Szkolenie  Ochrona zdrowia

Nowe zasady prowadzenia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia

30
Sierpnia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 30 Sierpnia 2019
Cena: 560 zł netto (688,80 zł brutto)

Organizator

Nowe zasady prowadzenia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła nowe zasady przeprowadzania kontroli świadczeniodawców realizujących umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów nowych regulacji i wskazanie kluczowych elementów które mają znaczenie dla przeprowadzanych postępowań kontrolnych kontroli.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

,,Nowe zasady kontroli NFZ. Praktyczny komentarz do zmian z płytą CD i plakatem" o wartości 85,90 zł.


Nowe zasady prowadzenia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Szkolenie odbędzie się: 30 Sierpnia 2019r.

Szkolenie polecamy dla:

  • menadżerów,
  • pracowników administracyjnych,
  • osób włączonych w proces kontroli przez kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia placówki medycznej.

Program

Szkolenie w godzinach 10:00-16:00.


Plan szkolenia

1.    Podstawy prawne przeprowadzania postępowań kontrolnych, wskazanie okresów przejściowych.
2.    Wyjaśnienie pojęć istotnych z punktu widzenia  nowych przepisów regulujących kwestie postępowania kontrolnego
3.    Czy kontrola przeprowadzona w moim podmiocie jest prawidłowo zaplanowana i przeprowadzana? Jak reagować na nieprawidłowości w toku kontroli?

•    Czas trwania kontroli
•    Uprawnienia kontrolujących
•    Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego
•    „Znajomy znajomego”- kiedy można żądać wyłączenia kontrolera z postępowania kontrolnego
4.    Nowe zasady postępowania odwoławczego- skrócenie procedury odwoławczej czy utrudnienie wyjaśnienia wątpliwości i nieścisłości ujawnionych w toku kontroli?
5.    Kara, obowiązek zwrotu środków- i co dalej? Omówienie orzecznictwa sądowego związanego z postępowaniami kontrolnymi. Omówienie postępowań kontrolnych w oparciu o doświadczenia prowadzących szkolenie.
6.    Dyskusja

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Agnieszka Pietrzak

Agnieszka Pietrzak

Adwokat – absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 r. zdała egzamin sędziowski., w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych (Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzenie Placówką Medyczną). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

Dominika Kołodziejska-Koza

Dominika Kołodziejska-Koza

Adwokat - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Wydziale Zarządzania UW „Zarządzanie w Służbie Zdrowia”. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 30 Sierpnia 2019
Cena: 560 zł netto (688,80 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

560 zł netto  zł + 23% VAT,

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka