Szkolenie  Ochrona zdrowia

Fizjoterapia zawodem regulowanym-nowe uprawnienia i obowiązki.

13
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 13 Czerwca 2019
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Fizjoterapia zawodem regulowanym-nowe uprawnienia i obowiązki.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Prawidłowe wykonywanie zawodu, zgodnie z zasadami jego wykonywania określonymi w przepisach prawa uchroni każdą osobę od przykrych konsekwencji naruszenia obowiązków.

Obowiązująca ustawa o zawodzie fizjoterapeuty uregulowała zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wprowadzając jednocześnie zasady odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wynikających z niej obowiązków.

Wiedza na temat zasad wykonywania zawodu poprawi efektywność i prawidłowość jego wykonywania. Przyjdź na nasze szkolenie prowadzone przez specjalistę i poznaj zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty!

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

,,Praktyka zawodowa fizjoterapeuty. Formalności - Obowiązki - Wzory dokumentów na CD" o wartości 85 zł.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma wakacyjny pakiet przydatny na każdym wyjeździe:
- selfie stick - 
dzięki niemu każda osoba będzie obecna na zdjęciu, a utrwalanie wspomnień stanie się jeszcze prostsze,
- ekologiczna bawełniana torba - idealna na plażę lub spacer

 


Fizjoterapia zawodem regulowanym-nowe uprawnienia i obowiązki.

Szkolenie odbędzie się: 13 Czerwca 2019r.

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli, kadry zarządzającej,
 • fizjoterapeutów.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00

1. Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

2. Obowiązki fizjoterapeuty

3. Prawo wykonywania zawodu

4. Odpowiedzialność zawodowa

5. Odpowiedzialność za przewinienia zawodowe

6. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej a postępowanie karne

7. Etapy postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej:

 • strony postępowania,
 • pokrzywdzony,
 • osoba obwiniona,
 • odstąpienie od wszczęcia i umorzenie postępowania,
 • postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
 • postawienie zarzutów,
 • zaznajomienie osoby obwinionej z materiałami postępowania wyjaśniającego,
 • wniosek o ukaranie,
 • kary dyscyplinarne.

8. Udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza finansowanych ze środków publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Eliza Kwapińska

radca prawny, od 2016 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Leks.Med. w Kielcach. Głównym profilem działalności Kancelarii jest szeroko pojęte prawo medyczne zapewniające kompleksową obsługę prawną Świadczeniodawców, posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jak również prowadzonej przez nich działalności komercyjnej. Wiedza i doświadczenie poparte wieloletnią pracą w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a także samodoskonalenie w zakresie prawa medycznego pozwalają na odpowiednie przygotowanie obsługiwanych podmiotów od strony prawnej w zakresie prowadzenia działalności leczniczej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 13 Czerwca 2019
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

530 zł netto  zł + 23% VAT,

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka