Szkolenie  Oświata

100 pytań o RODO w Oświacie!!!

05
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 05 Października 2018
Cena: 379 zł netto (466,17 zł brutto)

Organizator

100 pytań o RODO !!!

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

ZAKRES SZKOLENIA

Przepisy ochrony danych osobowych odnoszą się do wielu przestrzeni naszego życia, także do edukacji. Pomimo, że RODO już obowiązuje, w dalszym ciągu jest więcej pytań niż odpowiedzi. Największe bowiem trudności sprawia nie tyle zrozumienie zapisów, co praktyczne ich odnoszenie do konkretnych sytuacji szkolnych. Dlatego materiał, koncentruje się na praktycznych przykładach z życia szkoły, przedszkola, inne placówki bez względu na charakter właścicielski. Sprawdź jak wpływa stosowanie RODO na wykonywanie codziennych obowiązków pracowników jednostek oświatowych

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie pracowników jednostki oświatowej do RODO.

Udział w szkoleniu pozwoli:

 • usystematyzować wiedzę na temat obowiązków jednostki oświatowej i pracowników określonych w RODO,
 • poznać możliwy sposób interpretacji nowych przepisów,
 • dostarczyć uczestnikom praktycznej wiedzy o RODO, dzięki której będą mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące stosowania RODO w jednostce,
 • zapewnić osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów tj. obowiązku zapoznania z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 


100 pytań o RODO w Oświacie!!!

Szkolenie odbędzie się: 05 Października 2018r.

Uczestnicy szkolenia:

- kadra kierownicza (dyrektorzy, wicedyrektorzy, inne osoby na stanowisku kierowniczym),

- pracownicy niepedagogiczni,

- nauczyciele,  generalnie cała kadra oświatowa,

- rada pedagogiczna 

 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 09:00-16:00
 
 1. CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE – WYKŁAD

  Skondensowane omówienie najważniejszych zmian w związku z RODO z punktu widzenia pracy pracowników niepedagogiczny, a przede wszystkim nauczycieli. Wyartykułowanie najważniejszych obowiązków jednostki oświatowej i pracowników w zakresie przestrzegania postanowień RODO.

   

  1.      Jakie akty obowiązują w ochronie danych po 25 maja 2018 r.

  2.      Dane osobowe - definicja, podział danych.

  3.      Przetwarzanie danych osobowych  - definicje, kiedy dochodzi w jednostce oświatowej do przetwarzania danych, jakie czynności należą do przetwarzania danych.

  4.      Administrator – kto jest administratorem danych rodziców, wychowanków, uczniów, pracowników, wolontariuszy, praktykantów, innych osób współpracujących ze szkoła, administrator danych przy organizowaniu konkursu, olimpiady, turnieju).

  5.      Podstawowe zasady ochrony danych osobowych (6 zasad).

  6.      Legalność przetwarzania danych osobowych w jednostce oświatowej (danych zwykłych, danych wrażliwych) – opis sytuacji kiedy możliwe jest przetwarzanie danych.

  7.      Obowiązki jednostek oświatowych (od zabezpieczenia danych przez ewidencjonowanie naruszeń, działanie IOD, po wdrożenie gwarancji przestrzegania przepisów RODO).

  8.      Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (RCPD) – jakie są obowiązki pracowników w zakresie uczestniczenia w pracach aktualizowania RCPD i ustalania potencjalnych miejsc wycieku danych.

  9.      Ewidencjonowanie i zgłaszanie naruszeń – co ma zrobić nauczyciel, czy pracownik jak dojdzie do utracenia, ujawnienia, zniszczenia danych osobowych, procedura postępowanie, konsekwencje dla pracownika, nauczyciela.

  10.  Obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 RODO (klauzula informacyjna rekrutacyjna, pracownicza, monitoringowa, przy rekrutacji do jednostki, dla osób upoważnionych do odbioru).

  11.  Zgoda na przetwarzanie danych – jak prawidłowo sporządzić zgodę, na co zgodę trzeba uzyskać.

  12.  Umowa powierzenia przetwarzania danych – w jakich sytuacjach jest obowiązkowa.

  13.  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – co umieścić w upoważnieniu.

  14.  RODO w klasie/oddziale przedszkolnym – jakie działania zgodne z RODO można podejmować w relacjach z rodzicami.

  15.  Monitoring a RODO – gdzie może być zainstalowania kamera, w jaki sposób udostępniać dane z monitoringu – czy i kiedy można, jakie są obowiązki dyrektor w sytuacji gdy monitoring istnieje od wielu lat).

   

  CZĘŚĆ II – PYTANIA I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWANE PRZEZ PRELEGENTA

  Odpowiedź na ponad 100 pytań z podziałem tematycznym przygotowanych przez prelegenta z zakresu:

  - JEDNOSTKA OŚWIATOWA JAKO ADMINISTRATOR DANYCH

  - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  - RODO O DZIELNOŚĆ W SIECI

  - RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE

  - RODO A AWANS ZAWODOWY

  - RODO A DANE UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

  - RODO A DANE RODZICÓW

  - RODO A UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH

  - RODO A ZFŚS

  - RODO A KONKURS NA DYREKTORA

  - RODO A REKRUTACJA DO PLACÓWKI

  - RODO A ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  - RODO A ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

  - RODO A LISTY OBECNOŚCI

  - RODO A UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

  - RODO A DANE KANDYDATÓW DO PRACY

  - RODO A DANE PRACOWNICZE

  - RODO A OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU

  - RODO A DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA

  - RODO A UDOSTĘPNIANIE DANYCH

   

  CZĘŚĆ III – PYTANIA I ODPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

  Prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu. W indywidualnych sprawach istnieje możliwość konsultacji po zajęciach.

   

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, redaktor naczelny "Kadry i płace w oświacie" Wiedza i Praktyka, były redaktor prowadzący "Monitora Prawnego Dyrektora" Wydawnictwa Raabe, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, były aplikant notarialny Izby Notarialnej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 05 Października 2018
Cena: 379 zł netto (466,17 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 01 październik 2018 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 309 zł + 23% VAT, kwota brutto 380,07 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 379 zł + 23% VAT, kwota brutto 466,17 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka