Szkolenie  Transport

Przewóz na potrzeby własne według najnowszych przepisów

26
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 26 Lutego 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Przewóz na potrzeby własne według najnowszych przepisów

Koniec rejestracji 26 Lutego 2019 pozostało: 

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie najnowszych zmian transportowych w tym nowych wymagań dla firm wprowadzonych nowelizacją ustawy o transporcie drogowym.
 • Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie obowiązków wynikających ze zmienionych  przepisów transportowych.
 • Uniknięcie błędów związanych z brakiem odpowiedniej wiedzy lub nieprawidłową  interpretacją przepisów.
 • Przygotowanie się do najnowszych wymagań kontrolerów w zakresie kontroli drogowych.
 • Rozwiązanie własnych problemów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie oraz możliwość zaprezentowania i skonsultowania swoich wątpliwości ze szkolącym i innymi uczestnikami szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Zatrudnianie kierowców 2018. Umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja".

Szkolenie: Pora nocna i czas pracy kierowców według najnowszych przepisów


Przewóz na potrzeby własne według najnowszych przepisów

Szkolenie odbędzie się: 26 Lutego 2019r.

Adresaci szkolenia:

 • Właściciele i pracownicy firm wykonujących przewozy na potrzeby własne w szczególności firm dystrybucyjnych, hurtowni, zakładów komunalnych jak też rodzinnych firm mających liczne problemy w zakresie obowiązków wynikających przepisów transportowych oraz regulujących problematykę czasu pracy kierowców.
 • Osoby na co dzień zmagające się z tematyką przewozów drogowych w tym organizujących pracę kierowców jak też ich nadzorujących i rozliczających.

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: omówienie najnowszych przepisów obowiązujących od 3 września 2018r. - nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
 

1. Nowe przepisy transportowe                                                                          

 • warunki wykonywania przewozów na podstawie zaświadczenia na potrzeby własne
 • zmiana danych do zaświadczenia i zmiana taboru - wymagania
 • kiedy firma musi dodatkowo uzyskać licencję i wyznaczyć zarządzającego transportem
 • dokumenty kontrolowane na drodze przez ITD oraz Policję - nowe zasady odpowiedzialność za braki w dokumentacji (dodatkowe kary dla kadry zarządzającej oraz firmy)
 • obowiązki kierowcy oraz firmy w zakresie stanu technicznego pojazdu, obsługa codzienna, co sprawdza ITD i za co może zatrzymać dowód rejestracyjny lub skierować pojazd na parking, praktyczne porady dotyczące odzyskiwania zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

2. Wymagania dla kierowców zatrudnionych w firmie wykonującej przewóz na potrzeby własne:

 • wymagane badania i kwalifikacje kierowców
 • obowiązki firmy w zakresie uprawnień kierowcy
 • umowy z kierowcami
 • dodatkowe dokumenty wymagane przy zatrudnieniu kierowcy oraz obowiązki firmy przy zwalnianiu kierowcy z pracy
 • błędy z dokumentacji kierowcy i ich konsekwencje

3. Podstawowe przepisy regulujące czas pracy kierowców

 • nowe zasady rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków
 • wszystko o urlopówkach - czy jeszcze obowiązują, kiedy i jak wystawić, jak prawidłowo dokumentować odpoczynki i inne aktywności kierowcy według najnowszych wytycznych
 • rozporządzenie 561/2006 i ustawa o czasie pracy kierowców
 • wyłączenia i zwolnienia od stosowania przepisów krajowych i międzynarodowych
 • rejestracja aktywności w systemie mieszanym – z tachografem i bez tachografu
 • dokumentowanie innych prac kierowcy
 • dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu
 • przerwy w czasie pracy i w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu
 • odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
 • jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych lub nieprzewidzianych
 • archiwizowanie dokumentacji i ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy
 • praktyczne ćwiczenia oraz najczęściej popełniane błędy przez kierowców                                                          

4. Najnowsze zasady używania tachografów, wykresówek i kart kierowców

 • nowe wymagania w zakresie używania tachografów, wykresówek i kart kierowców                                                                                                                          
 • obowiązek wymiany na tachograf nowej generacji
 • podstawowe zasady użytkowania tachografów:

          a) legalizacja i tolerancje tachografu, jak korzystać z zasady „złotej minuty"

          b) analiza zapisów na wykresówkach

          c) karty do tachografów

          d) nowe wytyczne ITD w spawie sczytywania danych z karty kierowcy i tachografów cyfrowych

 • przykłady, błędy kierowców oraz firm

 5. Nowe taryfikatory kar i zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej i firm – jak uniknąć wysokich kar w świetle nowych przepisów oraz orzecznictwa (przykłady z praktyki kontrolnej) 

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Inspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 26 Lutego 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2018 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.