Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

Ochrona danych osobowych w marketingu-nowe zjawiska i wyzwania

30
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: Warszawa, ul. Czerska 8/10, Agora
Miejsce szkolenia: Czerska 8/10
Termin: 30 Września 2015
Cena: 249 zł netto (306,27 zł brutto)

Organizator

Celem konferencji jest kompleksowe omówienie tematyki ochrony danych osobowych w marketingu po zmianach w ustawie, jakie nastąpiły w 2015 roku.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem konferencji jest kompleksowe omówienie tematyki ochrony danych osobowych w marketingu po zmianach w ustawie, jakie nastąpiły w 2015 roku.

W trakcie konferencji przedstawiona zostanie rola ABI w świetle najnowszych przepisów, poruszone zostaną  aktualne problemy ochrony danych osobowych, a także przedyskutowany zostanie projekt unijnego rozporządzenia dotyczącego ODO.

Praktyczna forma zajęć – 3 panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i praktyków.

 


Ochrona danych osobowych w marketingu-nowe zjawiska i wyzwania

Szkolenie odbędzie się: 30 Września 2015r.

Program

Program konferencji

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-1015 Rozpoczęcie konferencji

Część  I.

Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach prowadzących działalność marketingową po 1 stycznia 2015 r.

10.15-11.00 Wystąpienie:

Podstawowe problemy we wdrażaniu rozwiązań dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji

Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

11.00-12.00 Panel dyskusyjny:

Czy warto powoływać administratora bezpieczeństwa informacji?

Paneliści:

Dr Arwid Mednis -Wierzbowski Eversheds, adw. dr Grzegorz Sibiga - Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Tomasz Piłat - Prezes firmy informatycznej GlobeIT 

Dyskusja z udziałem uczestników.

12.00-12.15 Przerwa kawowa

Część II

Aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu

12.15-13.00 Wystąpienie:

Aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu bezpośrednim w sieciach teleinformatycznych

adw. Xawery Konarski, adw. dr Grzegorz Sibiga Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

13.00-13.15 Wystąpienie:

Cel nie uświęca środków - O etyce i najlepszych praktykach działania w marketingu

Jacek Barankiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego

13.15-14.15 Panel dyskusyjny

Ile oświadczeń zgód w marketingu bezpośrednim ?

Paneliści:

adw. Gerard Karp - Wierzbowski Eversheds, Urszula Gradowska - Dyrektor Zarządzający, DBMS

Dyskusja z udziałem uczestników.

14.15-14.45 Przerwa na luch

Część III.

Ochrona danych osobowych w projekcie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

14.45-15.30 Wystąpienie:

Podstawowe dylematy dotyczące marketingowego przetwarzania danych osobowych w pracach nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

15.30-16.30 Panel dyskusyjny:

Jakie zmiany czekają marketing po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Paneliści:

dyr. Piotr Drobek - Biuro GIODO, adw. Gerard Karp - Wierzbowski Eversheds, adw. Xawery Konarski -Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Dyskusja z udziałem uczestników.

16.30-16.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Gerard Karp

Gerard Karp

Gerard Karp Adwokat Gerard Karp kieruje zespołami prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, Internetu i komunikacji elektronicznej. Jego doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje m.in. doradztwo na rzecz największego w Polsce portalu pośrednictwa pracy, producenta smartfonów i telewizorów w obszarze SmartTV, a także opracowanie i wsparcie prawne przy wdrożeniu kilku największych programów lojalnościowych dla firm z sektora handlu detalicznego. Gerard uczestniczył również w szeregu globalnych projektów transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (opartych o standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne) oraz w przygotowaniu i negocjacjach wielostronnych porozumień pomiędzy kilkudziesięcioma zakładami ubezpieczeń w zakresie wzajemnego przekazywania i wymiany informacji w sektorze ubezpieczeniowym.

Piotr Drobek

Piotr Drobek

Piotr Drobek Prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 r., od tego samego roku jest pracownikiem Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od 2007 r. jest zastępcą dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. Jest polskim przedstawicielem w różnych organach nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w systemach wymiany informacji w Unii Europejskiej, w tym we Wspólnym Organie Nadzorczym Europolu. Od 2012 r. jest wiceprzewodniczącym Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych. Był ekspertem Rady Europy i Komisji Europejskiej w ramach projektów dotyczących ochrony danych osobowych m.in. na Ukrainie, jak również był wykładowcą na seminariach organizowanych przez KE w państwach bałkańskich. Jest wykładowcą na konferencjach, seminariach. Obecnie prowadzi również zajęcia poświęcone ochronie informacji, technologiom informacyjnym oraz organizacji i zarządzaniu w administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Maciej Byczkowski

Maciej Byczkowski

Maciej Byczkowski Prezes Zarządu ENSI, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007r.). Brał udział w pracach sejmowych nad dwiema nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych (u.o.d.o.) w latach 2007 – 2010 oraz 2012 – 2014. Współtwórca projektu SABI dotyczącego nowelizacji u.o.d.o. w zakresie zmian statusu ABI. Kierował pracami Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany u.o.d.o. w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców. Uczestniczył pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do u.o.d.o. w zakresie wykonywania zadań ABI.

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski, adwokat Specjalizuje się w problematyce prawnej IT, TMT oraz prawie reklamy. Jego zainteresowania skupiają się także wokół prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych z tego zakresu, m.in. „Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (2004), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Prawo Reklamy i Promocji” (2008), a także poradników: „Internet i prawo w praktyce” (2002) oraz „Prawo marketingu bezpośredniego” (2009).

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

dr Grzegorz Sibiga - Doradca Adwokat. Pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie, m.in. „Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz” (2011) i „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania”(2007). Redaktor cyklicznego dodatku do Monitora Prawniczego poświęconego prawnym aspektom ochrony danych osobowych. Członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych" i członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w administracji”.

Jacek Barankiewicz

Jacek Barankiewicz

Jacek Barankiewicz Wiceprezes Zarządu ds. Strategicznych, Szef Grupy Call Center,Prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Data Contact Sp. z o.o.W roku 1995 założył firmę Kontakt Telemarketing - pierwsze w Polsce zewnętrzne centrum telemarketingowe (obecnie DataContact). Po raz 7 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, szef Grupy call center SMB (piąta kadencje), oraz członek zarządu Rady Reklamy i Rady Programowej Polish National Sales Award. Uczestniczył jako prelegent i moderator w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Absolwent ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Arwid Mednis

Arwid Mednis

Dr Arwid Mednis Jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Dr Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe Legal Directory 2013, Legal 500 EMEA i Legal Experts EMEA 2013 oraz European Legal 500. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnej dziennika Rzeczpospolita.

Tomasz Piłat

Tomasz Piłat

Tomasz Piłat – jeden z pierwszych ABI w Polsce, praktyk i pasjonat problematyki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, ABI w kilku dużych firmach. Prowadzi szkolenia, tworzy procedury i standardy w firmach. Na co dzień prowadzi portal www.administrator.pl związany z ODO. Prezes firmy informatycznej GlobeIT, wdrażającej rozwiązania informatyczne w koncernach w Polsce i za granicą.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Warszawa, ul. Czerska 8/10, Agora
Miejsce szkolenia: Czerska 8/10
Termin: 30 Września 2015
Cena: 249 zł netto (306,27 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w konferencji
  • materiały merytoryczne dostępne online,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 249 zł + 23% VAT, kwota brutto: 306,27 zł..

Dla klientów Wydawnictwa Wiedza i Praktyka koszt udziału w konferencji wynosi tylko 99 zł netto, kwota brutto: 121,80 zł

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 3 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3  robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka