Szkolenie  Oświata

Vademecum początkującego dyrektora szkoły

25
Października

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 25 Października 2019
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Organizator

Vademecum początkującego dyrektora szkoły

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie ma dostarczyć informacji niezbędnych do pełnienia przez dyrektora funkcji pracodawcy. 
Dzięki nabytej wiedzy dyrektor dowie się jak respektować prawa pracownicze, a jednocześnie jak zapewnić prawidłową organizację pracy w szkole.

Wiedza na ten temat jest kluczowa także z uwagi na odpowiedzialność dyrektora względem Państwowej Inspekcji Pracy, Organu prowadzącego i innych podmiotów.

Informacje zostaną przedstawione w przystępnej i zrozumiałej formie, co pozwali zaoszczędzić czas, który zostałby poświęcony na analizę ogromnej liczby przepisów.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie "Kalendarz Oświatowy 2019/2020" o wartości 39,90 zł oraz ,,Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole. Praktyczne zastosowanie nowych przepisów. Stan prawny: Styczeń 2019" o wartości 69,90 zł.


Vademecum początkującego dyrektora szkoły

Szkolenie odbędzie się: 25 Października 2019r.

Grupa docelowa:

•    Kadra kierownicza oświaty ze wskazaniem na początkujących detektorów placówek

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

Program szkolenia:

1.    Pierwsze czynności po objęciu funkcji dyrektora (obsada kadry kierowniczej):

 •  jak utworzyć stanowisko kierownicze,
 • procedura obsady stanowisk kierowniczych,
 •  kiedy można odwołać z funkcji kierowniczej;


2.    Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 • wymagane dokumenty,
 • weryfikacja w rejestrach,
 • zatrudnianie a RODO,
 • niezbędne badania,
 • kiedy można zwolnić nauczyciela i pracownika niepedagogicznego,
 • dopuszczalność zmiany warunków pracy;


3.    Jak uregulować czas pracy nauczycieli

 • o specyfice czasu pracy nauczycieli,
 • pensum łączone i uśrednione,
 • przydział godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw;


4.    Kilka słów o urlopach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 • urlop w reżimie feryjnym i nieferyjnym,
 • urlop uzupełniający i zaległy
 • ekwiwalent urlopowy – kiedy wypłacamy


5.    Wynagrodzenia i inne świadczenia dla nauczycieli,

 • wszystko o dodatkach do wynagrodzenia
 • nagroda jubileuszowa
 • trzynastka
 • ZFŚS

6.    BHP nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 • badania lekarskie,
 • odzież i obuwie robocze,
 • jak postąpić w razie wypadku przy pracy,


7.    Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły,

 • kiedy nauczyciela pociągnąć do odpowiedzialności,
 • kiedy dyrektorowi grozi odwołanie z funkcji,
 • czy praca dyrektora podlega ocenie,
 • kiedy dyrektor odpowie za szkodę;

8.    Podstawy oceny pracy i awansu zawodowego.

 • procedura oceny pracy od A do Z,
 • obowiązki dyrektora w toku stażu na wyższy stopień awansu,
 • ocena dorobku zawodowego,
 • dyrektor jako podmiot decyzyjny w sprawie awansu zawodowego.


 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, redaktor publikacji elektronicznych i papierowych w wydawnictwie Wiedza i Praktyka, współautor „Karty Nauczyciela. Komentarza praktycznego”. Prowadzi kancelarię, w ramach której doradza zarówno kadrze kierowniczej jak i innym pracownikom oświaty.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 25 Października 2019
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 października 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 390zł + 23% VAT,  kwota brutto: 479,70.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka