Szkolenie  Ochrona zdrowia

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

25
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Września 2017
Cena: 690 zł netto (848,70 zł brutto)

Organizator

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Ryzyko jest stałym elementem funkcjonowania placówek medycznych i bardzo często staje się  elementem kompleksowego zarządzania. W przeciągu ostatnich kilku lat na rynku ochrony zdrowia można zaobserwować coraz częstsze stosowanie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem. Sprzyjają temu nie tylko korzyści, jakie wynikają z propagowania działań prewencyjnych, ale również zmiany, jakie można zaobserwować na poziomie ustawodawczym, czy normalizacyjnym - czego przykładem jest nowe wydanie  normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oparte na filozofii myślenia w kategoriach ryzyka.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom nowe podejście do zarządzania jakością w placówce medycznej w oparciu o „myślenie oparte na ryzyku” wg znowelizowanej normy ISO 9001:2015.

Na szkoleniu uczestnicy poznają strukturę, wybraną metodologię oraz narzędzia służące do wdrażania zarządzania ryzykiem w placówkach medycznych, jak również sposób interpretowania wymagań odnoszących się do ryzyka w znowelizowanej normie ISO 9001:2015.  

Dzięki wykładowo-warsztatowej formie szkolenia uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć wymagania normy ISO 9001: 2015 w zakresie wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem, jak również krok po kroku, przy wsparciu merytorycznym trenera poznać każdy etap wdrażania zarządzania ryzykiem. Umożliwi to poznanie zależności i powiązań istniejących pomiędzy poszczególnymi jego elementami, jak również łatwiejsze  zrozumienie  istoty zarządzania ryzykiem w praktyce.

Możliwość wymiany doświadczeń oraz nabycie umiejętności dokumentowania wymagań związanych z podejściem opartym na ryzyku z pewnością ułatwi organizację procesu dostosowania systemów zarządzania jakością do nowych wymagań normy ISO 9001:2015. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie TABLET

   


ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Szkolenie odbędzie się: 25 Września 2017r.

Szkolenie adresowane jest do:

1)      Kadry zarządzającej placówek medycznych zainteresowanych poznaniem korzyści, jakie niesie zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia

2)      Pełnomocników ds. SZJ odpowiedzialnych za utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania

3)      Osób odpowiedzialnych za dostosowanie systemów jakości do nowych wymagań normy ISO 9001:2015

4)      Osób zainteresowanych problematyką zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00. 

1) Cele i założenia znowelizowanej  normy ISO 9001:2015.

2) „Nowa norma” i jej znaczenie dla placówek medycznych z punktu widzenia NFZ i innych stron zainteresowanych.

3) Nowa struktura ramowa systemów zarządzania.

4) Porównanie ISO 9001:2008 z ISO 9001:2015 – co się zmieniło.

5) Omówienie najistotniejszych nowych wymagań systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 z uwzględnieniem specyfiki ochrony zdrowia:

a) Kontekst organizacji - otoczenie placówki medycznej i identyfikacja oczekiwań interesariuszy,

b) Myślenie oparte na ryzyku – metodologia i narzędzia zarządzania ryzykiem,

c) Podejście procesowe – zasady budowy procesów wg nowych wymagań,

d) Zarządzanie wiedzą – budowanie wewnętrznego potencjału organizacji,

e) Udokumentowana informacja – interpretacja i dokumentowanie systemów po nowemu,

 f) Nowe obowiązki Kierownictwa w zakresie utrzymania systemów zarządzania,

g) Nowe podejście – ocena zgodności z wymaganiami prawnymi,

h) Nowe podejście - zakres stosowania i możliwości wyłączeń, 

6) Jak dostosować istniejący System Zarządzania Jakością do wymagań znowelizowanej normy – plan dostosowawczy.

7) Przedstawienie przykładowych dokumentów regulujących nowe wymagania określone w normie ISO 9001:2015 tj.

a.Zarządzanie ryzykiem;

b.Zarządzanie zmianami;

c.Karty procesów.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 25 Września 2017
Cena: 690 zł netto (848,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 690 zł + 23% VAT,
 

Promocja

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 września 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 640 zł + 23% VAT,  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie tablet.
 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka