Webinar  Oświata

Zawiłości nauczycielskich kwalifikacji na początku 2021 r.

09
Grudnia

Termin: 09 Grudnia 2020
Cena: 109 zł netto (134,07 zł brutto)

Godziny 10:00-11:15

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Webinarium ma na celu:
 
 • zobrazowanie zawiłości w zakresie wymagań kwalifikacyjnych wymagalnych do pracy na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i osoby prawne nie będące JST,
 • ukazanie sposobu „doszukiwania się kwalifikacji nauczyciela”,
 • zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów, kadrowców) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian w standardzie kształcenia nauczycieli,
 • określenie wpływu zmian w przepisach w sprawie kwalifikacji na zmianę statusu nauczycieli, na jego rozwój zawodowy.
 
Pierwsza część poświęcona będzie omówieniu podstawowych zagadnień tematu przez prowadzącego.
 
W drugiej części uczestnicy webinarium będą mieli możliwość zadania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu.
 
Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia:
 
 1. Zmiany w przepisach określających kwalifikacje wymagalne do pracy na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i placówkach do 2021 r.
 2. Czym jest przygotowanie pedagogiczne osób zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach?
 3. Zróżnicowanie pomiędzy kwalifikacjami wymagalnymi nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach – praktyczne wskazanie bezpośrednich oraz pośrednich kwalifikacji.
 4. Czym są „kwalifikacje uznane” – na przykładach?
 5. Sposoby „doszukiwania się kwalifikacji nauczyciela” – studium przypadku.
 6. Jakie praktyczne informacje w zakresie kwalifikacji niesie dyplom oraz suplement do dyplomu ukończonych studiów – na przykładach?
 7. Czy nowe przepisy w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zmienią wymagalne kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach?
 8. Odpowiedzi na pytania.
 
 

Zawiłości nauczycielskich kwalifikacji na początku 2021 r.

Szkolenie odbędzie się: 09 Grudnia 2020r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Leszek Jan Zaleśny

Leszek Jan Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Autor lub współautor 26 pozycji książkowych i szeregu artykułów poświęconych zmianom w prawie oświatowym, autor wielu porad dla Portalu Oświatowego od roku 2009. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i dyrektor szkoły. Obecnie wicedyrektor publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: online
Miejsce szkolenia: online
Termin: 09 Grudnia 2020
Cena: 109 zł netto (134,07 zł brutto)

Co obejmuje cena

 • 45 minut webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
 • Sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
 • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
 • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
 • Certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 109,00 zł  + 23% VAT. 
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka