Szkolenie  Oświata

Urlopy nauczycieli od A do Z.

13
Grudnia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 13 Grudnia 2019
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Organizator

Urlopy nauczycieli od A do Z.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Naruszenie uprawnień urlopowych grozi grzywną ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast zbyt pobłażliwe traktowanie nauczycieli może prowadzić do konsekwencji względem organu prowadzącego. Z tego powodu niezmiernie istotne jest posiadanie precyzyjnych informacji na temat urlopów i zwolnień nauczycielskich.
W trakcie szkolenia prowadzący przedstawi na przykładach najistotniejsze aspekty wykonywania uprawnień urlopowych nauczycieli. Korzystając z wieloletniej praktyki, wskaże najważniejsze kierunki postępowania dyrektora oraz zilustruje je na przykładach z życia szkoły.

Wiedza zdobyta w trakcie warsztatu pozwoli skutecznie zabezpieczyć się przed ewentualnymi karami finansowymi nałożonymi przez organy kontrolujące.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie "Kalendarz Oświatowy 2019/2020" o wartości 39,90 zł oraz ,,Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole. Praktyczne zastosowanie nowych przepisów. Stan prawny: Styczeń 2019" o wartości 69,90 zł.


Urlopy nauczycieli od A do Z.

Szkolenie odbędzie się: 13 Grudnia 2019r.

Grupa docelowa:

•   Kadra kierownicza oświaty oraz pracownicy jednostek samorządowych obsługujących szkoły i placówki oświatowe.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

Program szkolenia:

1.    Urlop zdrowotny:
a.    Kiedy należy udzielać urlopu,
b.    Choroby związane z pracą,
c.    Przebieg urlopu – czy nauczyciel może pracować w trakcie urlopu?
d.    Powrót z urlopu – uprawnienia i obowiązki dyrektora.


2.    Urlopy wypoczynkowe nauczycieli:
a.    W jakim terminie udzielać urlopu,
b.    Urlop uzupełniający / zaległy,
c.    Jak płacić za urlop (ekwiwalent urlopowy).


3.    Uprawnienia rodzicielskie nauczycieli:
a.    Urlop macierzyński i rodzicielski,
b.    Umowa o pracę, a termin porodu,
c.    Uprawnienia nauczyciela rodzica,
d.    Wszystko o urlopach wychowawczych.


4.    Inne rodzaje urlopów:
a.    Urlop bezpłatny – kiedy można go udzielić,
b.    Urlop szkoleniowy na podnoszenie kwalifikacji,
c.    Zwolnienia z pracy.

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, redaktor publikacji elektronicznych i papierowych w wydawnictwie Wiedza i Praktyka, współautor „Karty Nauczyciela. Komentarza praktycznego”. Prowadzi kancelarię, w ramach której doradza zarówno kadrze kierowniczej jak i innym pracownikom oświaty.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 13 Grudnia 2019
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 6 grudnia 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 390zł + 23% VAT,  kwota brutto: 479,70.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka