Szkolenie  Ochrona zdrowia

Czas pracy w podmiotach leczniczych

17
Stycznia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: SALEOMEGA.pl
Termin: 17 Stycznia 2020
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Czas pracy w podmiotach leczniczych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:
1.    Przedstawienie zagadnień czasu pracy w podmiotach leczniczych, w tym planowanie i rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz dyżurów medycznych
2.    Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy planowaniu i rozliczaniu czasu pracy oraz ustalaniu należnego wynagrodzenia

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

,,RODO w praktyce. 30 najczęstszych pytań i odpowiedzi dla podmiotów leczniczych" o wartości 79,50 zł.


Czas pracy w podmiotach leczniczych

Szkolenie odbędzie się: 17 Stycznia 2020r.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy:

 • Pracodawców,
 • kierowników działów kadr i płac,
 • pracowników służb kadrowo-płacowych

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

Program:


1.    Czas pracy – zagadnienia ogólne 

 • Normy i wymiary czasu pracy poszczególnych grup zawodowych pracowników służby zdrowia w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej i Kodeksu pracy
 • Regulacje dotyczące czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • Podstawowe pojęcia: doba, tydzień, rozkład czasu pracy, okres rozliczeniowy,
 • Praca w niedziele i święta
 • Praca w porze nocnej
 • Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe

2.    Planowanie czasu pracy i jego ewidencja

 • Kiedy sporządzać harmonogram czasu pracy?
 • Zasady prawidłowego sporządzenia harmonogramu czasu pracy, w tym planowanie dyżurów medycznych
 • Planowanie czasu pracy przy klauzuli „opt-out”
 • Dopuszczalność zmiany harmonogramu w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

3.    Dyżury medyczne, klauzula opt-out i praca w godzinach nadliczbowych

 • Zasady rozliczania dyżurów medycznych, prawo do odpoczynku - w świetle orzecznictwa sądowego
 • Rozliczanie czasu pracy przy klauzuli opt-out
 • Kiedy dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Praca w dniu wolnym dla zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych, limity godzin nadliczbowych
 • Ewidencjonowanie godzin nadliczbowych


4.    Dyskusja i pytania słuchaczy
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Beata Naróg

Beata Naróg

Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz Europejskich Studiów Specjalnych na Politechnice Gdańskiej. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo Pracy” na Uniwersytecie Gdańskim”, „Zarządzanie Ludźmi w Firmie” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Gdańskiej. Prawem pracy zawodowo zajmuje się od ponad 20 lat. Obecnie prowadzi własną firmę z zakresu usług i doradztwa kadrowego oraz szkoleń. Doświadczony szkoleniowiec z tematyki prawa pracy. Szkolenia, które prowadzi charakteryzują się wysokimi ocenami uczestników. Jako specjalista i praktyk w swojej dziedzinie biegle prowadzi zajęcia warsztatowe urozmaicając je praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, które ukazały się na łamach Wydawnictw: ODDK, INFOR, Wiedza i Praktyka, CH BECK, Praca i Zdrowie, Rzeczpospolita (Dodatek Dobra Firma). Współautorka książek: „Vademecum kierowcy w firmie”, „Jak zmniejszyć koszty pracy w oparciu o rozwiązania pakietu antykryzysowego i innych regulacji” oraz Komentarza do Kodeksu Pracy wydawnictwa CH Beck.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: SALEOMEGA.pl
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 17 Stycznia 2020
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

550 zł netto  zł + 23% VAT,

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je. 

Polecamy również

Czas pracy w podmiotach leczniczych
Szkolenie Ochrona zdrowia

Czas pracy w podmiotach leczniczych

Gdańsk, 18 Marca 2020

Czas pracy w podmiotach leczniczych

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka