Szkolenie  Ochrona zdrowia

Konferencja: RODO w placówce medycznej - podsumowanie doświadczeń i kierunki działań

30
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 30 Września 2019
Cena: 730 zł netto (897,90 zł brutto)

Organizator

RODO w placówce medycznej - podsumowanie doświadczeń i kierunki działań

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

***

Akademia Wiedza i Praktyka zaprasza na konferencję
„RODO w placówce medycznej - podsumowanie doświadczeń i kierunki działań”.

Konferencja odbędzie się 30 września 2019 r. w godz. 9.45 – 16.30 w Warszawie.


Zaczęły się pierwsze kontrole i kary UODO! Jeszcze w tym roku kontrola może objąć także Twoją placówkę.
Sprawdź czy prawidłowo prowadzisz dokumentację!


Czy Twoja placówka jest przygotowana na ostatnie zmiany? Czy jesteś gotowy na kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Czy masz absolutną pewność, że działasz zgodnie z RODO oraz najnowszymi polskimi przepisami? Czy wiesz, jak zabezpieczyć się przed naruszeniem ochrony danych oraz jak zgłosić incydent? Jakie jeszcze czekają na Ciebie nowe wyzwania ?


Weź udział w konferencji „RODO w placówce medycznej - podsumowanie rocznych doświadczeń, nowe kierunki działania” i przekonaj się, co będzie trzeba wykazać podczas kontroli! Dowiedz się, jak zadbać o bezpieczeństwo danych! Sprawdź, jak prowadzić monitoring w palcówce z poszanowaniem praw pacjenta. Zdobądź wiedzę, którą musisz posiadać, aby uniknąć dotkliwej kary.

Uczestnicząc w konferencji:
•    dowiesz się, co wydarzyło się od dnia wprowadzenia RODO w życie;
•    sprawdzisz, jakie są najważniejsze zagrożenia dla placówek medycznych i na co zwrócić szczególną uwagę;
•    poznasz zabezpieczenia z perspektywy RODO w zakresie CRM,
•    dowiesz się , co zrobić gdy w placówce dojdzie do naruszenia ochrony danych,
•    sprawdzisz, jak stosować monitoring wizyjny w placówce zgodnie z przepisami,
•    dowiesz się, jak kontrolerzy mogą badać przestrzeganie RODO w placówce,
•    zweryfikujesz, co grozi Ci w wyniku kontroli MZ, NFZ, NIK,
•    dzięki zdobytej wiedzy zminimalizujesz ryzyko stresu w trakcie kontroli oraz kar jakie potencjalnie mogą zostać nałożone po jej zakończeniu.


Zapisz się już teraz!

 

Każdy uczestnik otrzyma od nas w gratisie dodatkowe materiały o łącznej wartości 232,80 zł!


Konferencja: RODO w placówce medycznej - podsumowanie doświadczeń i kierunki działań

Szkolenie odbędzie się: 30 Września 2019r.

Program

Rejestracja uczestników wydarzenia  

Dominika Kołodziejska-Koza ->  

RODO dziś. Co wydarzyło się od dnia wprowadzenia nowych regulacji w życie.
•    Omówienie najważniejszych zmian
•    Pozytywne i negatywne wdrożenia RODO w placówkach medycznych
•    Na co nadal nie zwracamy uwagi
 

Magdalena Kogut-Czarkowska ->  

Systemy CRM a ochrona danych osobowych
•    Zabezpieczenia dotyczące danych osobowych
•    Realizacja praw osób, których dane dotyczą w kontekście przetwarzania w celach marketingowych
•    RODO a szczególne zasady wynikające z prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 

Przerwa kawowa  

Aneta Sieradzka ->  

Niepotrzebne zgody

 • zbieranie zgód od pacjentów
 • pracownicy: pomiędzy umową a upoważnieniem
 • podpis pacjenta na klauzuli informacyjnej a zasada legalizmu i minimalizacji
 • zgody obligatoryjne: marketing, profilowanie, wizerunek
   

Agnieszka Pietrzak ->  

Zgłaszanie naruszeń w placówkach medycznych:
•    Omówienie procedury zgłaszania naruszeń
•    Wskazanie typowych naruszeń w placówkach medycznych
•    Jakie naruszenia należy zgłaszać
•    Nie zgłaszam naruszenia- co należy zrobić?
 

Przerwa kawowa  

Dominika Kołodziejska-Koza ->  

Monitoring w placówkach, a prawa pacjenta
•    Zgoda czy bez zgody
•    Jak monitorować zgodnie z RODO
•    Udostępnianie nagrań z monitoringu- o czym należy pamiętać
•    Monitoring jako dowód w procesie
 

Lunch  

Agnieszka Pietrzak ->  

Przed kontrolą, w trakcie i po kontroli – prawa i obowiązki
•    Jak przygotować się do kontroli UODO
•    Uprawnienia kontrolera
•    Uprawnienia kontrolowanego
•    O czym pamiętać w trakcie kontroli
 

Aneta Sieradzka ->  

Kontrole MZ, NFZ, NIK czym się różnią od kontroli UODO

 • IOD jako pełnomocnik
 • zakres kontroli organów nadzorczych a nadużycia
 • kiedy spodziewać się kontroli
 • rodzaje kontroli
 • kogo do kontroli przygotować
   

Przerwa kawowa  

Dariusz Chmielewski ->  

Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej (podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych pacjenta)
•    zasady prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej
•    opłaty związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej
•    EDM a dokumentacja medyczna prowadzona w formie tradycyjnej
•    najczęstsze błędy w dokumentacji medycznej
•    zasady przetwarzania danych osobowych w dokumentacji medycznej
 

Dariusz Chmielewski ->  

Prawa pacjenta jako podmiotu danych osobowych
•    zasady weryfikacji tożsamości pacjenta
•    obowiązek informacyjny względem pacjentów (art. 13 RODO)
•    prawa pacjenta do dostępu do danych (art. 15 RODO) oraz do sprostowania i uzupełnienia danych (art. 16 RODO)
•    prawa pacjenta do „bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) oraz do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
•    prawa pacjenta do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
 

Zakończenie konferencji, rozdanie nagród wśród uczestników  


Nasi partnerzy:


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Agnieszka Pietrzak

Agnieszka Pietrzak

Adwokat – absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 r. zdała egzamin sędziowski., w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych (Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzenie Placówką Medyczną). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

Dominika Kołodziejska-Koza

Dominika Kołodziejska-Koza

Adwokat - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Wydziale Zarządzania UW „Zarządzanie w Służbie Zdrowia”. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

Dariusz Chmielewski

Dariusz Chmielewski

Prezes Zarządu D&G Consulting Sp. z o.o. Praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 20 letnim stażem zawodowym zdobytym podczas pracy w centralnej jednostce Ministerstwa Zdrowia (Ośrodek Akredytacji CMJ) oraz firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla podmiotów leczniczych. Absolwent fizyki medycznej oraz licznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA w SGH w Warszawie. Prowadził doradztwo dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji Ministra Zdrowia czy certyfikacji normatywnych systemów zarządzania, w zakresie prawno-organizacyjnym, standaryzacji świadczeń zdrowotnych, kontraktowania świadczeń oraz ochrony danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych kilku podmiotów leczniczych. Audytor wiodący jednostek certyfikujących system zarządzania jakością̨ i system zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach leczniczych. Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, konsolidacji i akwizycji na rynku ochrony zdrowia, restrukturyzacji i finansowania ochrony zdrowia.

Aneta Sieradzka

Aneta Sieradzka

Prawniczka, naukowiec, mediator, nauczyciel akademicki i blogerka – pasjonatka prawa. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dedykowanej podmiotom gospodarczym ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny i farmaceutyczny oraz stowarzyszeń branżowych w związku z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem w zakresie ochrony zdrowia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University.

Magdalena Kogut-Czarkowska

Magdalena Kogut-Czarkowska

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych i prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii handlu elektronicznego i ochrony konsumentów. Doradza klientom w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie prywatności, w szczególności w odniesieniu do umów dotyczących przetwarzania danych, korzystania z baz danych w ramach grup kapitałowych, outsourcingu przetwarzania danych, transgranicznych przepływów danych, naruszeń prywatności oraz sprzedaży, dzierżawy i rejestracji baz danych. Doradza spółkom działającym w branży informatycznej w zakresie wdrażania systemów komputerowych, w tym udzielania licencji i utrzymania. Zajmuje się również sporami dotyczącymi własności intelektualnej i ściganiem przestępstw. Posiada rekomendacje Legal 500 EMEA 2018 jako Next Generation Lawyer. Jest członkiem grup roboczych IAB Legal i GDPR. Magdalena została również powołana przez Ministerstwo Cyfryzacji w Polsce do grupy roboczej zajmującej się Internetem Rzeczy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 30 Września 2019
Cena: 730 zł netto (897,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 730 zł netto + 23% VAT

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 25 września 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 649 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je. 

Polecamy również

Konferencja: RODO - podsumowanie doświadczeń i kierunki działań
Szkolenie Ochrona zdrowia

Konferencja RODO - podsumowanie doświadczeń i kierunki działań

Warszawa, 30 Września 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

RODO w placówce medycznej - podsumowanie doświadczeń i kierunki działań

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka