. Pożyczka preferencyjna,
 
5. Warunki otrzymania świadczenia dla mikro firm,
 
6. Warunki otrzymania świadczenia dla małych i średnich firm,
 
7. Zasady wykorzystania subwencji,
 
8. Bezzwrotność subwencji po spełnieniu łącznie 3 warunków:
 
- utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021r.
 
- przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdania finansowego,
 
- rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021r. – brak możliwości otrzymania rekompensaty poniesionych kosztów w wartości przekraczającej otrzymane wsparcie,
 
9. Rozliczenie poprzedniej subwencji PFR 1.0,
 
10. Wymagane PKD prowadzonej działalności do otrzymania subwencji z PFR 2.0.
 
 
Korzyści z webinarium:
 
Uzyskanie wiedzy na temat praktycznych zasad ubiegania się o subwencję PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, wykorzystania subwencji, skorzystania z opcji umorzenia subwencji, rozliczenia subwencji PFR 1.0.

 


Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach tarczy finansowej PFR 2.0.

Szkolenie odbędzie się: 19 Lutego 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

  • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 159,00 zł  + 23% VAT, 
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka