Szkolenie  Ochrona zdrowia

Prawa pacjenta i odpowiedzialność za błędy medyczne

20
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 20 Marca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Prawa pacjenta i odpowiedzialność za błędy medyczne

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z poszanowaniem praw pacjenta.

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę na temat jakie prawa ma pacjent w podmiocie leczniczym oraz jakie są konsekwencje ich naruszania, a także jak takim sytuacjom zapobiegać. Omówione również zostaną w sposób praktyczny zagadnienia związane z błędami medycznymi i dochodzeniem roszczeń z nimi związanych.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

,,RODO w praktyce. 30 najczęstszych pytań i odpowiedzi dla podmiotów leczniczych" o wartości 79,50 zł.


Prawa pacjenta i odpowiedzialność za błędy medyczne

Szkolenie odbędzie się: 20 Marca 2020r.

Grupa docelowa: Zarządzający i pracownicy placówek medycznych

 

Program

Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 09:00-15:00


1. Błąd medyczny - definicje i klasyfikacja błędu medycznego
2. Zgoda pacjenta - warunki skuteczności prawnej zgody
3. Dokumentacja medyczna w praktyce (EDM) i prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
4. Odpowiedzialność za zdarzenia niepożądane/błędy/zdarzenia medyczne
6. Katalog praw pacjenta w praktyce
7. Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta.
8. Podstawy odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego i podmiotu leczniczego.
 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dariusz Chmielewski

Prezes Zarządu D&G Consulting Sp. z o.o. Praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 20 letnim stażem zawodowym zdobytym podczas pracy w centralnej jednostce Ministerstwa Zdrowia (Ośrodek Akredytacji CMJ) oraz firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla podmiotów leczniczych. Absolwent fizyki medycznej oraz licznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA w SGH w Warszawie. Prowadził doradztwo dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji Ministra Zdrowia czy certyfikacji normatywnych systemów zarządzania, w zakresie prawno-organizacyjnym, standaryzacji świadczeń zdrowotnych, kontraktowania świadczeń oraz ochrony danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych kilku podmiotów leczniczych. Audytor wiodący jednostek certyfikujących system zarządzania jakością̨ i system zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach leczniczych. Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, konsolidacji i akwizycji na rynku ochrony zdrowia, restrukturyzacji i finansowania ochrony zdrowia.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 20 Marca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

620 zł netto (762,60 zł brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka