Szkolenie  Inne szkolenia

Excel w księgowości-pomysłowe sposoby wykorzystania Excela w pracy

25
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: Ul. Moniuszki 1A
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CEDOZ
Termin: 25 Listopada 2016
Cena: 690 zł netto (848,70 zł brutto)

Organizator

Praktyczne warsztaty

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

W księgowości Microsoft Excel jest bardzo popularnym narzędziem. Praktyka pokazuje jednak, że większość użytkowników korzysta zaledwie z 10 % możliwości oferowanych przez Excela. Efektem jest niepotrzebny nadmiar pracy, którą można uprościć i zautomatyzować.

Autorzy szkolenia postawili sobie za cel, aby pokazać Ci pomysłowe sposoby wykorzystania Excela w księgowości. Dowiesz się, m.in. jak przygotować arkusz do planowania kosztów amortyzacji czy szybko wyszukiwać przeterminowane należności.

Dzięki szkoleniu poznajesz, jak można wykorzystać Excela do rozwiązywania rzeczywistych problemów w księgowości. Poznasz nie tylko najprzydatniejsze opcje i funkcje Excela, ale również przygotujesz szablony arkuszy przydatnych w codziennej pracy.

Korzyści

 • dowiesz się, jak korzystać z tabel przestawnych
 • poznasz metody automatycznego wyróżniania przeterminowanych należności
 • przygotujesz arkusz do automatycznego planowania amortyzacji
 • opanujesz wstawianie wykresów
 • zobaczysz, jak korzystać z formuł warunkowych
 • nauczysz się sprawniej korzystać z Excela

Excel w księgowości-pomysłowe sposoby wykorzystania Excela w pracy

Szkolenie odbędzie się: 25 Listopada 2016r.

Program

Szkolenie odbędzie w godzinach 10:00-16:00

1. Wprowadzenie

Cel: Przedstawienie prostych trików i przydatnych skrótów klawiaturowych, które każdemu użytkownikowi Excela ułatwią codzienną pracę z tym programem, m.in.:

 •  szybkie nadawanie komórkom formatu walutowego i wartości czasu
 •  malarz formatów (szybkie formatowanie komórek)
 •  rejestrator makr (tworzenie makr bez znajomości programowania)
 •  sprawne poruszanie się po dużych zestawieniach

2. Filtrowanie i sprawdzanie poprawności danych

Cel: Szybkie filtrowanie zestawienia na podstawie nazw produktów oraz wartości czasu (dat). Kontrola poprawności wprowadzanych stawek VAT.

Omówione funkcje Excela:

 • filtr i filtr niestandardowy
 • filtr zaawansowany
 • poprawność danych

3. Zaawansowane sortowanie danych

Cel: Sortowanie zestawienia na podstawie jednego i dwóch kryteriów. Utworzenie listy niestandardowej – sortowanie zestawienia na podstawie samodzielnej stworzonej listy kategorii pracowników.

Omówione funkcje Excela:

 • sortowanie
 • listy niestandardowe

4. Automatyczne wyszukiwanie przeterminowanych należności

Cel: Przygotowanie wykazu niezapłaconych faktur z podziałem na kilka przedziałów przeterminowania: od 1 do 14 dni, od 15 do 30 dni, od 31 do 60 dni i powyżej 60 dni.

Omówione funkcje Excela:

 • formatowanie warunkowe
 • formuły warunkowe (funkcja ORAZ)
 • funkcje czasu (funkcja DZIŚ)

5. Arkusze kosztowe dla poszczególnych MPK

Cel: Zadaniem jest skonsolidowanie w jednym arkuszu danych z trzech MPK przechowywanych w różnych miejscach.  Przygotowany podczas szkolenia arkusz będzie zawierał łączne koszty na poszczególnych kontach MPK.

Omówione funkcje Excela:

 •  konsolidacja danych (z łączami i bez łączy do danych)

6. Arkusz do planowania kosztu amortyzacji

Cel: Przygotowanie w Excelu narzędzia do wyliczania przyszłej amortyzacji środków trwałych

Omówione funkcje Excela:

 •   formuły obliczeniowe i warunkowe (funkcja JEŻELI)

7. Automatyczny raport wynagrodzeń w podziale na komórki organizacyjne firmy

Cel: Przygotowanie zestawienia kosztów zatrudnienia w podziale na składniki, poszczególne działy i miesiące. Przygotowanie raport pokazujący stan i koszt zatrudnienia w poszczególnych miesiącach oraz stan zatrudnienia w poszczególnych działach firmy w podziale na miesiące. Zebranie informacji o zatrudnieniu (kosztach) każdego pracownika

Omówione funkcje Excela:

 • tabele przestawne

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Rafał Janus

Rafał Janus

Wieloletni redaktor poradnika „Excel w praktyce” oraz autor publikacji dotyczących wykorzystania Excela w firmach. Jest również praktykiem, mającym na koncie stworzenie szeregu narzędzi usprawniających pracę z tym arkuszem kalkulacyjnym oraz kalkulatorów automatyzujących złożone obliczenia w księgowości i kadrach.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Ul. Moniuszki 1A
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CEDOZ
Termin: 25 Listopada 2016
Cena: 690 zł netto (848,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 690 zł  + 23% VAT,  kwota brutto 848,70 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 listopada  2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 630 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 774,90 zł

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka