Webinar  Oświata

Statuty szkół podstawowych w świetle nowej rzeczywistości prawnej w 2021 r.

16
Marca

Termin: 16 Marca 2021
Cena: 99 zł netto (121,77 zł brutto)

Godziny 10.00-11.15 / Webinarium / Leszek Jan Zaleśny

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Program szkolenia: 

  • ukazanie najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących statutu szkoły podstawowej w 2021 r.,
  • zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian dotyczących prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
  • przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego aktualizowania statutu szkoły podstawowej w 2021 r.,

Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia:

1. Podstawy prawne zmiany statutu.

2. Propozycja aktualnej konstrukcji statutu szkoły podstawowej.

3. Statut szkoły podstawowej w świetle nowej rzeczywistości prawnej w r. 2021 r. – zapisy szczególne.

Korzyści dla uczestnika wynikające z tego webinarium:

- zapoznanie z podstawami prawnymi zmian statutów,

- poznanie procedur dotyczących konstrukcji statutów szkół podstawowych,

- nabranie umiejętności tworzenia i zmieniania statutów szkół,

- wypracowanie umiejętności śledzenia zmieniających się przepisów oświatowych.

 

 

Statuty szkół podstawowych w świetle nowej rzeczywistości prawnej w 2021 r.

Szkolenie odbędzie się: 16 Marca 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program


brak danych


PrelegenciLeszek Jan Zaleśny

Leszek Jan Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Autor lub współautor 26 pozycji książkowych i szeregu artykułów poświęconych zmianom w prawie oświatowym, autor wielu porad dla Portalu Oświatowego od roku 2009. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i dyrektor szkoły. Obecnie wicedyrektor publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.
Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: online
Miejsce szkolenia: online
Termin: 16 Marca 2021
Cena: 99 zł netto (121,77 zł brutto)

Co obejmuje cena

  • 45 minut webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 99,00 zł  + 23% VAT. 
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka