Szkolenie  Instytucje kultury

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji kultury

19
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 19 Listopada 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Organizator

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji kultury

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie istoty procesu kontroli zarządczej i dostarczenie uczestnikom praktycznych narzędzi do jego realizacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie podmioty publiczne mają obowiązek wdrożyć i realizować system kontroli zarządczej. Pomimo nazwy nie jest to typowa kontrola tylko proces, który przy odpowiednim wdrożeniu może znacznie ułatwiać pracę każdej instytucji. Niestety w wielu podmiotach kontrola zarządcza nie jest rozumiana w sposób prawidłowy, przez co trudno ją stosować i systematycznie prowadzić. Prawidłowe wdrożenie kontroli zarządczej pozwala nie tylko przygotowywać i przekazywać właściwe dokumenty, ale również usprawnia pracę całej instytucji.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: "Vademecum dokumentacji instytucji kultury" o wartości 69,90 zł.


Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji kultury

Szkolenie odbędzie się: 19 Listopada 2018r.

Szkolenie jest adresowane do kadry kierowniczej i pracowników instytucji kultury, którzy zajmują się procesem kontroli zarządczej w swojej instytucji.

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30

1. Ogólna charakterystyka kontroli zarządczej – co oznacza to pojęcie, w jakim celu pojawiło się w instytucjach sfery budżetowej, zakres obowiązywania.
2. Prawne aspekty kontroli zarządczej – jaka jest podstawa prawna kontroli zarządczej, na podstawie jakich aktów prawnych kierownik i pracownicy instytucji mają podejmować działania w zakresie kontroli zarządczej, skąd wiadomo co jest wymagane i w jakim zakresie.
3. Omówienie podstawowych pojęć związanych z kontrolą zarządczą, m.in. środowisko wewnętrzne i zewnętrzne; cele danego podmiotu; zarządzanie ryzykiem i rejestr ryzyk; mechanizmy kontroli; monitorowanie i ocena.
4. Kto powinien zajmować się kontrolą zarządczą w instytucji.
5. Czy kontrola zarządcza dotyczy wyłącznie aspektów finansowych funkcjonowania instytucji.
6. Na czym polega samoocena kontroli zarządczej, jak często i w jaki sposób należy ją przeprowadzać.
7. Składanie wymaganych dokumentów kontroli zarządczej do organizatora.
8. Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej a dyscyplina finansów publicznych.
9. Regulamin kontroli zarządczej – co powinien zawierać, jak go opracować i w jaki sposób powinien zostać wprowadzony.
10. Opracowanie celów instytucji – w jaki sposób to zrobić i jakimi kryteriami należy się kierować.
11. Opracowanie rejestru ryzyk i analiza ryzyka – co to są ryzyka, jakie są ich kategorie, w jaki sposób należy szacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy analizie ryzyka.
12. Opis stanowisk pracy i okresowa ocena pracowników – jaki mają związek z kontrolą zarządczą i w jaki sposób należy opisać stanowiska i przeprowadzić ocenę.
13. Ocena kontroli zarządczej i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – jak dokonać samooceny i czy należy podchodzić do niej restrykcyjnie.
 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Łukasz Wojciechowski

Łukasz Wojciechowski

Wykładowca akademicki, specjalista i doświadczony praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i kontroli zarządczej. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz artykułów specjalistycznych w czasopismach i portalach internetowych. Uczestnik i współorganizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Czynnie uczestniczy w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu, Erasmus+ Staff Mobility. Oprócz pracy dydaktycznej ze studentami, zrealizował ponad 100 autorskich szkoleń, warsztatów i wykładów dla instytucji publicznych i firm. Opracowuje i koryguje dokumentację kontroli zarządczej dla instytucji publicznych oraz ochrony danych osobowych dla instytucji publicznych i firm. Jest doradcą w zakresie optymalizowania dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 19 Listopada 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 290  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  12 listopada  2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka