Szkolenie  Oświata

Trzynastka i inne uprawnienia płacowe nauczycieli

17
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 17 Stycznia 2019
Cena: 420 zł netto (516,60 zł brutto)

Organizator

Płace nauczycieli do A do Z

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Początek roku kalendarzowego upływa pod znakiem przyznawania tzw. trzynastek czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Celem szkolenia jest rozwianie licznych wątpliwości towarzyszących przyznawaniu tych świadczeń nauczycielom.

Oprócz tego podczas szkolenia praktycznej analizie poddane zostaną inne zagadnienia płacowe dotyczące nauczycieli.

Przedstawimy praktyczne rozwiązania dotyczące przyznawania różnych składników wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych. Rozwiązania te pozwolą uniknąć błędów skutkujących w skrajnych przypadkach sporami z nauczycielami lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:  "Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny - stan prawny Wrzesień 2018" wartości 219 zł.

 


Trzynastka i inne uprawnienia płacowe nauczycieli

Szkolenie odbędzie się: 17 Stycznia 2019r.

Grupa docelowa:

 • Kadra kierownicza oświaty
 • Specjaliści ds. kadr i płac w oświacie
 • Jednostki samorządowe obsługujące szkoły i placówki oświatowe

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 15:30

Program szkolenia:

 1. Rozliczanie wynagrodzenia,
 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,
 3. Dodatek za wysługę lat w kilku miejscach pracy,
 4. Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy,
 5. Zmiana wysokości pensji,
 6. Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela,
 7. Trzynastki – rozwiązania najtrudniejszych problemów,
 8. Dodatek wiejski,
 9. ZFŚS i świadczenie urlopowe nauczycieli – najważniejsze informacje,
 10. Nadpłata lub niedopłata pensji – jak temu zaradzić,
 11. Zasady dokonywania potrąceń z pensji.
   


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, redaktor publikacji elektronicznych i papierowych w wydawnictwie Wiedza i Praktyka, współautor „Karty Nauczyciela. Komentarza praktycznego”. Prowadzi kancelarię, w ramach której doradza zarówno kadrze kierowniczej jak i innym pracownikom oświaty.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 17 Stycznia 2019
Cena: 420 zł netto (516,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 420 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 516,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 10 stycznia 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 310zł + 23% VAT,  kwota brutto: 381,30.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka