Webinar  Oświata

Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

24
Sierpnia

Termin: 24 Sierpnia 2020
Cena: Udział bezpłatny

godziny 10:00-11:15

Organizator

Wstęp darmowyZakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

.Webinarium ma na celu:

  • zobrazowanie kwalifikacji wymagalnych do pracy na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i osoby prawne nie będące JST,
  • ukazanie sposobu „doszukiwania się kwalifikacji nauczyciela”,- zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian w standardzie kształcenia nauczycieli,
  • określenie wpływu zmian w przepisach w sprawie kwalifikacji na zmianę statusu nauczycieli, na jego rozwój zawodowy.wskazanie nowych zadań dyrektora przedszkola niepublicznego,
  • określenie wpływu zmian w przepisach na zmianę statusu nauczycieli nie samorządowych placówek publicznych i niepublicznych.

Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

Szkolenie odbędzie się: 24 Sierpnia 2020r.

Program

  1. Przepisy określające kwalifikacje wymagalne do pracy na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i placówkach.
  2. Przygotowanie pedagogiczne osób zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach.
  3. Zróżnicowanie pomiędzy kwalifikacjami wymagalnymi nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach.
  4. Sposoby „doszukiwania się kwalifikacji nauczyciela”. Rola suplementu do dyplomu ukończonych studiów.
  5. Nowe rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela a wymagalne kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach.

brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Leszek Jan Zaleśny

Leszek Jan Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Autor lub współautor 26 pozycji książkowych i szeregu artykułów poświęconych zmianom w prawie oświatowym, autor wielu porad dla Portalu Oświatowego od roku 2009. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i dyrektor szkoły. Obecnie wicedyrektor publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: .
Miejsce szkolenia: .
Termin: 24 Sierpnia 2020
Cena: wstęp bezpłatny Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

 - 45 minutowe wystapienie prelegenta

 - 30 minutową sesję odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników

 - 3 dniowy dostęp do retransmisji wydarzenia

 - certyfika udziału w webinarium

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Udział w webiarium jest bezpłatny!

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka