Szkolenie  Inne szkolenia

Osiągnij przewagę konkurencyjną dzięki Lean Thinking

26
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 26 Czerwca 2017
Cena: 999 zł netto (1228,77 zł brutto)

Organizator

Lean Thinking sposobem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez optymalne zarządzanie procesami przedsiębiorstwa

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel Programu i  korzyści uczestnika:

·         Zwiększenie efektywności  biznesowej, poprzez zrozumienie mechanizmów szczupłego zarządzania.

·         Skrócenie czasu przetwarzania i obiegu dokumentów.

·         Poprawa jakości przetwarzanej dokumentacji.

·         Kształtowanie postaw nastawionych na podnoszenie efektywności pracy.

·         Zainicjowanie procesu ciągłego doskonalenia.

·         Optymalizacja kosztów.

·         Skuteczna komunikacja, wzrost satysfakcji klientów


Osiągnij przewagę konkurencyjną dzięki Lean Thinking

Szkolenie odbędzie się: 26 Czerwca 2017r.

Na szkolenie zapraszamy:

1.     Kadrę zarządzającą wszystkich szczebli

2.     Pracowników operacyjnych

3.     Pracowników odpowiedzialnych za optymalizacje procesów logistycznych

Program


Szkolenie od 08:00-16:00

    Program :

Moduł 1 :   Podstawowe pojęcia i koncepcja Lean Management

-    Podstawowe pojęcia i definicje

-    Geneza powstania

-    Narzędzia Lean

-    Gdzie i jak stosować szczupłe zarządzanie

 

Moduł 2 :   Definicja i typy marnotrawstwa – jak je eliminować

-    Zdefiniowanie obszarów i procesów nie dodających wartości

-    Eliminacja zdefiniowanych strat

 

Moduł 3 :   Visual Stream Mapping ( mapowanie strumieni wartości )

-    Obecna sytuacja procesów w przedsiębiorstwie – gdzie jesteśmy ?

-    Oczekiwane, zoptymalizowane procesy w przedsiębiorstwie – dokąd zdążamy ?

 

Moduł 4 :   Standaryzacja pracy w środowisku Lean

-    Wyjaśnienie pojęć 5S

-    Projektowanie  i  tworzenie standardów kluczem do poprawy produktywności

-    Zarządzanie wizualne

-    Raporty A3

-    Skuteczne audyty

 

Moduł 5 :   Planowanie i skuteczne wdrażanie zmian

-    Gdzie leży problem ?

-    Metoda PDCA – szybkie rozwiązywanie problemów

-    Diagram Ishikawy

 

Moduł 6 :   Rola Managera

-    Diagnoza stylu zarządzania

-    Wyznaczanie celów i określanie priorytetów SMART

-    Leader zmian

 

Moduł 7 :   Skuteczna komunikacja, motywowanie i delegowanie

-   jak szybko i skutecznie przekazywać informację

-   asertywność przy motywowaniu i delegowaniu zadań

 

Moduł 8 :  Kultura KAIZEN

-    Co to jest Kaizen

-    Sposoby ciągłego doskonalenia

-    Dalsze kroki działania

-    Co dalej po Lean ?

-    Podsumowanie warsztatu


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Wojciech Leszczyński

Wojciech Leszczyński

Praktyk zarządzania i Lean management. Ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu logistyką, dystrybucją, sprzedażą i magazynami, a także w budowaniu i zarządzaniu dużymi strukturami. Posiada duże doświadczenie w budowaniu procedur i procesów operacyjnych, zarządzanie zmianami. A także bardzo dobrą znajomość narzędzi do „szczupłego zarządzania” ( Lean Management). Umiejętność i doświadczenie we wprowadzeniu zmian według koncepcji Lean. Jako Project Manager odpowiadał za przeprowadzenie kilku projektów mających na celu optymalizację procesów operacyjnych i kosztów działania przedsiębiorstwa. Audytor wewnętrzny. Z racji doświadczenia oraz wykonywanych funkcji managerskich i konsultanckich w firmach dystrybucyjnych i logistycznych zajmuje się optymalizacją i przebudową procesów wewnątrz firmowych oraz prowadzi warsztaty zarówno dla pracowników, kierowników, jak i wyższej kadry menedżerskiej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 26 Czerwca 2017
Cena: 999 zł netto (1228,77 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia)
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • serwisy kawowe
  • lunch

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 czerwca 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 799 zł + 23% VAT, kwota brutto 982,77 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 999 zł + 23% VAT, kwota brutto 1228,77 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka